Holotrooppisen hengityksen hyödyt ja riskit

Holotrooppisen hengityksen sanotaan auttavan sellaisen tietoisuuden tilan saavuttamisessa, joka edistää itseparannusta.
Holotrooppisen hengityksen hyödyt ja riskit

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Hyvä, rauhallinen ja kunnollinen hengitys tuottaa monia hyötyjä keholle ja mielelle. Useimmat tietävätkin tämän, mutta kaikki eivät ole kuulleet holotrooppisesta hengityksestä. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä ovat holotrooppisen hengityksen hyödyt ja riskit.

Kyseessä on yhdystermi kreikankielisistä sanoista holos (joka merkitsee “kaikkea”) ja tropos (“liike”). Sana voitaisiinkin kääntää “liikkumiseksi kohti kokonaisvaltaisuutta”. 

Holotrooppisella hengityksellä pyritään saavuttamaan muuttunut tietoisuuden tila itseparannuksen saavuttamiseksi pelkojen, estojen ja muiden tunnetason ongelmien työstämisen kautta. Uskomuksena on, että parantuminen lähtee henkilön sisältä.

Mitä on holotrooppinen hengitys?

Holotrooppisen hengitystekniikan kehittivät tšekkiläiset psykiatrit Stanislav ja Christina Grof vuonna 1970, vaikkakin se perustuu munaisten kulttuurien tietämykseen. Se on luonnollinen ja yksinkertainen menetelmä, jossa hyödynnetään hyperventilaatiota ja musiikkia.

Hengittäminen jonkin aikaa hyvin nopeaan tahtiin muuttaa hiilidioksidin ja hapen suhdetta elimistössä. Tavoitteena on näin ollen kiihdyttää hengitystä hallitulla tavalla yrittäen saavuttaa ei-tavanomaiset tietoisuuden tilat terapeuttisissa tarkoituksissa.

Kyseisen tekniikan asiantuntijoiden mukaan sen aikaansaaminen hengityksen ja musiikin kautta saa ihmiset jopa visualisoimaan mielen kätköissä olevia menneisyyden kokemuksia, mikä auttaisi ymmärtämään itseä paremmin.

Holotrooppinen hengitys prosessina

Holotrooppinen hengityssessio kestää 2–3 tuntia. Se voidaan toteuttaa ryhmissä tai yksin.

Ryhmissä ihmiset työskentelevät pareina vaihdellen kokijan ja huolehtijan osia. Jälkimmäisen tehtävänä on olla henkilön vierellä tämän tehdessä holotrooppista hengitystä häiritsemättä prosessia.

Myös koulutetun ohjaajan tulisi olla paikalla sekä yksilö- että ryhmäistunnoissa vastaamassa kaikesta. Ohjaaja antaa tukea harjoituksen aikana varmistaen samalla, että prosessi etenee turvallisesti.

Ohjaaja vetää tunteja antaen ohjeita hengitystahdin nopeuttamiseen. Ja vaikka hengitystahti kiihtyy, rytmin on pysyttävä tasaisena, nopeana ja rikkoutumattomana.

Samalla musiikki on tärkeä osa holotrooppista hengitystä. Äänet ovat samankaltaisia kuin meditaatiossa yksisointuisine rytmeineen.

Tunnit ovat yleensä avoimia siinä mielessä, että ei ole mitään ennalta määrättyä käsitystä tai odotusta siitä, mitä psyyken sisältöjä tuntien aikana tutkitaan. Jokainen henkilö vetää niistä oman merkityksensä ja löytää itse ongelman.

Tavoitteena on, että holotrooppinen hengitys olisi katalyyttinen kokemus, eli toisi mielen kätköissä olevia tapahtumia tietoisuuteen. Joissakin tapauksissa, ja erityisesti yksilöterapian aikana, osallistuja(t) ja ohjaaja kommentoivat niitä tai keskustelevat niistä jälkeenpäin.

Holotrooppisen hengityksen hyödyt voi saavuttaa ryhmä- tai yksilöterapiassa
Hengitystekniikoita käytetään eri tavoin meditaation edistämiseksi.

Sinua saattaa myös kiinnostaa: 7 syvähengityksen loistavaa hyötyä

Holotrooppisen hengityksen mahdolliset hyödyt

Holotrooppista hengitystä harjoittavat ja suosittelevat ihmiset väittävät, että se tarjoaa useita hyötyjä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin tunnetasolla. Katsotaan niitä tarkemmin.

Rentoutus

Moni tekee hengitysharjoituksia rentoutuakseen. Vaikka holotrooppisessa menetelmässä hengitystahti kiihtyy, sen avulla saavutetaan silti tyyni olo. Tämä tosin on seurausta pikemminkin emotionaalisesta kokemuksesta.

Negatiiviset ajatukset

Holotrooppista hengitystä harjoittavat ihmiset väittävät käyttävänsä tätä tekniikkaa hallitakseen tai päästäkseen irti negatiivisista ajatuksista. Se on keino vähentää pessimististä ajattelua ja jopa kuolemanpelkoa.

