Näillä keinoilla onnistut kohtaamaan uniapnean

Virkistävän unen merkitys jokapäiväisen jaksamisen ja terveyden kannalta on todistettu moneen otteeseen. Tämän saavuttamiseksi muutamien terveellisten tapojen ylläpitäminen auttaa meitä nukkumaan paremmin ja tietysti lepäämään enemmän. Paremman unen laadun takaamiseksi puhummekin tässä artikkelissa muun muassa uniapnean ehkäisemisestä.
Näillä keinoilla onnistut kohtaamaan uniapnean

Viimeisin päivitys: 09 elokuuta, 2022

Riittävä lepo on välttämätöntä hyvän elämänlaadun takaamiseksi ja oman jaksamisen varmistamiseksi. Tänä päivänä voimme kuitenkin tunnistaa muutamia häiriöitä, jotka johtavat katkonaiseen ja riittämättömään uneen, ja vaikuttavat lopulta myös ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Siksi meidän on tiedettävä, miten uniapneaa voidaan ehkäistä ja miten sitä voidaan hoitaa.

Uniapnea on yksi niistä unen laatuun vaikuttavista häiriöistä, joita nykyaikaisen lääketieteen ja terveellisten elämäntapamuutosten ansiosta voidaan onneksi hoitaa ja jopa parantaa. Ensimmäinen askel rentouttavaan ja terveelliseen uneen onkin tietää, mikä on uniapnea ja millä keinoin voimme kohdata ja hoitaa uniapnean syitä.

Millainen häiriö uniapnea on?

Uniapnean aikana normaali hengitysrytmi estyy ja uni katkeaa, jolloin uniapneasta kärsivä ihminen herää useita kertoja saman yön aikana

Uniapneaa sairastava henkilö kärsii levon aikana hengitykseen liittyvistä häiriöistä, jotka ilmenevät muun muassa kuorsauksena ja uniongelmina.

Levon aikana hengityksemme hidastuu, jolloin saavutamme tasaisen ja jatkuvan rytmin, jonka tarkoituksena on siirtää happea elimistöön niin, että se antaa sille mahdollisuuden suorittaa kaikki toimintonsa oikein myös levon aikana. Uniapnea johtuu tämän hengitysrytmin keskeytymisestä, joka voi katketa sekunniksi tai jopa minuutiksi, estäen samalla happea kulkeutumista aivoihin normaalilla tavalla.

Aluksi ihminen ei edes itse ymmärrä lopettaneensa hengittämisen. Uniapnean pahentuessa hengitysrytmin häiriöt johtavat kuitenkin levon katkeamiseen, jolloin uniapneasta kärsivä ihminen herää useita kertoja saman yön aikana. Tämä taas muuttaa aikaisemmin normaalia unisykliä ja johtaa myös terveydelle haitallisiin seurauksiin.

Uniapneaa on kahta eri tyyppiä. Obstruktiivista uniapneaa esiintyy silloin, kun hengitysteiden tai kurkun ympärillä on epänormaalia kudosten kasvua, jolloin hengitystiet ahtautuvat ja sisäänhengityksen aiheuttama paine estää sisäänpäin tulevan ilmavirtauksen hetkellisesti.

Obstruktiivinen uniapnea on helppo havaita, sillä siitä kärsivä henkilö yleensä kuorsaa. Se voi olla lievää, kohtalaista tai vaikeaa riippuen siitä, kuinka monta kertaa ihminen lopettaa hengittämisen levon aikana. Yleisesti ottaen vaikeana tapauksena pidetään sellaista uniapneaa, jossa ihmisellä tapahtuu yli 10 sekunnin hengityskatkoksia vähintään 5 kertaa tunnissa. Lisäksi ihmisen ikä vaikuttaa merkittävällä tavalla obsktruktiivisen uniapean syntyyn.

Toinen uniapnean tyyppi on paljon vakavampi, sillä tässä häiriössä on mukana keskushermosto. Tässä uniapnean tyypissä hengityskeskus lakkaa vastaanottamasta sitä elintärkeää käskyä, jossa aivot määräävät meitä hengittämästä ilman, että olisimme edes tietoisia siitä. Tämä tilanne taas keskeyttää syvän unen ja saa ihmisen herättämään useita kertoja saman yön aikana.

Tekijät, jotka altistavat uniapnean synnylle

Kuten moni voi varmasti jo arvata, tietyt tekijät lisäävät sitä riskiä, millä todennäköisyydellä henkilö kärsii uniapneasta. Niitä ovat:

 • Varttuneempi ikä: Apnea ei katso sukupuolta, vaikkakin suuri osa niistä aikuisista, jotka kärsivät uniapneasta, ovat nimenomaan miehiä. Lisäksi tiedämme, että vaihdevuodet saavuttaneilla naisilla uniapnean esiintyvyys on todennäköisempää kuin nuoremmilla naisilla.
 • Lihavuus: On todistettu, että ylipaino kasvattaa uniapnean mahdollisuutta jopa kymmenkertaiseksi normaalipainoiseen ihmiseen verrattuna. Tämä todennäköisyys kasvaa sitä mukaan, mitä vakavammasta liikalihavuudesta ihminen kärsii. Ylipaino lieneekin kaikkein merkittävin uniapnealle altistava tekijä, sillä tilastojen mukaan jopa 50–70 prosenttia uniapneasta kärsivistä suomalaisista on ylipainoisia.
 • Tupakointi tai alkoholismi: Molemmat tekijät muuttavat hengityskeskuksen toimintaa ja altistavat näin uniapnean lisäksi myös muille unihäiriöille.
 • Hengitysteiden patologiat: Lapsilla tämä tekijä on melko yleinen, sillä lapsuuden uniapneaan johtavissa tapauksissa lapsen nielu- tai kitarisat ovat yleensä liian suuria, jolloin normaali ilmavirtaus vaikeutuu tai estyy. Lapsuuden uniapnea ei ole yhtä yleinen kuin aikuisilla, mutta sitä esiintyy silti noin 2–3 prosentilla lapsista.
 • Liiallinen unilääkkeiden tai sedatiivien käyttö: Kyseiset lääkkeet voivat aiheuttaa hermoston toimintahäiriöitä. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla näiden lääkkeiden korvaamiseksi luonnollisia vaihtoehtoja, jotka eivät aiheuta hermostossa toimintahäiriöitä.

