Logo image
Logo image

Piirtämisen hyödyt lapsilla

4 minuuttia
Tiedätkö, mitkä ovat piirtämisen hyödyt lapsilla? Lue lisää tästä artikkelista.
Piirtämisen hyödyt lapsilla
Kirjoittanut Thady Carabaño
Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Lapsilla piirtäminen on ihanteellinen keino kehittää motorisia ja psyykkisiä taitoja. Se vahvistaa myös heidän psykologisten, emotionaalisten ja tutkimuksellisten kykyjensä kehittymistä. Tässä artikkelissa katsomme, mitkä ovat piirtämisen hyödyt lapsilla.

Toisin kuin aikuiset, lapset eivät välitä siitä mitä muut ajattelevat. Heillä ei ole ennakkoluuloja omia piirustuksiaan kohtaan eikä psyykkisiä esteitä piirrellessään.

Lapsi saa ihmeitä aikaan vain muutamalla väriliidulla, värikynillä ja paperinpalalla. Välillä lapset vain raapustelevat, kun taas toisinaan he saavat aikaan todellisia taideteoksia, joista välittyy koko heidän potentiaalinsa.

Pieniä vetoja, suuria hyötyjä

Some figure

Yksi suurimmista piirtämisen hyödyistä lapsilla on se, että se vaalii luovuutta.

Piirtäminen auttaa vahvistamaan sekä rationaalista vasenta aivopuoliskoa että oikealle aivolohkolle ominaisia tunteisiin ja luovuuteen liittyviä piirteitä. Lisäksi lapset nauttivat piirtämisestä. Kuten peleissä ja leikeissä, lapsi tuntee piirtämiseen tarvittavan liikkeen aiheuttamaa mielihyvää.

Piirtäminen on loistava taito, jota tulisi rohkaista lapsilla heti kun he oppivat pitelemään kynää kädessään. Alla on listattuna joitakin monista piirtämisen hyödyistä lapsilla.

Piirtämisen hyödyt lapsilla

1. Ruokkii luovuttaa ja mielikuvitusta

Lapset eivät ole tietoisia, että sanat kirjoitetaan tietyin symbolein. Tästä syystä heitä usein kiehtovat satukirjat väreineen ja piirustuksineen se on kieltä jota he ymmärtävät.

Kun lapsi alkaa piirtää, hänen luovuutensa kehittyy. Tekemällä kynänvetoja paperille lapsi alkaa symbolisoida hahmoja ja esineitä ympäristöstään. Hän alkaa myös pukea sanoiksi mitä hän tekee ja miksi.

Lapset käyttävät piirustuksiaan mielikuvituksensa luomien uskomattomien tarinoiden tukena. Ota se tilaisuutena tutkailla lapsesi maailmaa pyytämällä häntä näyttämään piirustuksiaan sinulle. Yllätyt niiden suorasukaisuudesta ja kekseliäisyydestä.

Sinua saattaa kiinnostaa: 5 vanhempien tekemää yleistä mokaa lasten kasvatuksessa

2. Piirtämisen hyödyt lapsilla: kehittää aivojen, silmän ja käden välistä koordinaatiota

Some figure

Lapsen ensimmäiset piirustukset eivät esitä mitään. Tämä johtuu siitä, ettei aivojen, silmien ja käsien välinen koordinaatio vielä toimi. Tästä syystä piirustuksista puuttuu merkitys ja järjestys ja ne ulottuvat paperin reunojen ulkopuolelle.

Anna lapsen pitää värikynää kädessään siten kuin hänestä itsestään parhaalta tuntuu. Hän on vasta kokeilemassa. Hän saattaa painaa kynällä paljon ja vetää viivoja koko käsivarren ja hartian voimin. Joskus hän saattaa liikuttaa jopa koko kehoaan aivan kuin hän tanssisi värikynän kanssa.

Vähitellen lapsen piirtelytekniikka hioutuu. Hän alkaa huomata, että hänen tekemänsä liikkeet ovat yhteydessä hänen paperiin piirtämiensä viivojen kanssa.

Tästä syystä piirtäminen on loistava keino kehittää hienomotorisia taitoja, sillä se vaatii sormien jokaisen luun liikuttamista. Tämä edistää lapsen kirjoitustaidon kehittymistä myöhemmin.

3. Piirtäminen on keino mitata lapsen kehitystä

Some figure

Piirtämisessä on virstanpylväitä; ne ovat samankaltaisia kuin lapsen kehityksen vaiheet.

1. Alku on aina kaoottinen eikä lapsi näytä hallitsevan lainkaan kynänvetojaan.
2. Noin 18 kuukauden jälkeen vedot paperilla ovat puhtaampia. Tämä kestää kolmanteen tai neljänteen ikävuoteen asti.
3. Tämän jälkeen lapsi alkaa tehdä esiskemaattisia piirustuksia aina 6 vuoden ikäiseksi asti. Tämä on tikku-ukkovaihe (ympyrä edustaa päätä ja kaksi suoraa viivaa jalkoja).

4. Piirtely parantaa keskittymistä ja tarkkailukykyä

Piirtämisen hyödyt lapsilla käsittävät myös keskittymiskyvyn paranemisen. Piirtäminen auttaa lapsia järjestämään ajatuksiaan ja ympäristössä havaitsemiaan asioita. Lapset piirtävät kuitenkin vain sellaista mikä on heille tuttua.

