Raskaus yli 35-vuotiaana – mitkä ovat riskit?

Yli 35-vuotiaat ensisynnyttäjät ovat suuremmassa vaarassa saada komplikaatioita synnytyksen aikana kuin muut. On siis ymmärrettävää, että tämän iän ylittäneillä on enemmän keisarinleikkauksia kuin nuoremmilla äideillä.

Vaikka yli 35-vuotiaat naiset eivät yleensä koe ongelmia raskautensa aikana, on kuitenkin otettava huomioon, että iän karttuessa riskit siitä, että jotakin vakavaa voi tapahtua, kasvavat. Näihin kuuluvat vauvaa koskevat riskit mutta myös itse äidin terveyttä koskevat riskit. Siksi onkin hyvin tärkeää, että verrattain vanhemmalla iällä olevat naiset ovat tietoisia eräistä seikoista raskauttaan koskien – tässä artikkelissa keskitymme siis raskauteen yli 35-vuotiaana sekä sen riskeihin.

On tietysti totta, että ei ole olemassa mitään ikärajaa raskaaksi tulemisen suhteen, jos se vain on fyysisesti mahdollista. Mutta tämän tietyn iän jälkeen olisi hyvä olla hiukan varovaisempi eräiden asioiden suhteen. Nykyisin kuitenkin lääketiede on edistynyt niin paljon, että ongelmia on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin – yleisesti ottaen raskaus ei tarkoita myöhemmällä iällä automaattisesti sitä, että harvinaisia komplikaatioita olisi yhtä todennäköisesti odotettavissa.

Hedelmällisyyden väheneminen

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 30 ikävuoden jälkeen naisen hedelmällisyys laskee. On siis hiukan vaikeampi tulla raskaaksi kuin nuoremmalla iällä. Tämä voi ilmetä sen seurauksena, että ovulaatiota ei enää tapahtu yhtä usein kuin ennen. Jos olet yrittänyt tulla raskaaksi 6 kuukauden ajan, mutta tulosta ei synny, on asiantuntijoiden neuvo käydä lääkärissä. On kuitenkin kiinnostava tosiasia, että 35-39-vuotiaat naiset ovat todennäköisemmin kaksosten äitejä kuin nuoremmat.

Raskauden jälkeiset terveysongelmat

Diabetes ja raskaus

Jos haluat tulla raskaaksi, on parasta käydä ensin lääkärissä, jota saat käsityksen omasta terveydentilastasi. Lisäksi on muistettava, että 35 ikävuoden jälkeen raskaaksi tulevilla naisilla on suurempi riski saada tiettyjä sairauksia – näihin kuuluvat muun muassa korkea verenpaine ja diabetes. Tämän tiedon ovat varmistaneet tutkimukset, joissa analysoitiin sairauksien ilmenemistä raskaina olevilla naisilla sen mukaan, minkä ikäisiä he olivat.

Vauvan terveyteen vaikuttavat ongelmat

Toinen asia, joka tulisi ottaa huomioon yli 35-vuotiaana raskaaksi tulevilla, on se tosiasia, että vanhemmalla iällä riski sikiön kromosomihäiriöistä lisääntyy. Näihin häiriöihin kuuluu muun muassa Downin syndrooma. Voit tietysti aina tehdä raskauden aikana kokeen, jossa selvitetään onko sikiöllä tämän tyyppistä ongelmaa, mutta monet naiset tuntevat ettei se ole eettisesti oikein.

Keskenmeno

Yleisesti ottaen keskenmeno tapahtuu useimmiten raskauden ensimmäisellä kolmanneksella. Tämän tapahtumisen todennäköisyys lisääntyy iän kasvaessa. Esimerkiksi 20-30-vuotiailla naisilla keskenmenon riski on noin 15 %, kun taas suurinpiirtein 40-vuotiaiden parissa tämä todennäköisyys on 25 %. Tämä on yhteydessä siihen faktaan, että 35-vuotiailla naisilla on suurempi riski sen suhteen, että sikiö saisi jonkin tyyppisen kromosomikomplikaation. Siten vanhemmalla iällä on myös suurempi riski saada keskenmeno.

Ongelmat synnytyksessä

Raskaus

Yli 35-vuotiaat ensisynnyttäjät ovat suuremmassa vaarassa saada komplikaatioita synnytyksen aikana kuin nuoremmat naiset. Tässä iässä voi ilmetä helpommin sikiön rasittuneisuutta sekä toinen pitkittynyt jakso synnytyskipuja. Siten onkin ymmärrettävää, että vanhemmilla synnyttäjillä on enemmän keisarinleikkauksia kuin nuoremmilla.

Ota siis nämä seikat huomioon, mikäli suunnittelet raskaaksi tuloa yli 35-vuotiaana – ja muista ennen kaikkea käydä lääkärin vastaanotolla kysymyksiäsi koskien!