Nämä 10 arvoa kannattaa aina opettaa lapselle

· syyskuu 15, 2018
On monia arvoja jotka kannattaa opettaa lapselle, jotta hänestä tulisi sellainen aikuinen joka pystyy tekemään omat päätöksensä ja toimimaan omassa sosiaalisessa kontekstissaan. Tällä kertaa kerromme, mitkä ovat ne tärkeimmät arvot, jotka lapselle kannattaa opettaa.

Vanhemmilla on kaikista ihmisistä merkittävin rooli lapsen kasvatuksessa. Ensimmäisten vuosien aikana he vastaavat siitä, että lapsi oppii erottamaan oikean ja väärän. Vaikka lapset jatkavatkin oppimistaan monien vuosien ajan tämän jälkeen, on todella tärkeää, että vanhemmat opettavat lapsilleen hyvät arvot.

Nämä asiat eivät ole tärkeitä vain lapsen käytöksen kehitykselle, vaan ne ovat myös sellaisia hyveitä, jotka kestävät koko elämän ja ovat osa ihmisen persoonallisuutta.

Muista kuitenkin, että lapsi oppii parhaiten esimerkkien kautta. Joten ennen kuin kiirehdit kertomaan omalle lapsellesi vastuusta, kiltteydestä tai mistä tahansa muusta hyvästä arvosta, kannattaa varmistaa että itse osoitat näiden arvojen noudattamista päivittäisessä elämässäsi.

On hyödytöntä yrittää saada lapsi oppimaan “”läksynsä”, jos kyseistä käytöstä ei voida havaita perheen muilla jäsenillä. Tässä ei ole kyse vain arvojen opettamisesta, vaan niiden ottamisesta ihan oikeasti käyttöön.

Mitkä ovat sitten sellaisia arvoja, jotka lapsille kannattaisi ehdottomasti opettaa? Jatka lukemista ja saat tietää mielipiteemme!

  1. Rehellisyys

halaus

Rehellisyys on arvo, joka ihmisen tulisi oppia jo aikaisessa vaiheessa lapsuutta. On todennäköistä, että jossakin vaiheessa lapsi valitsee valehtelemisen tai tekojensa peittelemisen, jotta hän voisi välttää rangaistuksen. Tällöin juuri kannattaa opettaa rehellisyyden merkitys, jotta lapsesi voisi olla jatkossa luottamuksen arvoinen.

  1. Suvaitsevaisuus

Niin monimuotoisessa ympäristössä kuin tämä maailmamme on, suvaitsevaisuus on myös tärkeä arvo ihmiselle. On siis tärkeää, että lapsi ymmärtää ja hyväksyy erilaisia mielipiteitä, kulttuureja, alkuperiä ja uskontoja. Lasten tulisi myös ymmärtää se että me ihmiset emme ole samanlaisia, jotta hänen suhteensa muihin voisivat olla terveitä.

  1. Kunnioitus

Yksi ensimmäisistä arvoista, joita lapsille olisi syytä opettaa, on kunnioitus. Tämä hyve on äärimmäisen tärkeä, jotta ihmiset pystyvät elämään yhdessä. On tärkeää, että ensimmäisten vuosien aikana lapsi oppii, ettei toisille tule huutaa, ja että tulee kunnioittaa ikääntyneitä ihmisiä sekä totella kodin sääntöjä.

  1. Vastuullisuus

Lapsille tämän arvon opettaminen tarkoittaa, että kaikella on positiivisia ja negatiivisia seurauksia, ja jokaisen tulee ottaa vastuuta omista teoistaan. Vastuullisuuden opettaminen on hyödyllistä muun muassa siksi, että tämä arvo auttaa lasta hoitamaan niitä askareita joita haluat hänen tekevän, ja hän täyttää paremmin kaikki omat vastuunsa.

Lue aiheesta lisää: Poissaolevien vanhempien tunnusmerkkejä

  1. Kiltteys

arvojen opettaminen

Kiltteys on sellainen ominaisuus, joka vahvistaa ihmisen sosiaalisia suhteita, kuten myös perheen sisäisiä yhteyksiä. Siten lasten on hyvä oppia olemaan kilttejä toisilleen – myös niinä päivinä, jolloin on kurjaa. Heidän tulee ymmärtää, että huonolla tuulella oleminen ei ole hyväksyttävä syy sille, että ei enää käyttäydytä oikein toisia kohtaan.

  1. Luonteen vahvuus

Luonteen rakentaminen ei onnistu yhdessä yössä, ja tämä vaatii paljon oppimista. Kyseessä on kuitenkin yksi niistä arvoista, jotka on tärkeää opettaa lapselle, jotta hän voisi oppia tekemään omat päätöksensä kunnioittaen aina itseään ja muita.

  1. Itsetunto

Hyvä itsetunto on olennainen asia monella lapsesi elämän osa-alueella. Itsetunto vaikuttaa ihmisen kykyyn elää ilman suuria paineita ja vaikeuksia. Siten lapsen tulee opetella hyväksymään itsensä, ja myös olemaan hyväksymättä eräitä käyttäytymistapoja toisilta.

  1. Yhteistyö

Lapselle yhteistyön opettaminen on sitä, että rohkaiset häntä tekemään työtä ryhmässä, kun tämä on tarpeen. Voimien yhdistäminen tavoitteiden saavuttamiseksi tarkoittaa sitä, että lapsi tietää että hänellä on ”auttava käsi” jossakin sellaisessa vaiheessa elämää, kun tätä tarvitaan.

Lue aiheesta lisää: 6 tapaa saavuttaa tunne-elämän kypsyys

tunteet

  1. Empatia

Jotta lapsissa voitaisiin kehittää empatiaa, kannattaa edistää herkkyyttä. Herkkyys on asia, joka auttaa lasta asettamaan itsensä toisen ihmisen tilanteeseen ja yrittämään tuntea kuin tämä. Vaikka tämä hyve voikin kehittyä itsestään, joskus sen vahvistaminen on kuitenkin tarpeen.

  1. Anteeksianto

Se, että opetellaan tiedostamaan omat virheet, pyydetään anteeksi ja annetaan myös anteeksi, ovat hyvin tärkeitä asioita. Ensin lapselle on vaikeaa ymmärtää näitä, sillä hän käy lävitse itsekeskeisen vaiheen, jolloin hän ei myönnä että hän itse on tehnyt virheitä.

Anteeksiantamisen merkityksestä keskusteleminen saa lapsen kuitenkin vähitellen ymmärtämään, kuinka tärkeää tämä on. Siten hän voi tulevaisuudessa välttää sitä, että hän kantaisi kaunaa tai pitäisi kiinni muista haitallisista tunteista.

Oletko jo opettanut omalle lapsellesi nämä hyvin tärkeät arvot? Älä unohda oman esimerkkisi merkitystä – joka ikinen päivä! Muista, että näiden arvojen opettaminen ja niiden toteuttaminen myös omassa elämässäsi mahdollistaa sen, että lapsistasi tulee ”kunnon kansalaisia”.