Mitä on "lässyttäminen" ja kuinka se hyödyttää vauvoja?

"Lässyttäminen" viittaa siihen erityiseen viestintämuotoon, joka aikuisilla on vauvojen kanssa. Itse asiassa sitä esiintyy usein myös lemmikkien kanssa ja jopa puolisoiden välillä.
Mitä on "lässyttäminen" ja kuinka se hyödyttää vauvoja?

Kirjoittanut Edith Sánchez

Viimeisin päivitys: 09 elokuuta, 2022

“Lässyttäminen” on se erityinen tapa, jolla melkein kaikki puhuvat vauvoille. Se esiintyy spontaanisti monissa kulttuureissa, ja sille on ominaista liioiteltu ja musiikillinen sävy sekä yksinkertaisten sanojen toistaminen. Tässä artikkelissa pohdimme, mitä “lässyttäminen” on ja kuinka se hyödyttää vauvoja.

Vauva reagoi kiinnittämällä enemmän huomiota, kun hänelle puhutaan tällä tavalla. Nykyään tiedetään yleisesti, että “lässyttäminen” ei ole vain rakastava tapa kommunikoida vauvan kanssa, vaan se auttaa myös kehittämään vauvan kielitaitoa.

On jopa tunnistettu erilaisia “lässyttämisen” muotoja: äidin tapa puhua vauvalleen on hieman erilainen kuin esimerkiksi isän tapa. Kun molemmat osallistuvat tähän samanaikaisesti, sitä kutsutaan “vanhempien lässyttämiseksi.”

Mitä baby talk tai “lässyttäminen” on?

Baby talk määritellään yleensä kieleksi, jonka avulla aikuiset kommunikoivat vauvojen kanssa. Tämän olennainen ominaisuus on, että vaikka aikuinen osaa puhua oikealla tavalla, vauvan kanssa puhuttaessa hänen sävynsä ja ääntämisensä muuttuvat.

Vaikka vauvat eivät ymmärrä, mitä aikuiset sanovat heille, he vastaavat yleensä fyysisillä eleillä kuten hymyllä. Tämänkaltainen viestintä on hyödyllistä vaivan kehityksen kannalta.

Baby talk sisältää myös onomatopoeian tai sanojen yksinkertaistamisen. Se sisältää myös eleitä, ilmeitä ja fyysistä kontaktia. Vauva ei ole välinpitämätön, vaan vastaa keskustelukumppanilleen hymyillä, tarkkaavaisella katseella tai käsien liikkeillä.

“Lässyttämisen” hyödyt

Useimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tällainen puhe edistää lapsen kielen kehitystä. Jotkut määrittelevät sen “sosiaalisena koukkuna” vauvan aivoille. Tämä on kannustin, joka edistää kommunikointitaitoja.

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että vauvat, joiden kanssa kommunikoitiin “lässyttämällä”, tuottivat enemmän sanoja 14 kuukauden iässä kuin ne, jotka eivät saaneet tätä ärsykettä.

Toisessa vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 18 kuukauden ikäisten vauvojen kielellistä kehitystä. Siinä jaettiin perheet kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai koulutusta kielellisen kehityksen tukemiseksi ja toinen ei.

Tutkimuksen lopussa havaittiin, että “lässyttämistä” käyttäneiden perheiden lapset pystyivät puhumaan keskimäärin 100 sanaa. Muiden perheiden lasten sanavarasto oli vain 60 sanaa.

Toisaalta on havaittu, että tämäntyyppisen puheen käyttö heijastaa positiivisia tunteita lasta kohtaan. Tämä edistää rakentavaa ja rakastavaa viestintää vauvan ja puhujan välillä. Kaikki tutkimukset osoittavat, että “lässyttäminen” ei ole kielen opetusmenetelmä, vaan sen oppimista helpottava tekijä.

Lässyttäminen vauvalle.

“Lässyttämisen” ominaisuudet

Tyypillisin elementti on hidas puhe, jossa on yksityiskohtainen ääntäminen ja korkeampi äänensävy. Artikulaatio on painokkaampaa, ja kasvojen ilmeitä käytetään yleensä enemmän. Toisaalta lauseet ovat lyhyitä ja yksinkertaisia.

Sanojen toistaminen

Vauvalle puhuttaessa sanoja toistetaan, jotta vauva oppii ne. Asioita sanotaan suurella painolla ja artikuloiden. Sitten ne toistetaan. Jos vauva yrittää jäljitellä näitä ääniä jossain määrin, aikuiset toistavat niitä uudelleen.

Verbimuoto ja deminutiivit

Toinen erottuva piirre on verbin käyttö: vauvalle puhutaan aina nykymuodossa. On kuin ymmärrettäisiin, että vauvan on mahdotonta omaksua menneisyyden ja tulevaisuuden käsitteitä.

Samoin deminutiveja ja onomatopoeioita käytetään usein tavallisten sanojen korvikkeina. Esimerkiksi hauva tai hau hau.

Kolmannen persoonan ja kieliopin laajennus

Vauvapuheessa puhutaan kolmannessa persoonassa itsestä tai muista. Esimerkiksi äiti ei sano, että “olen väsynyt”, vaan “äiti on väsynyt”.

Vastaavasti, kun vauva sanoo ensimmäiset sanansa, hoitaja täydentää kieliopillista merkitystä. Jos lapsi esimerkiksi sanoo pupu pyytääkseen pullon, hoitaja vastaa: ”Haluaako vauva pullon? Minä tuon sen sinulle.”

Muita mielenkiintoisia faktoja vauvapuheesta

On mielenkiintoista huomata, että “lässyttämistä” ei käytetä vain vauvojen kanssa. Monet pariskunnat käyttävät tätä kieltä puhuessaan rakkailleen. Ilmeisesti tämäntyyppinen viestintä lisää oksitosiini- ja dopamiinitasoja.

Tässä tapauksessa se ei enää palvele kommunikoinnin helpottamisen tarkoitusta, kuten aikuisen ja vauvan välillä. Rooli on olla vuorovaikutuksessa hellästi ja suloisella tavalla.

On myös yleistä, että tämäntyyppistä viestintää käytetään lemmikkien kanssa, varsinkin kun halutaan osoittaa kiintymystä. Vaikka eläimet eivät ymmärrä sanojen merkitystä, ne omaksuvat tunteet ja äänenpainon.

Lässyttäminen lemmikille.

Kommunikaatio on osa suhdetta

Ihmisten viestintä on monimutkainen ulottuvuus, joka kattaa merkityksen, kontekstin ja tunteet. Kaikki viittaa siihen, että “lässyttäminen” on positiivinen asia, ei vain siksi, että se edistää lapsen kielellistä kehitystä, vaan myös siksi, että se synnyttää emotionaalisen siteen.

Vauvoja on koulutettava ihmisten välisen kommunikoinnin taiteessa. He ovat erittäin herkkiä ja tarkkaavaisia ​​sille, mitä he saavat hoitajiltaan. “Lässyttäminen” luo sosiaalisen osallisuuden, johon pikkuinen vastaa ilolla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.