Logo image
Logo image

Voiko koronavirus tarttua elintarvikkeiden välityksellä?

4 minuuttia
Kaikista peloista, joita koronaviruksen leviäminen on herättänyt, monet ovat käyneet läpi mielessään, voiko koronavirus tarttua myös elintarvikkeiden välityksellä. Tässä artikkelissa haluammekin avata yksityiskohtaisemmin tietoa siitä, mitä aiheesta tähän mennessä on saatu selville.
Voiko koronavirus tarttua elintarvikkeiden välityksellä?
Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Uuteen koronavirukseen (COVID-19) liittyvän globaalin hälytystilan seurauksena monet ovat joutuneet miettimään, voiko koronavirus tarttua myös elintarvikkeiden välityksellä. Loppujen lopuksi suurin osa tätä maailmanlaajuista pandemiaa koskevista strategioista keskittyy ennen kaikkea tartunnan leviämisen ennaltaehkäisyyn. Mitä meidän pitäisi tästä aiheesta sitten tietää?

Ensinnäkin on oltava selvää, että meidän tehtävänämme on viivästyttää tai ehkäistä viruksen leviämistä, jotta terveydenhuollon yksiköt voisivat keskittää käytettävissä olevat resurssinsa tämän poikkeustilanteen käsittelemiseksi. Tässä mielessä sellaiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten käsienpesu, kodin desinfiointi ja kotona pysyminen, voivat auttaa.

Sellaiset yksiköt, kuten Yhdysvaltain terveysministeriön tautikeskus CDC, ovatkin selvittäneet, että virus voi mahdollisesti pysyä aktiivisena jonkin aikaa tietyillä pinnoilla, mikä voi aiheuttaa tartunnan tapauksissa, joissa pintoja koskettanut terve henkilö koskettaa seuraavaksi suutaan, nenäänsä tai silmiään. Mutta nyt kysymys kuitenkin kuuluu, voiko koronavirus tarttua myös elintarvikkeiden välityksellä? Voiko virus levittyä ruoan välityksellä ihmiseen?

Elintarvikkeet ja koronavirus: yhteisestä tekijästä ei todisteita

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on ilmaissut lausunnollaan, että tällä hetkellä ei ole olemassa tutkimuksia, jotka voisivat vahvistaa sen, että koronavirus voisi tarttua elintarvikkeiden välityksellä. Tähän päivään mennessä ei myöskään ole ilmoitettu tapauksista, joissa virus olisi tarttunut potilaaseen ruoan tai juoman kautta.

Tässä suhteessa tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia näiden tulosten vertaamiseksi ja vakaiden johtopäätösten tekemiseksi. Tiedämme kuitenkin varmasti, että virus ei kestä pitkiä aikoja kuumissa olosuhteissa. Tästä syystä ruoan kunnollinen kuumentaminen vähentää todennäköisesti taudin leviämisen riskiä merkittävällä tavalla.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanta on sama, sillä pääasiallisesti voidaan sanoa, että uusi koronaviruskanta tarttuu henkilöstä toiseen joko pisara- tai kosketustartuntana. Nykytiedon mukaan juuri koronaviruksen rakenne vaikuttaa sen verran heikolta, että se ei kestä tarttuvana pinnoilla pitkiä aikoja, ja erityisesti, jos olosuhteet ovat vaihtelevat.

Tämän lisäksi meidän olisi kuitenkin vältettävä raa’an ruoan syömistä, varsinkin silloin, kun puhumme eläinperäisistä tuotteista. Myös ruoan yhteydessä on tärkeää toteuttaa äärimmäisiä varotoimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi.

Some figure

Tähän päivään mennessä ei ole todisteita, jotka vahvistaisivat, että uusi koronavirus voisi tarttua myös elintarvikkeiden välityksellä. On kuitenkin tärkeää, että pyrimme toteuttamaan mahdollisimman tarkkoja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä viruksen leviämisen pysäyttämiseksi.

Uudesta koronaviruksesta on edelleen vain vähän tietoa

Huolimatta siitä uskomuksesta, että koronaviruksen leviäminen ihmisiin olisi johtunut eläinten raa’an lihan kulutuksesta, tätä tautia tuntevia tutkijoita ei ole paljon. Itse asiassa suurin osa saatavilla olevista artikkeleista puhuu niiden epidemiologisista ominaisuuksista, mutta ei kyseisen viruksen hoidoista, riskitekijöistä tai ehkäisystä.

