Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa

Musiikki on tärkeä työkalu neurologisessa kuntoutuksessa. Musiikki on parantanut niiden potilaiden tilaa, jotka ovat saaneet aivohalvauksen tai joilla on Alzheimerin tauti, epilepsia, Parkinsonin tauti tai multippeliskleroosi. Lue alta, mitkä ovat musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa!
Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa

Viimeisin päivitys: 18 elokuuta, 2021

Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa ovat kiistattomat. Brittiläinen neurologi Oliver Sacks huomauttaa, että musiikki voi rauhoittaa meitä, parantaa mielialaamme, innostaa meitä ja auttaa meitä suoriutumaan paremmin töissä! Sacksille on myös selvinnyt uransa varrella, että musiikki on hyvin hyödyllistä neurologisista ongelmista kärsiville potilaille.

Jokainen on varmaankin lukenut tai kuullut jossain vaiheessa, että musiikilla on hämmästyttävä vaikutus Alzheimerin tautia sairastaviin ihmisiin. Noissa hiljaisissa maailmoissa, joissa muistot ja elämä itsessään hämärtyvät, jo pelkkä nuoruudesta tutun kappaleen kuuleminen voi vaikuttaa potilaaseen tunteiden ja käytöksen tasolla. Aivan kuin aivot “heräisivät” lepovaiheen jälkeen.

Tämä auttaa meitä ymmärtämään, että tällaiseen dementiaan liittyvästä kognitiivisesta heikentymisestä huolimatta aivoissa on edelleen alueita, jotka pysyvät koskemattomina. Aivot säilyttävät ne alueet, jotka on yhdistetty pitkäaikaiseen musiikkimuistiin.

Musiikilla ei kuitenkaan ole positiivista vaikutusta ainoastaan hermoston rappeumasairauksiin: musiikkiterapia voi saada aikaan mielenkiintoisia muutoksia myös niillä potilailla, joilla on masennus, epilepsia, multippeliskleroosi, Parkinsonin tauti tai jotka ovat saaneet aivohalvauksen. Edessämme on siis hermostoa kuntouttava lähestymistapa, joka kannattaa pitää mielessä.

Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa

Musiikkiterapian hyödyntäminen lääkinnällisessä ja neurologisessa kuntouksessa on yleistymässä. Ralph Spintge Saksan Lüdenscheidin yliopiston kipulääketieteen laitokselta kertoo meille tekemässään tutkimuksessa, että musiikilla on erittäin suotuisia vaikutuksia kivun hoidossa ja motorisessa kuntoutuksessa.

On tietysti erittäin lupaavaa, että esimerkiksi Parkinsonin tautia tai multippeliskleroosia sairastavat potilaat pystyvät parantamaan elämänlaatuaan. Musiikin hyödyistä neurologisissa sairauksissa ei kuitenkaan vielä tiedetä kovin syvällisesti. On silti selvää, ettei musiikki pysty parantamaan minkäänlaista sairautta.

Sen sijaan tutkimusnäyttö osoittaa, kuten toteaa Espanjan neurologisen yhdistyksen (SEN) jäsen tohtori Moisés León Ruiz, että hermosolujen aktivaatio, hermoston säätely, oppiminen ja neuroplastisuus paranevat. Tämä vaikutus on erityisen huomionarvoista Alzheimerin tautia tai vaskulaarista dementiaa sairastavien potilaiden kohdalla.

Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa ovat kiistattomat

Musiikki on tärkeää psyykkiselle hyvinvoinnille ikääntyessä

Helsingin yliopiston aivotutkimusyksikön tekemässä tutkimuksessa Teppo Särkämö mainitsee musiikin hyödyistä neurologisissa sairauksissa, kuten dementioissa. Tässä hyödyt ovat, kuten jo mainittiin, kaikkein lupaavimpia.

  • Musiikki saa aikaan voimakkaan sensorisen, motorisen, kognitiivisen ja emotionaalisen reaktion potilailla, joilla on Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti tai mikä tahansa muu ikääntymiseen liittyvä hermorappeumasairaus. Se aktivoi myös aivojen temporaalialueita sekä pikkuaivoja.
  • Tämän lisäksi on havaittu, että aivoverenkiertohäiriön saaneiden ja afasiaa sairastavien henkilöiden tila on neurologisessa kuntoutuksessa kohentunut. Afasia tarkoittaa vaikeutta ilmaista itseään sanoin.

Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa: epilepsia

Musiikin hyödyistä neurologisissa sairauksissa korostuu erityisesti yksi: sen epilepsianvastainen vaikutus. Musiikkiterapian on havaittu vähentävän potilaiden kokemia epilepsiakohtauksia jopa 24 %:lla.

Helsingin yliopiston tohtorin Aleksi J. Sihvosen johtaman, The Lancet -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan musiikki vaikuttaa merkittävällä tavalla dopaminergisen järjestelmän säätelyyn. Toisin sanoen sillä on rentouttava vaikutus hermoston tasolla, ja vaikka se ei estäkään kohtauksia kokonaan, se kyllä vähentää niitä, mikä on erittäin positiivista!

Musiikki parantaa neurologisista sairauksista kärsivien potilaiden tilaa

Musiikin vaikutus masennukseen potilailla, joilla on neurologisia sairauksia

Masennusta ilmenee yhtä aikaa monissa neurologisissa sairauksissa, kuten aivoverenkiertohäiriöissä, epilepsiassa, multippeliskleroosissa ja Parkinsonin taudissa. On hyvin yleistä, että nämä sairaudet vaikuttavat psyykkisesti potilaisiin johtaen mielialahäiriöön.

Musiikin hyödyt neurologisissa sairauksissa ulottuvat itse asiassa tällekin alueelle. Musiikkiterapia parantaa esimerkiksi potilaiden sitoutumista hoitoihin. Toisin sanoen potilaat ovat iloisempia ja vastaanottavaisempia farmakologisille ja psykologisille hoidoille.

Tämän yhteyden osoittaa esimerkiksi Pavian yliopiston (Italia) tohtorien Alfredo Raglion, Lapo Attardon ja Guilia Gonteron johtamat tutkimukset. Musiikki parantaa neurologisista sairauksista kärsivien potilaiden mielialaa. Tämä tulisi pitää mielessä, erityisesti kun laaditaan hoitosuunnitelmaa näille potilaille, joilla on niin paljon tarpeita.

Harvat hoidot ovat edullisempia ja samalla yhtä helppoja toteuttaa kuin musiikki. Musiikki herättää meissä tunteita ja auttaa jaksamaan arjessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.