SMART-säästäminen auttaa parantamaan taloudellista tilannettasi

SMART-säästämisen avulla voit asettaa tarkkoja tavoitteita, jotka heijastavat edistymistä, jotka ovat saavutettavissa ja joihin voidaan päästä tietyn ajan kuluessa. Lue täältä, miten SMART-säästäminen auttaa sinua hallitsemaan raha-asioitasi.
SMART-säästäminen auttaa parantamaan taloudellista tilannettasi

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Tämän päivän artikkelissa kerromme, kuinka SMART-säästäminen auttaa parantamaan taloudellista tilannettasi. On tärkeää ymmärtää, että tulojen ja menojen tulee kohdata omat tavoitteesi.

Säästämisestä on tullut tärkeää jokapäiväistä toimintaa, mutta monelle sen toteuttaminen käytännössä tuntuu vaikealta.

Miten asia on sinun kohdallasi? Oletko valmis ottamaan ohjakset omista talousasioistasi?

Säästäminen on lähes mahdotonta silloin, jos ihminen keskittyy ainoastaan välittömään mielihalun tyydyttämiseen. Tämä johtuu siitä, että huomio keskittyy jatkuviin mielitekoihin, tarpeettomien asioiden ostamiseen sekä yli varojen elämiseen.

On tärkeää keskittyä kaikkeen siihen, mitä ihminen haluaa saavuttaa ja säilyttää. Tällä tavalla voi visualisoida itsensä niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä, mutta myös henkilökohtaisella, perheeseen liittyvällä sekä ammatillisella tasolla.

Mitä SMART-säästäminen tarkoittaa?

Siihen kuuluu konkreettisia, selkeitä ja läpikotaisin analysoituja tavoitteita. Tämän englanninkielisen akronyymin jokainen kirjain kantaa merkitystä, ja ne auttavat ymmärtämään SMART-säästämisen ominaisuuksia.

  • S niinkuin specific. Tavoitteiden tulee olla tarkasti määriteltyjä ja selkeitä, jotta ne ovat saavutettavissa.
  • M niinkuin measurable. Tavoitteiden tulee olla mitattavissa eli tavoitteista tulee pystyä tekemään taulukoita tai merkkejä, joista selviää oma edistyminen ja se, kuinka paljon työtä on vielä jäljellä.
  • A niinkuin achievable. Tavoitteiden tulee olla varmasti saavutettavissa.
  • R niinkuin relevant. Tavoitteiden tulee olla olennaisia. Uudet kokemukset edustavat elämässä edistymistä.
  • T niinkuin time. Tavoitteet tulee saavuttaa vaaditussa ajassa. Tavoitteita ei tule jättää sattuman varaan vaan niille tulee määrittää tietyt aikataulut.
SMART-säästäminen auttaa parantamaan taloudellista tilannettasi selkeällä suunnittelulla.
Tavoitteiden suunnitteleminen on älykäs tapa pitää järjestystä elämässä.

Miksi on tärkeää oppia säästämään rahaa?

Säästämisellä on tärkeä merkitys, jotta oppisit taloudellista vastuuta sekä olemaan käyttämättä kaikkia ansaitsemiasi rahoja. Tällöin ei tarvitse elää kädestä suuhun.

Säästämällä opit käyttämään rahaa ainoastaan niihin asioihin, joita todella tarvitset. Taloudellinen tilanne voi vaihdella paljonkin mukavasta rahatilanteesta ongelmallisiin hetkiin. 

Säästöjen avulla selviät vaikeammista ajoista, sillä ne toimivat silloin turvana johon voit tukeutua. Säästöt kerääntyvät voimavaroiksi, joiden avulla voit toteuttaa uusia haaveita sekä ne estävät jäämästä kiinni noidankehään, jossa vuorottelevat tarpeeton tuhlaaminen ja vähäiset tavoitteet.

Säästämällä voit soveltaa SMART-säästämisen tavoitteita omassa elämässä. Nämä tavoitteet ovat ratkaisevia sijoituksissa, projekteissa sekä terveessä taloudenhallinnassa.