Tästä samaisesta syystä sekä asiantuntijat että viranomaiset suosittelevat kansalaisille ympäri maailmaa erityistä varovaisuutta. Vaikka ruoka ei näyttäisikään olevan tartunnan levittäjä, on välttämätöntä ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla voimme varmistaa, että nauttimiemme elintarvikkeiden hygieniataso olisi mahdollisimman korkea. Ruoan kunnollinen kuumentaminen joko keittämällä tai paistamalla sekä noudattamalla kunkin tuotteen asianmukaiseen sulatukseen liittyviä toimenpiteitä, voimme varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla, että ruokaan ei pääse taudinaiheuttajia.

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Suosituksia koronavirustartunnan välttämiseksi

Kontaktin välttäminen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Tehokkain tapa, jolla voimme ehkäistä viruksen leviämistä, on välttää kosketusta ihmisten välillä sekä huolehtia asianmukaisesta käsihygieniasta, varsinkin silloin, kun liikumme julkisilla paikoilla, kosketamme pintoja tai käsittelemme tiettyjä esineitä. Ennen minkä tahansa elintarvikkeen valmista on äärimmäisen tärkeää, että huolehdimme hyvästä käsien hygieniasta, jotta voimme varmistaa, etteivät virukset ja muun taudinaiheuttajat pääse leviämään keittiössämme.

Varotoimenpiteiden soveltaminen silloin, kun aivastamme tai yskimme, ovat myös osoittautuneet välttämättömiksi menetelmiksi viruksen vaikutussäteen vähentämiseksi. Tästä syystä onkin jo aika kuunnella tarkkaan terveydenhuollon ammattilaisten antamia varoituksia ja pysyä ajan tasalla koronavirukseen liittyvistä uutisista.

Uuden koronaviruksen tarkempia leviämismenetelmiä tutkitaan edelleen ja tulemme pian saamaan lisätietoja viruksen kyvystä selviytyä elintarvikkeissa. Tällä hetkellä on kuitenkin parasta turvautua ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja kuluttaa vain sellaisia ruokia ja juomia, joiden pakkausprosessi on ollut riittävä.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue täältä lisää: Yleisiä myyttejä koronaviruksesta

Some figure

Asianmukainen käsihygienia ennen elintarvikkeiden käsittelyä on välttämätöntä, jotta mahdollisten taudinaiheuttajien pääsyn riskiä kyseiseen tuotteeseen voidaan vähentää.

Koronavirus ja elintarvikkeet: mitä meidän pitäisi niistä tietää?

Uusi ja tuntematon koronavirus sekä sen nopea leviäminen ovat nostattaneet hälytystiloja ja kaaosta ympäri maailmaa. Tässä tilanteessa onkin tärkeää pysyä rauhallisena ja noudattaa viranomaisten antamia varotoimenpiteitä tartunnan nopeuden vähentämiseksi niin paljon kuin mahdollista. Tällä tavalla on todennäköisempää, että terveydenhuoltoalan palvelut kykenevät hoitamaan turvallisesti kaikki päivystykseen saapuvia potilaita, joilla esiintyy taudin vakavampia oireita.

Oli kyseessä pandemia tai ei, elintarvikkeisiin kohdistuvan hygieniatason ylläpitäminen on välttämätöntä, samoin kuin käsien kunnollinen hygienia. Lisäksi tällä hetkellä on suositeltavaa, että elintarvikkeet kuumennettaisiin asianmukaisella tavalla, vaikka viruksen mahdollista esiintymistä niissä ei olekaan osoitettu.

Ennen kaikkea varovaisuutta, ja erityistä varovaisuutta suositellaan niille ihmisille, jotka kuuluvat riskiryhmään, eli ikääntynyt väestö ja keuhkosairauksia sairastavat sekä immuunijärjestelmää heikentäviä tauteja sairastavat henkilöt, sillä uuden koronaviruksen tiedetään aiheuttavat näillä riskiryhmillä normaalia vakavampia oireita.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Velavan TP., Meyer CG., The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health, 2020. 25 (3): 278-280.
  • European Food Safety Authority. (9 March 2020). Coronavirus: no evidence that food is a source or transmission route. EFSA. Recovered from https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
  • Centers for Disease Control and Prevention. (2020). How COVID-19 Spreads. CDC. Recovered from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission-sp.html

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.