Logo image
Logo image

Miten lukihäiriö vaikuttaa lapseen?

4 minuuttia
Kun lukihäiriö havaitaan jo varhain, voidaan auttaa lasta pääsemään yli vaikeuksista. Häiriön haasteet koskevat sekä lukemista että kirjoittamista.
Miten lukihäiriö vaikuttaa lapseen?
Kirjoittanut Thady Carabaño
Viimeisin päivitys: 16 syyskuuta, 2022

Kaikki tietävät, että lapset oppivat jokainen omalla tahdillaan; toiset oppivat hyvinkin nopeasti ja toisilla asiat vaativat enemmän aikaa. Kun lapsella on lukihäiriö, hänellä on vaikeuksia lukemisessa ja kirjoittamisessa. Sopivalla psykopedagogisella tuella lukihäiriöstä kärsivä lapsi pystyy kuitenkin kehittämään kykyjään.

Lukihäiriö on oppimisvaikeuksiin kuuluva häiriö, joka on yleisempi kuin moni luulee. Lapsi voi tällöin tulla leimatuksi “tyhmäksi” tai “hitaaksi”, vaikka hän yrittäisi kaikin voimin lukea, kirjoittaa ja noudattaa saamiaan ohjeita.

Nyt sitten katsomme tätä yleistä ongelmaa tarkemmin.

Mikä lukihäiriö oikeastaan on?

Some figure

Lukeminen on automaattista ja yksinkertaista niille, joilta se sujuu mutkitta. Kyse on kuitenkin monimutkaisesta tehtävästä ihmisen aivojen kannalta, ja vaikka puhuminen onkin lapsille luonnollinen prosessi, lukemiseen liittyy toisen tyyppistä oppimista.

Lukemaan oppiminen vaatii ymmärrystä siitä, että sanat koostuvat äänteistä, ja lisäksi näiden äänteiden yhdistämisestä aakkosiin, kirjaimiin. Kun äänteet ja kirjaimet yhdistyvät, tuloksena on sanoja, ja kun sanat pystytään tunnistamaan, ihminen voi lukea kunnolla.

Tämä prosessi ei kuitenkaan ole samanlainen kaikilla lapsilla. Lukihäiriöisen lapsen aivot kehittyvät ja toimivat tavallisesta poikkeavalla tavalla. On muutamia erilaisia lukihäiriön tyyppejä, mutta yleisesti ottaen lukihäiriöiselle lapselle on vaikeaa havaita äänteitä, jotka muodostavat tietyn sanan. Lisäksi hänen on vaikeaa ymmärtää, mitkä kirjaimet muodostavat sanan äänteet.

Lapsen lukihäiriö ei kuitenkaan ole älykkyyteen liittyvä tai oppimishalun puutteesta johtuva tila. Lapsi voi menestyä ja oppia hyvin, jos hänellä on apunaan oikeanlaiset opetusmenetelmät, ja siksi varhainen havaitseminen onkin todella tärkeää.

Lue aiheesta lisää: Illalla lukemisen hyödyt aivoille

Mitkä ovat lukihäiriön oireet?

Esikouluiässä lapsella on seuraavia oireita:

 • Vähäinen puhe ja tavallista huonompi sanojen tuntemus muihin omanikäisiin lapsiin verrattuna.
 • Ongelmat numeroiden, värien ja kirjainten oppimisessa.
 • Ongelmat tunnistaa tai yhdistää sanoja, jotka kuulostavat saman tyyppisiltä.
 • Vaikeudet noudattaa ohjeita – lasta joudutaan usein muistuttamaan säännöistä ja rutiineista.

Kun lukihäiriöinen lapsi on hiukan vanhempi ja hän opettelee lukemaan sekä kirjoittamaan, hänellä on seuraavia oireita:

 • Vaikeuksia tunnistaa tavut ja äänteet, joista sanat koostuvat.
 • Hän ei pysty ääntämään tavuja muodostavia äänteitä erillisinä.
 • Hän muuttaa kirjainten järjestystä lukiessaan ja kirjoittaessaan sanoja.
 • Hänellä on ongelmia kaunokirjoituksessa ja hienomotorisissa taidoissa.
Some figure

Jos lapsi tulee teini-ikään ilman, että hän on saanut diagnoosia lukihäiriöstään, seuraavat merkit kertovat kyseisestä ongelmasta:

 • Joidenkin sanojen sanominen ja ymmärtäminen on vaikeaa. Nuori välttää siksi ääneen lukemista.
 • Koska hänen on vaikeaa löytää oikeaa sanaa, nuori käyttää sellaisia sanoja joilla on eri merkitys, mutta jotka kuulostavat saman tyyppisiltä.
 • Hänellä on vaikeuksia ilmaista ideoita oikeassa järjestyksessä. Lisäksi hänen kielioppinsa, tavauksensa ja välimerkkinsä ovat virheellisiä.
 • Koska hänen viestintänsä on puutteellista, nuoren on vaikeaa osallistua ryhmätöihin, ja sosiaalinen elämäkin saattaa kärsiä.