Piirtäminen stimuloi lapsen tarkkailukykyä. Aivot työskentelevät kovemmin yrittäessään luonnostella todellisuutta paperille. Piirtely edistää lisäksi visuaalisen havainnoinin ja abstraktin ajattelun kehitystä.

5. Edistää tunneälyä

Väritys ja maalaus edistävät lasten tunneälyn kehittymistä, sillä he oppivat tunnistamaan tunteita ja myöhemmin ilmaisemaan ne paperille värejä käyttäen.

Lasten piirtelyn hyödyistä tämä on se, mikä vahvistaa eniten heidän psyykkistä terveyttään. Piirtäminen rauhoittaa ja auttaa heitä unohtamaan ympärillään näkemät vaikeat tilanteet. Piirtely on heille hauskaa ja he nauttivat siitä.

Kun lapset alkavat hallita piirtämisen taitoa paremmin, he kypsyvät psyykkisesti, tunnetasolla ja fyysisesti. Tämä edistää tietysti persoonallisuuden kehittymistä.

Lue lisää: Nämä 10 arvoa kannattaa aina opettaa lapselle

6. Piirtämisen hyödyt lapsilla: vahvistaa itsentuntoa

Piirtäminen, maalaaminen ja värittäminen kaikki vahvistavat lapsen itsetuntoa. Lapset haluavat erottua taiteellisilla kyvyillään. Se tuo heille iloa ja tyydytystä ja he tuntevat tekevänsä jotain tärkeää.

Lapsi esittelee piirustuksiaan aina suurella ylpeydellä. Hänelle ne ovat merkittäviä. On tärkeää kannustaa ja kehottaa lasta tekemään luovia töitä.

Osoita kiinnostusta lapsen piirustuksia kohtaan. Piirtely on yksi ensimmäisistä kommunikaation ja ilmaisun muodoista. Lapsi tutkailee siinä uutta kieltä.

Kiinnitä huomiota siihen mitä lapsi yrittää sanoa piirustuksillaan. Tulet yllättymään, miten paljon voit oppia lapsestasi, kun opit ymmärtämään hänen töitään.

7. Piirtely kehittää herkkyyttä

Some figure

Lapset välittävät tunteitaan piirustustensa kautta.

Taiteen kautta lapset rakentavat siltoja tunteidensa ja tietojensa välille. Yksi piirtämisen hyödyistä lapsilla on se, että ikuistaessaan kuvaa paperille lapsi muokkaa maailmaa ympärillään ja omaa kokemustaan siitä.

Piirtely on lapselle tilaisuus luoda ja kehittää herkkyyttään. Ja koska jokaisella kynänvedolla voi ilmaista jotain, lapsi on halukkaampi oppimaan.

8. Piirtäminen tuo perheen yhteen

Piirtäminen vahvistaa myös perhesiteitä. Piirtely yhdessä vanhempien tai sisarusten kanssa on keino parantaa keskinäistä välittämistä ja yhteyttä.

Hyödynnä kaikki tilaisuudet piirtää lapsesi kanssa. Lapsi ilahtuu saadessaan äidin, isän ja kaikki muutkin mukaan ilonpitoonsa!

Näin tehostat piirtämisen hyötyjä lapsilla

Vaikka piirtämisen hyödyt lapsilla ovat moninaiset, älä koskaan pakota lastasi piirtämään. Voit yrittää saada lasta kiinnostumaan piirtämisestä, mutta älä pakota häntä jos hän ei halua piirtää juuri sillä hetkellä. Anna lapsen tehdä asioita omaan tahtiinsa.

Piirtäminen on sellaista puuhaa, josta lapsen tulisi nauttia täysin rinnoin. Anna hänen valita itse ne värit ja aiheet, joita hän haluaa tutkiskella.

Anna lapselle tilaa ja luomisen vapaus. Anna hänen sitten selittää mitä hän tekee. Samalla kun kuuntelet hänen sisäisen filosofinsa selityksiä, edistät myös hänen kielitaitonsa kehittymistä.

Anna aina lapselle kiitosta kaikista hänen töistään. Näin hänen itseluottamuksensa kasvaa ja hänen luovat kykynsä vahvistuvat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Soriano De La Cruz, K. M., & Zúñiga Villao, E. P. (2019). Expresión artística en el desarrollo de la imaginación de niños de 4 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.). http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/42457
  • Chablay Fonseca, A. B. (2017). El dibujo creativo en el desarrollo de la coordinación visomotriz de niños y niñas de 4 a 5 años de edad de la Unidad Educativa Liceo Oxford del cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Parvularia). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/25917
  • Muños-Hidalgo, M. D. (2014). El dibujo infantil: La etapa preesquemática. http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/796
  • Alarcón Gallego, E. C., & Guzmán Grijalva, M. L. (2017). Potenciar la atención y concentración de los estudiantes de grado 2 de la escuela Isabel de castilla a través de actividades artísticas y lúdico-pedagógicas. https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/1112
  • Torres Monge, L. (2016). Inteligencia emocional, autoconcepto y autoestima a través de la educación plástica. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/21404
  • Fernández, E. R. (2007). Aplicaciones del Arteterapia en aula como medio de prevención para el desarrollo de la autoestima y el fomento de las relaciones sociales positivas:” Me siento vivo y convivo”/” Art Therapy applications in the classroom as a preventive measure using artistic manifestations for the self esteem development and the fostering of positive social relationships:” I FEEL ALIVE AND CO LIVE”. Arteterapia, 2, 275. https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0707110275A

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.