SMART-säästäminen auttaa parantamaan taloudellista tilannetta

SMART-säästäminen auttaa ihmisiä ottamaan omat tavoitteensa vakavammin, jolloin ne eivät jää ainoastaan sanoiksi tai epämääräisiksi ideoiksi, jotka harvoin jäävät toteutumatta.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ajatusvirta otetaan huomioon, se materialisoituu ja merkitään työsuunnitelmaan, minkä jälkeen voidaan selvittää onko idea tavoitettavissa. Seuraavaksi jaamme joitakin vinkkejä, joista voi olla sinulle suurta apua taloudenhoidossasi.

1. Laita SMART-tavoitteesi esille näkyvälle paikalle

Tekemällä listan kaikista mahdollisista projekteista olet paremmin tietoinen omista tavoitteistasi. Lista muistuttaa, että haluat edistyä tavoitteiden saavuttamisessa.

Kun kirjoitat tavoitteesi ylös, voit tehdä diagrammin kaikesta, minkä haluat saavuttaa. Samalla voit myös määrittää aikataulun, jossa tavoitteet tulee saavuttaa. Suunnitelma auttaa myös tunnistamaan tärkeimmät tarpeet.

2. Pidä kirjaa raha-asioistasi

On oleellista pitää kirjaa tuloistasi, jotta sinulla on kokonaistulot selvillä, sekä siitä mihin rahasi käytät. Näin opit ymmärtämään, kuinka paljon rahaa tarvitset kustantaaksesi olennaisimmat kulut. Näin myös tiedät, kuinka paljon rahaa voit laittaa säästöön ja kuinka paljon olet mahdollisesti velkaa.

3. Arvioi erilaisia säästämismenetelmiä

On olemassa monenlaisia tapoja säästää rahaa ja niitä käytetään yhä enemmän, jotta voidaan turvata oma hyvinvointi. 

Kiinnostu tutkimaan, etsimään tietoa sekä oppimaan jokaisesta vahvistetusta säästämismenetelmästä. Näin pystyt päättämään, mikä on paras vaihtoehto omassa tilanteessasi: haluatko sijoittaa, pitää rahasi pankissa, luoda rahaston vai perustaa alliansseja.

Etsimällä tietoa voit päättää, mikä on paras tapa säästää rahaa omalla kohdallasi.
Kun ymmärrät SMART-säästämisen tavoitteet, tiedät miten sijoittaa rahaa, jotta se tuottaisi voittoa, samalla kun pohdit miten haluat käyttää rahasi.

4. Aseta päivittäiset SMART-tavoitteesi

Tämä on tärkeää, jotta olisit selvillä siitä, mihin suuntaan mennä saavuttaaksesi tavoitteesi. Kyse on positiivisesta harjoituksesta, jolloin joka päivä tapahtuu edistymistä sekä säästöä.

SMART-säästäminen auttaa vahvistamaan tapoja ja vastuuta

Sinun on tärkeää opetella keskittymään tavoitteisiisi, jotta et hairahdu markkinointikikkoihin ja ostamaan jotakin tarpeetonta. Päätä siis aloittaa uusien tapojen luominen heti tänään.

Sinun tulee myös oppia ajattelemaan säästämistä edistymisenä eikä uhrauksen tekemisenä. Säästämäsi raha on positiivinen asia vakaamman tulevaisuuden kannalta. Säästämisestä tulee helpompaa, kun pidät mielessä SMART-säästämisen periaatteet.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Opeta lapselle rahan säästämistä
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Opeta lapselle rahan säästämistä

On monestakin syystä tärkeää opettaa lapselle rahan säästämistä. Näin lapsi oppii vastuulliseksi jo nuorella iällä ja käyttää rahaa järkevästi.  • Olmedo Figueroa Delgado, Luis, Las finanzas personales. Revista Escuela de Administración de Negocios [Internet]. 2009; (65): 123-144.
  • Steffens G. Cadiat A. Los criterios SMART: el método para fijar objetivos con éxito [Internet]. (S.L): 50Minutos.es; 2016 [citado 02 de marzo de 2021]
  • López J. Las finanzas personales, un concepto que va más allá de su estructura [Internet]. Pereira: Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad EAFIT, 2016 [citado 02 de marzo 2021]

Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.