Lukihäiriön haitat lapsen arjessa

Lapsella saattaa olla vaikeaa koulussa – usein hänet leimataan virheellisesti epämotivoituneeksi, tyhmäksi tai laiskaksi. Toverit voivat myös kiusata lukihäiriöistä.

Jos lapsi ei saa tarvitsemaansa apua, hän saattaa menestyä koulussa hyvin huonosti. Näin hän joutuu negatiivisten viestien ja arviointien uhriksi koulun, sosiaalisen ympäristön ja perheen tahoilta.

Jatkuva epäonnistuminen koulussa tekee monesta lukihäiriöisestä lapsesta haluttoman oppimaan. Lisäksi lapsi on epävarmempi omista kyvyistään. Tämä kaikki voi sitten levitä muihin lapsen elämän osa-alueisiin, ja näin ihmisen koko elämänlaatu voi kärsiä lukihäiriön vuoksi.

Lukihäiriöisellä lapsella saattaa olla tunne-elämän ongelmia tai käytösongelmia, mikäli hän ei saa apua. Näihin ongelmiin voivat kuulua seuraavat:

 • Ahdistuneisuus kaikissa muodoissaan
 • Ruokahalun vähentyminen tai lisääntyminen
 • Uniongelmat, kuten esimerkiksi unettomuus tai painajaiset
 • Stressi: lapsi voi kärsiä muun muassa päänsäryistä, oksentelusta tai vatsakivuista
 • Masennusoireet, kuten epäonnistumisen tunne, epävarmuus, vaikeudet koulussa, surullisuus sekä äkilliset mielialan vaihtelut
 • Vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • Käytösongelmat, joihin voi liittyä aggressiivista tai provosoitunutta käytöstä – tämä on lapsen puolustusmekanismi
 • Alhainen itsetunto

Lue aiheesta lisää: Lapsen motivointi koulutyöhön loman jälkeen

Miten lukihäiriöstä kärsivää lasta voidaan auttaa?

Some figure

Itse asiassa lukihäiriöiset lapset ovat luovia, sillä heidän ajattelunsa on epätavallista, ja siten he pystyvät ratkaisemaan ongelmia eri tavoin kuin muut. Jos lasta voidaan auttaa aikaisin, vaikeuksista päästään ylitse. Näin voidaan estää monia sellaisia ongelmia, jotka vaikuttavat lapsen itsetuntoon ja tunne-elämän hyvinvointiin.

Vaikka hän ei pystyisi tavaamaan kunnolla, ja vaikka häneltä veisi tavallista kauemmin käsitellä tietoa, on hyvin tärkeää tukea lukihäiriöistä lasta. Kaikin puolin tulisi välttää sitä, että hän lakkaa yrittämästä ja jättää esimerkiksi koulun kesken. Vanhempien tehtävä on rohkaista lasta lukemiseen ja auttaa häntä lukemaan kotonakin. Onneksi on monia hauskoja tapoja opettaa lapsi lukemaan paremmin!

Lisäksi lukihäiriöisen lapsen tulee itse ymmärtää, mistä tässä ongelmassa on kyse. On tärkeää että hän tietää, ettei lukihäiriö tee hänestä yhtään vähemmän älykästä kuin muut lapset.

Hänelle tulee tarjota erilaisia mahdollisuuksia, jotta hän saisi rakentaa itsetuntoaan. Varmista siis, että rohkaiset lastasi kokeilemaan monen tyyppisiä asioita, kuten urheilua, taiteellisia harrastuksia tai teatteria.

Jos lapsellasi on lukihäiriö, on tärkeää ymmärtää, että tässä erilaisuudessa ei ole mitään pahaa. Hänen lukihäiriönsä ei siis tee hänestä huonompaa ihmistä, ja vanhempien täytyy ehdottomasti olla rakastavaisia ja tukea lasta. On myös muistettava, että lukihäiriöiseltä lapselta saattaa paljastua suuria lahjakkuuksia muunlaisissa asioissa kuin lukemisessa ja kirjoittamisessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Fletcher J. M. (2009). Dyslexia: The evolution of a scientific concept. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 15(4), 501-8.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079378/
 • Artigas-Pallarés, J. (2009). Dislexia: Enfermedad, trastorno o algo distinto. Revista de Neurologia. https://doi.org/10.1002/dc.20846

 • Galaburda, A. M., & Cestnick, L. (2003, February). Dislexia del desarrollo. Revista de Neurologia. https://doi.org/10.4067/S0718-22282006000200001

 • Dislexia – Síntomas y causas – Mayo Clinic. (2017). Retrieved 6 September 2020, from https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.