Logo image
Logo image

Oletko tyypiltäsi visuaalinen, kinesteettinen vai auditiivinen?

4 minuuttia
Oletko tyypiltäsi visuaalinen, kinesteettinen vai auditiivinen?
Viimeisin päivitys: 07 marraskuuta, 2018

Kuten jo varmasti tiedätkin, ihminen on yhteydessä häntä ympäröivään maailmaan viiden aistin kautta: haju-, maku-, tunto-, näkö- ja kuuloaisti. Yleisesti ottaen ihminen käyttää näistä kuitenkin yhtä tai kahta enemmän kuin muita, ja tämä määrittää siten tapaa, jolla hän on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa sekä hankkii siitä tietoa. Tiedätkö jo oman tyyppisi – oletko enemmän tyypiltäsi visuaalinen, kinesteettinen vai auditiivinen ihminen?

Kuinka sinä olet vuorovaikutuksessa maailman kanssa?

Tämä teoria on alun perin lähtöisin neurolingvistisen tutkimuksen tieteenhaarasta (Neurolinguistic Programming), ja se kertoo meille, että jokainen kokee ympärillään olevan maailman eri tavalla. Jokainen ihminen siis ymmärtää asiat pääasiassa niiden aistien kautta, joita käytämme eniten, ja tätä koskien on olemassa luokittelu kolmeen persoonallisuustyyppiin.

Tämä teoria on yksi mielenkiintoinen tapa nähdä ihmisen elämä. Se voi olla hyvä pitää mielessä siksi, että se saattaa auttaa sinua ymmärtämään itseäsi paremmin. Jotkut ihmiset käyttävät pääosin yhtä kaikista aisteistaan, ja toiset taas useampaa.

On myös mielenkiintoista, että tällä näkökulmalla on paljon tekemistä aivojesi toiminnan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka käyttävät enemmän aivojensa vasenta puolta ajattelevat usein loogisesti, ja he haluavat myös pitää kiinni järjestyksestä. Ne ihmiset, jotka taas käyttävät aivojensa oikeaa puolta enemmän, ovat luovempia, joustavampia ja innovatiivisempia verrattuna aivojen vasempaa puolta enemmän käyttäviin.

Neurolingvistinen psykologia koskee näitä aivojen alueita, ja se pyrkii selvittämään kuinka ihmiset tulkitsevat ympärillään olevaa maailmaa. Onko sinulla jokin käsitys siitä, mikä oma luontainen taipumuksesi on? Katsotaan tarkemmin, ja saat tietää oletko tyypiltäsi visuaalinen, kinesteettinen vai auditiivinen ihminen.

Oletko tyypiltäsi visuaalinen, kinesteettinen vai auditiivinen?

1. Visuaaliset ihmiset

Some figure

 

Oletko niitä, jotka tarvitsevat aivan absoluuttisen hiljaisuuden silloin, kun he opiskelevat tai lukevat jotakin? On hyvin tavallista, että visuaalisesti suuntautuneet ihmiset tarvitsevat hiljaisuutta pystyäkseen keskittymään johonkin asiaan. On myös mahdollista, että autoa ajaessasi kuuntelet mielelläsi musiikkia rentoutuaksesi, mutta silloin kun esimerkiksi etsit jotakin tiettyä osoitetta tai joudut olemaan tarkkaavainen, haluat heti laittaa radion pois päältä, jotta pystyt olemaan rauhassa sekä keskittymään.

Tällaiset ihmiset ovat hyvin energisiä ja äärimmäisen tarkkaavaisia. Heille asioiden yksityiskohdat ovat merkityksellisiä, ja heiltä jää tuskin mikään huomaamatta. Kun näiden ihmisten tarvitsee muistaa jokin asia, on heille helpompaa opetella se kuvien kautta, minkä vuoksi heille onkin paras idea tehdä hiukan muistiinpanoja asian oppimisen helpottamiseksi. Jos olet tyypiltäsi visuaalinen, pidät mahdollisesti rauhallisuudesta sekä puistoissa ja metsissä liikuskelusta, sillä se rentouttaa sinua.

2. Auditiiviset ihmiset

Onko sinulla tapana ilmaista ajatuksiasi ääneen? Toisten mielestä tällainen tapa saattaa olla omituinen, mutta itse asiassa moni tekee tätä. Verbalisoit asioista mielelläsi ja puhut itsellesi, ja siten pystyt saamaan tarvitsemasi purkautumisen tunteen. Tällaiset ihmiset pitävät usein myös toisten kuuntelusta. Jos olet auditiivinen tyypiltäsi, saat asiat pysymään parhaiten mielessäsi juuri kuuntelemalla. Siten jos joku puhuu ja sinun tarvitsee muistaa tämän sisältö, et juuri koskaan kirjoita asioita paperille, vaan ainoastaan kuuntelet toisen puhetta.