Negatiiviset tunteet

Tutkimusnäyttö viittaa siihen, että holotrooppinen hengitys saattaa olla avuksi itsehillinnässä. Se voi olla hyödyksi erityisesti sellaisille ihmisille, joilla on äkillisiä mielialanvaihteluita tai negatiivinen asenne.

Holotrooppisen hengityksen hyödyt ahdistukseen ja itsetuntoon

Eräässä kliinisessä tutkimuksessa, jossa holotrooppista hengitystä hyödynnettiin yhdessä muiden tekniikoiden kanssa, osallistujien itsetunto kasvoi merkittävästi ja heidän ahdistuksensa väheni enemmän verrattuna niihin, jotka saivat pelkkää psykoterapiaa.

Eheytyminen tunnetasolla

Vuoden 2013 katsaukseen kirjattiin niiden ihmisten istuntoja, jotka osallistuivat toistuvasti holotrooppisiin hengitysharjoituksiin usean vuoden ajan. Tulokset viittaavat siihen, että tämä menetelmä voi olla avuksi tunteiden tasapainottamisessa.

Holotrooppisen hengityksen hyödyt: parempi itsetietoisuus

Eräässä vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että holotrooppinen hengitys voi lisätä itsetietoisuutta samalla kun se auttaa edistämään positiivisia käytöksen muutoksia.

Lisäksi holotrooppisen hengityksen kannattajat väittävät, että kyseisen tekniikan avulla voidaan päästä käsiksi piilossa olevaan mielen sisältöön. Se voisi siis auttaa tuomaan ratkaisemattomat ongelmat menneisyydestä pintaan.

Holotrooppisen hengityksen kautta voisi näin vapauttaa tiettyjä kokemuksia ja päästää itsensä vapaaksi tunnetason ongelmilta. Tämä saattaisi auttaa ihmisiä pääsemään yli traumoista ja fobioista sekä psykosomaattisista häiriöistä.

Riskit ja käytön esteet

Vaikka itse tekniikka on yksinkertainen, siihen liittyy riskejä ja haittavaikutuksia. Esimerkiksi hiilidioksidi- ja happitasojen epätasapaino voi johtaa tilaan nimeltä respiratorinen alkaloosi.

Ei siis ole epätavanomaista, että ilmenee erilaisia oireita, kuten kihelmöintiä tai puutuneisuutta raajoissa ja suussa, pyörrytystä, huimausta, heikkoutta, tajunnan menetystä, kramppeja ja jopa kouristuksia.

Mahdollisten riskien vuoksi onkin tärkeää tehdä eräitä varotoimia. Tästä syystä asiantuntijat eivät suosittele holotrooppista hengitystä silloin, jos henkilöllä on esimerkiksi jokin seuraavista sairauksista tai terveysongelmista:

 • Korkea verenpaine
 • Rasitusrintakipu
 • Sydämen vajaatoiminta
 • Rytmihäiriöitä
 • Silmänpainetauti
 • Verkkokalvon irtauma
 • Paniikkikohtauksia
 • Kouristeluja
Holotrooppista hengitystä ei suositella tietyistä terveysongelmista kärsiville
Sydän- ja verisuoniongelmista kärsivien ihmisten tulisi olla harjoittamatta holotrooppista hengitystä.

Ota aina holotrooppista hengitystä koskevat varoitukset huomioon

Väitteiden mukaan holotrooppinen hengitys voi tuoda pintaan tiettyjä menneisyyden tilanteita ja olla näin harjoittajalleen mullistava kokemus. Joillekin ihmisille tämä vanhojen haavojen löytäminen voi kuitenkin aiheuttaa hankalia ja epämukavia tunteita.

Jos haluat kokeilla tätä tekniikkaa, sinun on tärkeää etsiä avuksi koulutettu henkilö opastamaan prosessissa asianmukaisesti ja puuttumaan tilanteeseen, jos mitään komplikaatioita ilmenee.

Lopuksi on vielä tärkeää selventää, että holotrooppinen hengitysmenetelmä on vain yksi mahdollinen hoitomuoto lisää, eikä se korvaa ammattilaisen antamaa hoitoa. Siitä on vain apua muiden tekniikoiden ja ammattilaisten harjoittaman psykologisen hoidon ohessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Holmes S, Morris R, Clance P, Putney R. Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996; 33(1):114-120.
 • Grof S. Holotropic Breathwork: A New Experiential Method of Psychotherapy and Self-Exploration. Journal of Transpersonal Research; 2014: 6(1): 7-24.
 • Grof S. Holotropic Breathwork: New Perspectives in Psychotherapy and Self-Exploration. Semantic Scholar. New York: State University, 2010.
 • Holmes S, Morris R et al. Holotropic breathwork: An experiential approach to psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1996; 33(1): 114–120.
 • Puente, I. Special Issue on Holotropic Breathwork and Other Hyperventilation Procedures. Navarra, Spain: Eurotas/Oxigeme, 2014.
 • Terekhin P. The role of hypocapnia in inducing altered states of consciousness. Human Physiology. 1996; 22(6): 730–735.
 • Victoria H, Caldwell C. Breathwork in body psychotherapy: Clinical applications. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. 2013; 8(4): 216-228.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.