Fulvestrantti: loistava hormonihoito

Tämänhetkisiin endokriinisiin tai hormonaalisin hoitovaihtoehtoihin kuuluvat selektiiviset estrogeenireseptorin modulaattorit (tamoksifeeni), aromataasinestäjät ja estrogeenireseptorien ilmentymisen negatiiviset säätelijät, kuten fulvestrantti. Tässä artikkelissa perehdytään tämän jälkimmäisen lääkkeen toimintatapaan.
Fulvestrantti: loistava hormonihoito

Viimeisin päivitys: 13 lokakuu, 2021

Fulvestrantti on lääke, joka salpaa naishormoni estrogeenin reseptoreja. Sitä käytetään hoitamaan tietyntyyppisiä rintasyöpiä, jotka käyttävät estrogeenia kasvaakseen ja lisääntyäkseen elimistössä. Useimpien rinnan kasvainten tiedetään olevan riippuvaisia estrogeeniärsykkeistä, minkä vuoksi näiden hormonien estäminen on hoidon päästrategia.

Kohdennettujen hoitojen käyttö yhdessä hormonihoidon kanssa on parantanut hoidon tuloksia lisäten eloonjäämistä edenneessä sairaudessa, ja niillä on vähemmän sivuvaikutuksia kuin perinteisellä kemoterapialla.

Hormoniriippuvainen eli HR-positiivinen rintasyöpä

Rintasyöpä on naisten yleisimmin diagnosoitu syöpäsairaus ja johtava kuolinsyy. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtaosa näistä kasvaimista on estrogeeni- ja/tai progesteronireseptoripositiivisia.

Hormonireseptoripositiivista sairautta kutsutaan myös HR-positiiviseksi rintasyöväksi. Se käyttäytyy eri tavalla kuin hormonireseptorinegatiiviset eli HR-negatiiviset kasvaimet. Ne eroavat pääasiassa sairauden kulun ja uusiutumisen suhteen.

Hormonireseptoripositiivisista kasvaimista kärsivillä potilailla on elämänsä aikana jatkuva riski sairauden uusiutumiseen myöhemmin ja syövästä johtuvaan kuolemaan.

Tämänhetkiset rintasyövän hoitomuodot hormoniriippuvaisissa kasvaimissa

Tällä hetkellä hormonireseptoripositiivisen rintasyövän suositeltu hoitomuoto on hormonihoito, silloinkin kun se on lähettänyt etäpesäkkeitä. Hormonihoidon ratkaisee muiden tekijöiden ohella muun muassa se, onko potilas vaihdevuosi-ikäinen:

  • Vaihdevuodet ylittäneet naiset: Voivat käyttää useimpia saatavilla olevia hoitoja.
  • Ei-vaihdevuosi-ikäiset naiset: Saatavana on vain tamoksifeeni. Jos näille potilaille on annettava muita hoitoja, kuten fulvestranttia tai aromataasinestäjiä, munasarjatoiminta on vaimennettava.

Tämänhetkisiin endokriinisiin tai hormonaalisin hoitovaihtoehtoihin kuuluvat selektiiviset estrogeenireseptorin modulaattorit (tamoksifeeni), aromataasinestäjät ja estrogeenireseptorien ilmentymisen negatiiviset säätelijät, kuten fulvestrantti.

Vaihdevuosistatuksen lisäksi hoidon valinta riippuu myös aiempien hoitojen käytöstä ja vasteesta, sairaudettomasta ajasta, odotetusta toksisuudesta ja kasvaimen koostumuksesta.

Fulvestrantti on rintasyövän hoidossa käytetty lääke

Fulvestrantin teho osoitettiin ensimmäisen kerran FIRST-tutkimuksessa, jossa endokriinisen terapian osoitettiin olevan mahdollisesti tehokkaampi kuin aromataasinestäjä rintasyövän ensisijaisena hoitona.

Myös toisessa tutkimuksessa, nimeltään FALCON 3, verrattiin aromataasinestäjää ja fulvestranttia rintasyöpäpotilailla, joilla oli ei-viskeraalinen metastaattinen syöpä (etäpesäkkeitä ei ollut sisäelimissä). Fulvestrantilla näytti olevan merkittävä hyöty elinaikaan ennen taudin etenemistä, vahvistaen sen tehoa.

Myös muita tutkimuksia on tehty, jotka tukevat fulvestrantin käyttöä CDK 4/6 -estäjien, kuten palbosiklibin, kanssa. PALOMA 3 -tutkimus osoitti, että palbosiklibi hyödyttää merkittävästi hormonireseptoripositiivista rintasyöpää sairastavia potilaita, jotka ovat saaneet aiempaa hoitoa.

Fulvestrantti: toimintamekanismi elimistössä

Kuten jo todettiin, fulvestrantti on tehokas lääke sellaisten rinnan kasvainten hoidossa, joissa on estrogeenireseptoreja. Kun kasvaimen kasvua stimuloi estrogeenin sitoutuminen syöpäreseptoreihin, potilaalle määrätään tämä hoito.

Fulvestrantti on estrogeenireseptorin antagonisti. Toisin sanoen se on vuorovaikutuksessa reseptorin kanssa samassa paikassa kuin estrogeenimolekyylit. Sen vaikutus johtuu näin ollen sen kyvystä sitoutua, salvata ja heikentää estrogeenireseptoreja.

Käy lukemassa myös: Rintasyövän seulontakokeet

Fulvestrantti: yhteenveto

Vaikka syövänvastaisessa taistelussa on otettu suuria harppauksia eteenpäin, vielä on paljon tehtävää ja tutkittavaa.

Fulvestrantin kehittäminen on kiistatta ollut merkittävä edistysaskel tämän sairauden hoidossa. Sen potentiaalia palbosiklibin yhteydessä tutkitaan edelleen.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Paras ruokavalio syöpää sairastaville
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Paras ruokavalio syöpää sairastaville

Paras ruokavalio syöpää sairastaville sisältää runsaasti muun muassa antioksidanttipitoisia elintarvikkeita.  • Johnston, S. R. D., Kilburn, L. S., Ellis, P., Dodwell, D., Cameron, D., Hayward, L., … Bliss, J. M. (2013). Fulvestrant plus anastrozole or placebo versus exemestane alone after progression on non-steroidal aromatase inhibitors in postmenopausal patients with hormone-receptor-positive locally advanced or metastatic breast cancer (SoFEA): A composite, multicentre, phase 3 randomised trial. The Lancet Oncology. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70322-X
  • Robertson, J. F. R., Bondarenko, I. M., Trishkina, E., Dvorkin, M., Panasci, L., Manikhas, A., … Ellis, M. J. (2016). Fulvestrant 500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32389-3
  • Howell, A., Robertson, J. F. R., Albano, J. Q., Aschermannova, A., Mauriac, L., Kleeberg, U. R., … Morris, C. (2002). Fulvestrant, formerly ICI 182,780, is as effective as anastrozole in postmenopausal women with advanced breast cancer progressing after prior endocrine treatment. Journal of Clinical Oncology. https://doi.org/10.1200/JCO.2002.10.057