Jotkut tekijät voivat pahentaa uniapnean oireita. Näitä ovat esimerkiksi liiallinen työ, stressi, altistuminen korkealle hiilidioksidipitoisuudelle, sydänsairaudet tai aivohalvaukset sekä kohonnut verenpaine ja riittämätön lepo.

Uniapnean oireet

Uniapneasta kärsivällä henkilöllä voi esiintyä kuorsauksen ja hengityskatkosten lisäksi rintakipua, yöllisiä rytmihäiriöitä, uupumusta, muistihäiriöitä sekä pahoinvointia

Yksi uniapnean huomattavimmista oireista on yön aikana tapahtuva kuorsaus.

Ensimmäinen merkki tästä häiriöstä on yleensä väsymys, jota uniapneasta kärsivä ihminen tuntee päivän aikana. Jatkuva yöllä herääminen estää ihmistä lepäämästä ja rentoutumasta, jolloin väsymys ja uupumus alkavat haitata tarkkaavaisuutta ja vireystilaa niin työssä, opinnoissa kuin muissa päivittäisissä tehtävissä. Väsymys voi olla niin voimakasta, että se voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa nukahteluun kesken päivää. Tämä taas osoittautuu vaaralliseksi tilanteeksi esimerkiksi silloin, kun henkilö ajaa autoa tai muuta kulkuneuvoa.

Yön aikana tapahtuvat hengityskatkokset estävät hapen kulkeutumista normaalisti elimistöön, jolloin jopa lyhyemmätkin hengityskatkokset voivat aiheuttaa muistihäiriöitä sekä hermostuneisuutta. Lisäksi uniapnean oireet voivat esiintyä voimakkaampina ja potilaalla voi ilmaantua jopa pahoinvointia, hallusinaatioita ja näön hämärtymistä. Potilas voi myös tuntea mielialanvaihteluita tai kärsiä yöllisistä rytmihäiriöistä ja rintakivusta.

Näiden oireiden myötä potilaan tulisi aina suunnata lääkärin vastaanotolle. Tällä tapaa lääkäri voi määrätä potilaalle sarjan erilaisia lääketieteellisiä tutkimuksia, joiden avulla hän voi määritellä millaisesta uniapneasta potilas kärsii. Suun ja kurkun fyysisten tutkimusten lisäksi joissakin tapauksissa lääkäri voi teetättää potilaalla myös erityisiä unitutkimuksia.

Kun häiriön tyyppi ja vakavuus on määritetty, lääkäri määrää potilaalle hoidon tapauskohtaisesti. Suurin osa näistä hoidoista kuitenkin keskittyy potilaan elämäntapojen muutokseen.

Mitkä elämäntapamuutokset edistävät uniapnean hoitoa?

Seuraavien terveellisten tapojen myötä pystymme kohtaamaan uniapnean tai ainakin lievittämään sitä:

 • Uniapnean ja hengityskatkosten välttämiseksi pyri nukkumaan aina vasemmalla kyljellä. Tämä asento auttaa sekä sydäntä pumppaamaan tehokkaammin verta että laajentamaan hengitysteitä, jolloin ilmavirta kulkeutuu sisään ja ulos paremmin. Tällä asennolla myös kuorsaus vähenee tai lakkaa kokonaan.
 • Vältä alkoholin juomista vähintään kuusi tuntia ennen nukkumaanmenoa.
 • Lopeta tupakointi.
 • Vähennä unilääkkeiden käyttöä; jos unihäiriöt vaivaavat, voit kokeilla seuraavia luonnollisesti unta parantavia lääkkeitä.
 • Harrasta liikuntaa säännöllisesti.
 • Syö terveellisesti.
 • Laihduta ja pyri ylläpitämään terveellistä painoa.
 • Vältä television katselua, tietokoneen tai matkapuhelimen käyttöä sekä kovan musiikin kuuntelemista juuri ennen nukkumaanmenoa.

Näiden yksinkertaisten yöunta parantavien tapojen avulla uniapneasta on mahdollista selviytyä onnistuneesti. Tietysti on välttämätöntä, että oireiden ilmaantuessa käännyt aina ensimmäisenä lääkärin puoleen ja seuraat hänen antamia ohjeita, jotta voit nauttia samalla sekä rentouttavasta unesta että terveellisemmästä elämästä.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Teinin uniongelmat – mitä vanhemmat voivat tehdä?
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Teinin uniongelmat – mitä vanhemmat voivat tehdä?

Nyt haluamme antaa hyviä vinkkejä, joiden avulla teinin uniongelmat saadaan hallintaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kokeilkaa kotona!
Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.