Tällaiset henkilöt ovat siis hyvään ilmaisuun taipuvaisia persoonaltaan, ja heillä on todella hyvät viestintätaidot. He tietävät kuinka esittää asiansa hyvin, ja kuten sanottu, he pitävät myös toisten kuuntelemisesta. Mikään ei jää heiltä keskustelussa huomaamatta, ja he pystyvät seuraamaan käynnissä olevaa keskustelua samalla kun kuuntelevat musiikkia. He pystyvät tekemään useita asioita samaan aikaan, mikä on päin vastoin kuin visuaalisten ihmisten kohdalla, joille on joskus vaikeaa keskittyä, kun ympärillä on paljon ärsykkeitä.

3. Kinesteettiset ihmiset

Some figure

 

Mitkä  ovat omat harrastuksesi? Pidätkö käsitöistä? Oletko hyvä ruoanlaittaja? Tykkäätkö rakentaa esineitä käsilläsi? Onko ulkona työskentely osa ammattiasi? Omistatko puutarhan, jossa sinusta on mukavaa istuttaa kasveja ja saada ne kukoistamaan? Harrastatko jotakin urheilulajia? Jos nämä asiat kuvaavat itseäsi, olet todennäköisesti kinesteettinen ihminen.

Neurolingvistisen tutkimuksen mukaan kinesteettiset ihmiset – vaikka he ovatkin yleensä rauhallisia henkilöitä – pitävät erityisen paljon tunteista ja kaikesta sellaisesta, mikä liittyy jollakin tavalla fyysiseen tai käsillä tehtävään työhön. He ovat sen tyyppisiä henkilöitä, jotka pitävät asioiden kokemisesta omakohtaisesti sen sijaan, että heille kerrotaan kuinka jokin tehdään. Tällaisten ihmisten taipuvuus itseilmaisuun näyttäytyy esimerkiksi siinä, että he pitävät halaamisesta, hyväilemisestä ja myös syömisestä. He ovat intiimiydestä pitäviä, eikä heitä yleensä kiinnosta kovin paljoa ympäristössään olevien yksityiskohtien rekisteröinti, mikä visuaalisia ihmisiä taas luonnostaan vetää puoleensa. Kinesteettiset ihmiset ovat tyypiltään spontaanimpia sekä vähemmän sisäänpäin suuntautuneita tai tutkailevia luonteita.

Tietämällä persoonallisuustyyppisi opit itsestäsi

Vaikka näitä aistien käyttöön perustuvia päätyyppejä onkin kolme, on mahdollista, että sinulla on jokin määrä jokaista persoonallisuustyyppiä, joten olet ehkä itse asiassa näiden sekoitus. Tämä on normaalia, mutta se on varmaa, että jokaiselle on jokin näistä kaikkein eniten omaa toimintaa kuvaava tyyppi. Visuaaliset ihmiset ovat esimerkiksi hiukan rauhallisempia kuin auditiiviset tai kinesteettiset ihmiset. Sen sijaan kinesteettiset henkilöt ovat luonnostaan hiukan levottomampia, ja vähemmän pohdiskeluun taipuvaisia kuin kaksi muuta persoonallisuustyyppiä.

On selvää, että jokaisessa ihmisessä on jonkin asteinen annos kaikkia kolmea persoonallisuustyyppiä. Se mikä tekee tästä neurolingvistisen tutkimuksen näkökulmasta kuitenkin erityisen kiinnostavan on se, että tämän jaottelun kautta voit katsoa omaa itseäsi tietystä näkökulmasta, ja tunnistaa sen, kuinka ymmärrät omaa todellisuuttasi. Tästä seuraa luonnollisesti se, että tämä määrittely on erittäin läheisesti sidoksissa sinun koko persoonallisuuteesi: oletko rauhallisempi vai hermostuneempi, pohdiskeleva vai et juurikaan, pidätkö itsesi ilmaisusta vai oletko enemmän tarkasteluun taipuvainen ja sisäänpäin suuntautunut? Oma tapasi elää on siis kiinteästi sidoksissa aisteihisi, eli niihin kokemuksiin, joita näkeminen, koskettaminen, kokeminen ja viestintä saavat aikaan.

Nyt tiedät siis yhden tavan määritellä erilaisia ihmisiä, joten mikä on oma tapasi olla olemassa? Mikä näistä kolmesta tavasta suhtautua maailmaan tuntuu eniten omaltasi – oletko tyypiltäsi visuaalinen, auditiivinen vai kinesteettinen ihminen?

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.