Mitä on autistinen uupumus ja miten se ilmenee?

Autistinen uupumus aiheuttaa häiriöstä kärsivälle henkilölle epäsuotuisia seurauksia, kuten äärimmäistä väsymystä ja taitojen heikkenemistä.
Mitä on autistinen uupumus ja miten se ilmenee?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Maria Fatima Seppi Vinuales.

Viimeisin päivitys: 20 kesäkuuta, 2023

Yhden normin ja stereotyypin mukaan suunnitellussa maailmassa ne, jotka eivät sovi joukkoon, joutuvat tekemään ylimääräisiä ponnisteluja, jotta he eivät jäisi niin ulkopuolisiksi. Tämä ylisopeutuminen johtaa stressiin, mikä on yleistä esimerkiksi autistisilla ihmisillä.

Termi autistinen uupumus viittaa siis väsymykseen ihmisillä, joilla on jonkinlainen autismi. Se on reaktio krooniseen ja jatkuvaan stressitilanteeseen, joka voi aiheutua heidän pyrkimyksistään integroitua muiden kanssa.

Miksi autistisilla ihmisillä?

Sen mukaan, minkä tyyppisestä autismista on kyse, jotkut elävät jatkuvasti yhteisissä tiloissa muiden ihmisten kanssa, joilla ei ole kyseistä häiriötä. He jakavat esimerkiksi työ- tai kouluympäristön.

Tämä merkitsee sitä, että he joutuvat alttiiksi tietyille ärsykkeille, jotka vaikuttavat heihin, kuten valoille tai äänille. He myös pyrkivät jatkuvasti voimaan hyvin, voittamaan esteitä ja olemaan toiminnallisia ympäristössään.

Autistinen uupumus on kuin burnout eli loppuunpalaminen. Tässä tapauksessa se johtuu kaikista niistä ponnisteluista, joita autistiset ihmiset tekevät sopeutuakseen ympäristöön, jota ei ole suunniteltu heitä varten.

He yrittävät jäljitellä käyttäytymistä, keskustella samaan tahtiin, käydä samoissa paikoissa, reagoida samalla tavalla ja jopa poistaa stereotypioita. Siksi kaikki energia panostetaan tähän naamioitumiseen.

Autistinen uupumus lapsella.
Autistisen henkilön pyrkimys sopeutua ympäristöönsä voi johtaa väsymykseen ja stressiin.

Miten autistinen uupumus ilmenee?

Jokaisella henkilöllä on omat erityispiirteensä, ja uupumus ilmenee yksilöstä riippuen eri tavoin. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin havaita joitakin oireita, kuten seuraavat:

 • Uupumuksen tunne.
 • Lisääntynyt herkkyys ärsykkeille.
 • Kiinnostuksen ja nautinnon menettäminen.
 • Tunnemuutokset, jotka voivat laukaista surua tai vihaa.
 • Eristäytyminen ja itsekeskeisyys.
 • Käyttäytymisen muutokset ja käyttäytymisen taantuminen.
 • Fyysiset oireet, kuten päänsärky, huimaus ja vatsavaivat.
 • Kognitiiviset seuraukset. Päätöksenteko- ja muistivaikeuksia voi ilmetä. Myös hidastumista esiintyy.

Autistinen uupumus ei ilmene heti kaikkien näiden oireiden kanssa. Se kehittyy vähitellen ja asteittain, ja siksi on tärkeää tiedostaa ne mahdollisimman pian.

Joskus on tilanteita, joissa kriisi on jo ennakoitavissa, kuten muuton, koulun tai työpaikan vaihdon yhteydessä.

Miten autistiseen uupumukseen voi puuttua?

On tärkeää työskennellä autististen ihmisten ja heidän perheidensä kanssa, jotta voidaan tarjota ennaltaehkäiseviä välineitä, joiden avulla he voivat havaita autistista uupumusta edeltävät olosuhteet. Tällä tavoin saadaan aikaan sääntelyä ja asiaan voidaan puuttua varhain.

Kyky tunnistaa kehon tietyt signaalit voi olla hyödyllistä. Tätä olisi tuettava psykologisella tuella ja varhaisella vetäytymisellä uupumusta aiheuttavista tilanteista.

On tärkeää, että autistiset ihmiset voivat levätä, käyttää vapaa-aikaansa, hidastaa työ- tai opiskelutahtia, olla yrittämättä poistaa toistuvia tekoja ja huolehtia mielenkiinnonkohteistaan. Kaikki nämä toimet antavat heille mahdollisuuden löytää pakoventtiilin.

Voit myös opettaa rentoutumis- ja hengitystekniikoita, jotka auttavat pysymään rauhallisena. Autistisilla lapsilla on oltava rentoutumishetkensä ja heidän on voitava keskittyä mielenkiinnonkohteisiin, jotka tuottavat hyvinvointia.

Millainen on todellinen integraatio autisteille?

Kun puhumme integraatiosta, se tarkoittaa, että pohdimme ja käytämme strategioita, joiden avulla autistiset ihmiset voivat viettää aikaa yhteisissä tiloissa miellyttävällä ja mukavalla tavalla. Kyse ei ole vain siitä, että hyväksytään tai edistetään integroitumista ryhmään.

Kyse on myös siitä, että jokaisen henkilön tarpeita on tuettava on otettava huomioon se, että kaikki eivät voi toimia samalla tavalla. Tämä on yksi suurimmista haasteista autistisen uupumuksen ehkäisemisessä sekä mahdollisuuksien ja elämänlaadun tarjoamisessa.

Yhteiskuntana meidän on myös välttämätöntä työskennellä suvaitsevaisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi ymmärtäen, että monesti me itse olemme niitä, jotka ajavat autistiset ihmiset äärirajoille. Tämä saattaa heidät ylirasituksen pisteeseen, jota kukaan ihminen ei kestäisi pitkään.

Olkaamme empaattisia näitä tilanteita kohtaan. Me kaikki tarvitsemme tukiverkostoa. Olemme hoidon ja huomion kohteita ja vastaanottajia. Tietyissä kliinisissä tiloissa tällaisen hoidon on kuitenkin oltava intensiivisempää.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Tanssiterapia autistisille lapsille: hyödyt ja vinkit
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Tanssiterapia autistisille lapsille: hyödyt ja vinkit

Tanssiterapia autistisille lapsille antaa heille mahdollisuuden kommunikoida ja ilmaista itseään, ja se auttaa muita ymmärtämään heitä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Gourdy Allende, M. (2018). Estudio descriptivo del burnout en terapeutas que trabajan con niños con autismo: terapeutas que trabajen con niños con trastorno del espectro autista, CABA 2018 (Doctoral dissertation, Universidad del Salvador).
 • Lopez- Elizalde, C. (2004). Síndrome de burnout. Revista Mexicana de Anestesiología(27) 131- 133.
 • Hervás A, Rueda I. Alteraciones de conducta en los trastornos del espectro autista. Rev Neurol 2018;66 (Supl. 1):S31-S38

Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.