Opeta lapsillesi nämä tärkeät sanat

joulukuu 23, 2016
Ohjaa ja tue lastesi kasvua näillä tehokkailla keinoilla.

”Kiitos” on yksi tärkeimmistä sanoista ihmisen sanavarastossa. Toisten kohtelias ja kunnioittava kohtelu, kauniisti pyytäminen ja kiitosten antaminen ovat tärkeitä asioita, jotka vanhempien tulee opettaa lapsilleen.

On hyvin mahdollista, että omat vanhempasi opettivat sinulle aikoinaan kunnon käytöstavat, kuten tervehtimisen, kiittämisen ja pyytämisen. Käytöstavat ja kohtelias sanasto ovat osa kanssaihmisten kunnioittavaa kohtelua, joka jokaisen lapsen tulisi oppia.

Helpoiten vaikutat lasten käyttäytymiseen olemalla heille itse hyvä esimerkki. Kun kohtelet muita kunnioituksella, myös lapsesi oppivat, miten eri tilanteissa käyttäydytään sopivasti. Rohkaise lapsiasi olemaan mukavia toisille ja parantamaan toisten päivää.

Pienimmilläkin eleillä ja sanoilla voi täyttää kokonaisen tunteiden universumin. Tänään kutsumme sinut mukaan miettimään kohteliaan käytöksen tärkeyttä.

Kiitoksen voima on valtava; jaa se lastesi kanssa

Sellaiset sanat, kuin ”kiitos”, ”ole hyvä” ja ”hyvää huomenta” voivat tuntua arkipäiväisiltä asioilta opettaa lapsille, mutta niiden taakse piiloutuu paljon enemmän kuin pelkkää kohteliaisuutta.

Kun pyrit opettamaan lapsille kohteliasta käytöstä ja muiden huomioimista, pusket heitä kauemmas varhaislapsuuden itsekeskeisyydestä ja opetat heille empatiaa ja muiden ihmisten tarpeiden tunnistamista. Kuuden vuoden ikä on loistava hetki aloittaa näiden sanojen tärkeyden painottaminen.

Tutustutaan tähän tarkemmin.

Lapsen moraalinen kehitys

Yksi parhaiten tunnetuista ja arvostetuimmista kirjailijoista lasten moraalisen kehityksen suhteen on Lawrence Kohlberg.

Kohlbergin mukaan eri lasten ja jopa sisartusten välillä on valtavia eroja, mutta yleensä lasten kehityskaari seuraa samanlaista kaavaa lapsesta riippumatta. Kehityskaaren muuttumattomia ja ennustettavia osia ovat mm. kunnioitus, muiden huomioonotto ja muiden tarpeiden tunnistaminen.

 • Varhaislapsuuden aikana, noin kahden ja viiden ikävuoden välillä, lasta hallinnoidaan pitkälti palkintojen ja rangaistusten kautta. Lapsi ymmärtää, että heidän on noudatettava sääntöjä ansaitakseen kiintymystä ja välttääkseen rangaistuksia ja torumista.
 • Kehityksen seuraavassa vaiheessa alkaa kultainen aika. Kuuden ja yhdeksän ikävuoden välillä lapsuuden itsekeskeisyys kaikkoaa vähitellen.
 • Kahdeksan ja kymmenen ikävuoden välillä lapsi pystyy ymmärtämään yleisen hyvän käsitteen ja sen, että muiden kunnioittaminen ansaitsee heille itselleen kunnioitusta. Tähän vaiheeseen kuuluu usein sisarusten ja ystävien puolustamista ja tukemista, sillä he alkavat tunnistaa, että heidän vaikutuksensa on suurempi eikä se rajoitu yksilötasolle.
 • Vähitellen lapsi kehittyy teini-ikäiseksi, ja alkaa ajatella kriittisesti. Teini-ikäisellä on vahvat mielipiteet siitä, mikä on reilua ja mitä vääryys on.

Myrtsi lapsi

Pienet kohteliaisuudet helpottavat yhteyttä maailmaan

Kun joku tarjoaa nelivuotiaalle lahjan, joutuvat vanhemmat usein muistuttamaan lasta kiitoksen lausumisesta. Lapsi reagoi tähän usein toteamalla vastentahtoisen ja hiljaisen kiitoksen.

 • Joudut varmasti muistuttamaan lasta kiitoksen sanomisesta moneen kertaan, mutta sillä ei ole väliä. Lopulta kiitoksen lausuminen tulee automaattisesti ja lapsi myös ymmärtää sen merkityksen.
 • Kauniisti pyytäminen on myös tärkeä osa lasten kasvatusta. On tärkeää opettaa lapselle, miten pyydetään esimerkiksi lisää ruokaa ruokapöydässä tai pyydetään koulukaverilta lainaksi kynää tunnilla.
 • Kaiken tämän opettaminen luo tärkeitä yhteyksiä lapsen aivoissa, jotka perustuvat positiivisille tunteille ja kokemuksille.
 • Kun lapsi osaa kiittää automaattisesti ja haluaa tehdä niin omasta vapaasta tahdostaan, eikä pelkästään vanhempien pakottamana, on tämä mahtava muutos, joka pysyy mukana läpi elämän.
 • Positiiviset eleet tuovat lämpöä elämään ja kun lapsi osaa kunnioittaa muita, tekee se elämästä helpompaa.

Suositeltua lukemista: Yksinkertaisuus on tärkeintä lasten kasvatuksessa

Unelmat purkissa

Kunnioituksen opettamisen tärkeys

Kirjailijat William Sears ja John Bowlby kehittivät ajatuksen ja konseptin kunnioittavasta kasvatuksesta.

 • Tämä mielenkiintoinen idea korostaa sitä, että lapsen tulisi mukautua ympäristöönsä luonnollisesti. Vanhempien tehtävänä on tukea lapsen empatiakykyä ja tunnesiteitä, jotka auttavat lasta paremmin ymmärtämään ympäröivää maailmaa, sen ihmisiä ja omaa itseään.
 • Kunnioittava vanhemmuus merkitsee sitä, että rohkaiset lapsen ja vanhemman välistä sidettä fyysisellä läheisyydellä, halauksilla, positiivisilla sanoilla ja jatkuvalla kommunikoinnilla.
 • Positiiviset sanat ovat erityisen tärkeässä asemassa tässä kasvatustyylissä.
 • Pyri tukemaan lapsen kehitystä ja oppimista positiivisen kautta, korosta kohteliaan käytöksen tärkeyttä, sanan ”kiitos” merkitystä, kärsivällisyyttä ja muiden kunnioittamista. Muista myös antaa lapselle tarpeeksi aikaa kaiken tämän oppimiseen.
 • Kunnioittavan vanhemmuuden oppien mukaan positiivisuudella on suurempi vaikutus lapsiin kuin negatiivisuudella. Aivot etsivät jatkuvasti sellaisia ärsykkeitä, jotka auttavat selviytymään ja mukautumaan paremmin.

Suositeltua lukemista: 5 vanhempien tekemää yleistä mokaa lasten kasvatuksessa

Kun opetat lapselle kunnioittavaa käytöstä, muiden huomioimista ja epäitsekkyyttä, annat heille positiivisuuden eväät loppuelämän ajaksi.

UUTISIA VERKOSSA