Mekaaninen ventilaatio hoitomuotona

Vakavista palovammoista ja hengitystiepalovammasta kärsivien potilaiden hoito perustuu hengityksen avustamiseen intubaation ja mekaanisen ventilaation avulla.
Mekaaninen ventilaatio hoitomuotona
Alejandro Duarte

Tarkistanut ja hyväksynyt: bioteknikko Alejandro Duarte.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Mekaaninen ventilaatio on hoitovaihtoehto palovammapotilaille, jotka ovat saaneet vakavan hengitystiepalovamman. Hengitysteiden vauriot ovat tavallisia palovammapotilailla. Periaatteessa ne ovat palovammoja hengitysteissä.

Tyypillisesti hengitysteiden vauriot ilmaantuvat ruumiinvamman seurauksena, joka vaikuttaa kehon moniin elinjärjestelmiin. Vammaan voivat kuulua palovammat sekä häkä- ja syanidimyrkytys. Pohjimmiltaan vamma on seurausta hyvin kuuman kaasun hengittämisestä, tavallisesti tulen.

Kaiken kaikkiaan 2 % palovammapotilaista kärsii hengitystiepalovammasta. Mitä laajempi palanut kehon alue on, sitä suurempi riski potilaalla on saada hengityselinten vaurio.

Palovammapotilaiden selviytyminen riippuu hengityselinten vauriosta. Valitettavasti noin puolet palovammapotilaiden kuolintapauksista johtuu hengitystiepalovammasta.

Hengitysteiden ja keuhkojen vaurio riippuu sisäänhengitetyn savun yhdisteistä, altistuksen voimakkuudesta ja elimistön reaktiosta.

Sinua saattaa kiinnostaa: Mitä teet, kun kärsit palovammasta?

Hengityselinten vamma

Mekaaninen ventilaatio on hoitovaihtoehto palovammapotilaille

Lämmön ja myrkkykaasujen aiheuttama vamma saa aikaan yleensä ylempien hengitysteiden vaurioita ja tukkeutumisen. Mitä nuorempi potilas on, sitä vakavammat oireet yleensä ovat. Tavallisesti oireet ilmaantuvat ensimmäisten 12-18 tunnin aikana, mutta niiden puhkeaminen voi kestää jopa 72 tuntia.

Hengitysteiden vauriot ovat johtava välitön kuolinsyy palovammapotilailla.

Palovammoja on useita erityyppisiä:

  • Lämpövamma: Tavallisesti korkean lämpötilan aiheuttama vaurio rajoittuu suunieluun, sillä äänirako sulkeutuu refleksinomaisesti ja nämä kudokset hävittävät lämpöä tehokkaasti.
  • Hengitysteiden vaurio hengitetyistä yhdisteistä: Tässä tapauksessa vesiliukoiset kaasut reagoivat limakalvojen kosteuden kanssa, mikä vapauttaa voimakkaita happoja ja tuottaa respiratorisen alkaloosin, ödeeman ja keuhkoputkikouristuksen. Vähemmän liukoiset kaasut voivat myös saavuttaa hengitysjärjestelmän kauimmaiset osat ja aiheuttaa vamman siellä. Tyypillisesti pääasiallinen palamismyrkky on hiilimonoksidi eli häkä. Toinen palovammoihin liittyvä myrkyllinen kaasu on vetysyanidi.
  • Sisäsyntyinen keuhkovaurio: Laajoista palovammoista kärsiville potilaille voi kehittyä etenevä hengitysvajaus ensimmäisten vaiheiden jälkeen. Tämä voi tapahtua myös silloin, vaikka potilaalla ei olisi suoraa vauriota hengitysteissä.

Diagnoosi

Hengitystiepalovamman diagnoosi on ennen kaikkea kliininen. Lääkäreiden tulisi osata odottaa sitä aina, kun potilas on ollut tajuttomana suljetussa tilassa, jossa on ollut tulipalo tai kuuma kaasuvuoto.

Fyysisessä tarkastuksessa hengitystiepalovammasta kertovia varoitusmerkkejä ovat palaneet nenäkarvat, tummat yskökset, palovammat kasvoilla ja nenäsieraimissa, yskä, äänen käheys ja hengityksen vinkuminen.

Lisäksi potilaalta on tärkeä tutkia suunielu limakalvon muutosten varalta. Täydentävät diagnostiset menetelmät auttavat määrittämään, onko potilaalla keuhkovaurio tai koko elimistön vaurio.

Mekaaninen ventilaatio

Tyypillisesti keuhkovaurion oireet ilmaantuvat useiden tuntien jälkeen. Tästä syystä on hyvin tärkeää, että keuhkovauriota epäiltäessä palovammapotilaalle annetaan mekaanista ventilaatiohoitoa välittömästi.

Kriittisistä palovammoista ja hengitystiepalovammasta kärsiville potilaille ei ole mitään tiettyä erikoishoitoa. Tavallisesti lääkärit keskittyvät pitämään hengitystiet avoimena intubaatiolla ja mekaanisella ventilaatiolla.

Vakavissa tapauksessa potilaalta puhdistetaan keuhkot ja hänelle annetaan antibiootteja, jos hänellä on infektio.

Intubaatio ja mekaaninen ventilaatio

Intubaatio on välttämätön hoito jopa puolella potilaista, joilla on hengitystiepalovamma. Vaikeissa tapauksissa vaaditaan nopeaa intubaatiota riittävän suurella putkella:

  • Hengitysteiden pitämiseksi avoimina
  • Aspiraation välttämiseksi
  • Eritteiden ja liman poistumisen mahdollistamiseksi
  • Ilmankulun avustamiseksi

Kun intubaatiota ei suoriteta ajoissa potilaille, joilla on vakava hengitysteiden ödeema, se ei välttämättä enää onnistu. Tässä tapauksessa trakeotomia eli henkitorven avaus on viimeinen keino.

Mekaanisen ventilaation tarkoituksena on pitää yllä hapensaantia ja ilmankulkua. Näin se auttaa ehkäisemään hengitysvajauksen aiheuttamia vaurioita.

Käytetty ventilaatiotyyppi riippuu keuhkovaurion vakavuusasteesta. Erilaiset ventilaatiotyypit ovat perinteinen ventilaatio permissiivisellä hyperkapnialla, typpioksidi-inhalaatio, korkean taajuuden ventilaatio ja kehonulkoinen happeuttaminen.

Valitettavasti ehkäisevät toimenpiteet, kuten kortikoidien ja antibioottien antaminen, eivät ole hyödyllisiä. Lisäksi jotkut tutkimukset ovat yhdistäneet kortikoidit lisääntyneeseen keuhkotulehduksen ja kuoleman riskiin.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
7 kotihoitoa auringon polttamalle iholle
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
7 kotihoitoa auringon polttamalle iholle

Aloe vera on hyvin suositeltu tuote auringon polttamalle iholle, sillä siitä saa rentouttavaa apua tähän ongelmaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gutiérrez Muñoz, F. (2011). Ventilación mecánica. Acta Médica Peruana.
  • González-Cavero, J., Arévalo, J. M., & Lorente, J. A. (1999). Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico Revisión. emergencias.
  • Cachafeiro Fuciños, L., Sánchez Sánchez, M., & García de Lorenzo y Mateos, A. (2019). Ventilación mecánica en el paciente quemado crítico con inhalación: ¿podemos evitarla? Medicina Intensiva. https://doi.org/10.1016/j.medin.2019.02.008

Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.