Olantsapiini: mitä tästä lääkkeestä tulee tietää

Olantsapiini voi merkittävästi lievittää sekä skitsofrenian positiivisia että negatiivisia oireita johtuen sen korkeasta affiniteetista serotoniini- ja dopamiinireseptoreihin.
Olantsapiini: mitä tästä lääkkeestä tulee tietää
Mariel Mendoza

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Mariel Mendoza.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Olantsapiini on lääke, joka kuuluu epätyypillisten antipsykoottien ryhmään. Sitä määrätään skitsofrenian hoitoon, kuten myös kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvien depressiojaksojen ja maniavaiheiden hoitoon.

Olantsapiinin valmistamisesta ja jakelusta vastasi alunperin lääkeyritys Eli Lilly and Company, mutta lääkkeen patentin vanhettua vuonna 2011 sitä on myyty rinnakkaisvalmisteina kaikkialla maailmassa.

Tietoa skitsofreniasta

Skitsofrenia on krooninen psykiatrinen häiriö, jolle on ominaista vääristyneet ajatukset, hallusinaatiot ja jopa vainoharhat. Nämä kolme oiretta tunnetaan kliinisesti “positiivisina” oireina. Potilas voi myös kärsiä “negatiivisista” oireista, joita ovat:

 • Sosiaalinen eristäytyminen
 • Apatia
 • Alentuneet tunnereaktiot
Olantsapiini on skitsforenian hoidossa käytetty lääke
Skitsofrenia on psyykkinen sairaus, joka ilmenee muun muassa vääristyneinä ajatuksina, hallusinaatioina ja sosiaalisena eristäytymisenä.

Mitä tulee skitsofrenian laukaiseviin syihin, joillakin ihmisillä on alttius sille johtuen useista eri tekijöistä. Joitakin merkittävimmistä tekijöistä ovat:

 • Aivojen biokemialliset muutokset. Skitsofreniaa sairastavien ihmisten dopamiini- ja serotoniinitasot aivoissa ovat tavallisesti muuttuneet.
 • Perintötekijät. Skitsofrenia vanhemmalla tai lähisukulaisella lisää myös lapsen riskiä sairastua siihen.
 • Ongelmat raskauden aikana. Jotkut raskauden ajan komplikaatiot, kuten anoksia eli happikato, tietyt infektiot ja trauma, voivat vaikuttaa lapseen haitallisesti. Tämä johtaa usein skitsofrenian ja muiden ongelmien puhkeamiseen.

Kuinka olantsapiini toimii? Rakenne ja toimintamekanismi

Tällä antipsykootilla on bentsodiatsepiinien kaltainen kemiallinen rakenne. Tarkasti ottaen se on rakenteellisesti sukua ketiapiinille ja klotsapiinille. Sen antipsykoottinen vaikutus johtuu sen interaktiosta serotoniinireseptoreiden kanssa. Tarkemmin ottaen se salpaa aivojen 5HT2-serotoniinireseptorit.

Se vaikuttaa myös D1- ja D2-dopamiinireseptoreihin, vaikkakin vain kohtalaisesti. Sillä on myös taipumus kiinnittyä kolinergisiin muskariinireseptoreihin, alfa-adrenergisiin reseptoreihin ja histamiinin H1-reseptoreihin.

Kaikista näistä interaktioista johtuen se voi laukaista joitakin haittavaikutuksia, joista keskustelemme tarkemmin alla. Olantsapiini voi merkittävästi lievittää sekä skitsofrenian positiivisia että negatiivisia oireita johtuen sen korkeasta affiniteetista näihin reseptoreihin.

On hyvä vielä mainita, että tästä lääkkeestä on olemassa myös pitkävaikutteinen lääkemuoto.

Farmakokinetiikka – kuinka elimistö käsittelee olantsapiinin?

Farmakokinetiikkaan kuuluu lääkkeen imeytyminen, jakautuminen, aineenvaihdunta ja erittyminen elimistöstä sen ottamisen jälkeen. Olantsapiini imeytyy nopeasti suun kautta otettuna.

Imeydyttyään se saavuttaa maksimipitoisuuden plasmassa 6 tunnin jälkeen. Pidä mielessä, että ruoka ei vaikuta tämän lääkkeen imeytymiseen, mikä ei koske kaikkia lääkkeitä.

Ruoka ei vaikuta olantsapiinin imeytymiseen
Olantsapiinilla on bentsodiatsepiinien kaltainen kemiallinen rakenne. Näin ollen sitä käytetään skitsofrenian, maniavaiheiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa.

Lääkkeen biologinen hyötyosuus ei ole kovinkaan korkea. Tämä tarkoittaa sitä lääkkeen osuutta, joka pääsee vaikuttamaan.

Tähän on syynä voimakas maksa-aineenvaihdunta. Näin vain 40 % otetusta annoksesta pääsee verenkiertoon.

Lääkkeen aineenvaihdunta, joka on joukko sen läpikäymiä kemiallisia reaktioita elimistössä, jotta se muuttuisi liukoisemmaksi ja sen poistuminen helpottuisi, tapahtuu maksassa.

Metaboloiduttuaan jäljelle jääneet aineet, metaboliitit, saattavat tai eivät saata laukaista vaikutusta elimistössä. Tässä tapauksessa olantsapiinin läpikäymistä kemiallisista prosesseista jäljelle jääneillä metaboliiteilla ei ole farmakologista vaikutusta.

Metaboloiduttuaan sekä metaboliitit että jäljelle jäänyt lääke poistuvat elimistöstä – 30 % virtsan ja noin 55 % ulosteen mukana.

Olantsapiini ja haittavaikutukset

Tämän lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat:

 • Painonnousu
 • Uneliaisuus
 • Prolaktiinitason nousu
 • Kolesterolin, verensokerin ja triglyseridien kohoaminen
 • Huimaus
 • Ortostaattinen hypotensio
 • Ummetus
 • Akatisia ja dyskinesia

Yhteenveto

Olantsapiini on laajalti käytetty lääke skitsofrenian hoidossa. Voimakkaasta vaikutuksestaan johtuen sitä saa vain reseptillä. Sitä ei siis tule käyttää ilman lääkärin määräystä. Noudata aina lääkärin ohjeita ja kysy häneltä sinua askarruttavista asioista.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Skitsofreniforminen häiriö: oireet ja hoito
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Skitsofreniforminen häiriö: oireet ja hoito

Skitsofreniforminen häiriö on yksi skitsofrenian muoto, ja näin ollen sen oireet ovat samankaltaiset. Lue lisää tästä artikkelista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • De Matos E Souza, F. G. (2005). Tratamento do transtorno bipolar – Eutimia. Revista de Psiquiatria Clinica.
 • Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. (2016). Olanzapina: MedlinePlus medicinas.
 • AEMPS. (2017). Olanzapina. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
 • Nagai, N., & Watanabe, K. (2013). [Olanzapine]. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)63186-8
 • Duggan, L., Fenton, M., Rathbone, J., Dardennes, R., El-Dosoky, A., & Indran, S. (2009). Olanzapine for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001359.pub2

Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.