Crossfit-harjoituksia lapsille

Crossfit on harjoitus, joka on yleistynyt kaikkialla maailmassa. Siitä on tullut niin suosittua, että harjoituksia on suunniteltu myös lapsille. Ne tarjoavat perheen pienimmille erinomaisia fyysisiä ja emotionaalisia etuja.
Crossfit-harjoituksia lapsille

Viimeisin päivitys: 06 marraskuuta, 2021

Haluaisitko, että lapsesi aloittaa urheilun harrastamisen? Tänään esittelemme Crossfit-harjoituksia lapsille, sillä vaikka tämä voi kuulostaa monien mielestä yllättävältä, erilaisista Crossfit-harjoituksista on monenlaista etua heillekin.

Mutta ennen kuin tutustumme aiheeseen tarkemmin, tiedätkö, millainen harjoitus Crossfit on? Kyseessä on harjoitus, joka sisältää paljon erilaisia toiminnallisia liikkeitä ja ideana on vaihdella näitä liikkeitä koko ajan suorittaen ne samanaikaisesti kovalla intensiteetillä.

Mielenkiintoista lasten Crossfit-harjoittelussa on se, että se pitää sisällään erilaisia tekniikoita, kuten olympiavoimistelua ja juoksua. Se soveltuu 4–12-vuotiaille lapsille, ja tästä syystä tälle harjoittelulle on ominaista se, että harjoitusten intensiteetti on minimaalinen ja harjoituksissa hyödynnetään kehonpainoa. Lisäksi ne keskittyvät motorisen toiminnan parantamiseen.

Crossfit-harjoituksia lapsille: Crossfitin fyysiset edut

Tärkeintä lasten Crossfit-harjoittelussa on se, että lapset aloittavat uuden rutiinin sellaisen hauskanpidon kautta, joka tarjoaa heille sekä fyysistä että henkistä etua. Lapsille suunnatut Crossfit-harjoitukset keskittyvät leikkiin, koska tällä tapaa lapset voivat aloittaa asiantuntijan ohjaamina erilaisia rutiineja, jotka keskittyvät lihasten ja nivelten vahvistamiseen. Lisäksi, jos lapsi on kiinnostunut, Crossfit-harjoituksiin on mahdollista keskittyä myös kilpailumielessä.

Kuten jo mainitsimme, Crossfit-harjoitukset tarjoavat lapsille paljon fyysistä etua. Tämän harjoituksen kautta lapset voivat jopa stimuloida fyysisiä kykyjä aina aikuisikään saakka, nähden itsensä suorituskykyisinä urheilijoina.

Tärkeintä lasten Crossfit-harjoittelussa on se, että lapset aloittavat uuden rutiinin sellaisen hauskanpidon kautta, joka tarjoaa heille sekä fyysistä että henkistä etua

Lisää aerobista kapasiteettia

Aerobinen kapasiteetti astuu peliin silloin, kun harjoittelemme pitkään joko keski- tai matalalla intensiteetillä, jossa keho käyttää energianlähteenä hiilihydraatteja ja rasvoja. Näin ollen Crossfit-harjoitusten avulla lapset pystyvät kehittämään nopeutta ja ketteryyttä, lihasvoimaa ja kehon koostumusta.

Parantaa yleiskuntoa

Crossfit-harjoitukset lapsille ovat toiminnallisia harjoituksia, eli toisin sanoen niissä harjoitetaan samanaikaisesti useita kehon eri osia. Tämä vaikuttaa fyysisen yleiskunnon paranemiseen, mikä mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisemman kehityksen.

Edistää luuston kasvua

Koska lasten luut ja lihakset kehittyvät nimenomaan varhaisessa iässä, Crossfit auttaa niiden venymisessä, jolloin lapsen lihakset ja luusto valmistautuvat suorittamaan erilaisia aktiviteetteja huomattavasti paremmin. Lisäksi Crossfit-harjoitukset auttavat kalsiumia imeytymään helpommin ja tehokkaammin luustoon, mikä puolestaan lisää luun tiheyttä.

Kehittää koordinaatiota

Crossfit-harjoitukset lapsille keskittyvät myös omaan kehoon tutustumiseen, sen rajoituksiin ja mahdollisuuksiin. Suoritettavat liikkeet auttavat kehittämään koordinaatiota ja psykomotorista kapasiteettia tämän menetelmän mukana tuomien yhdistelmien ja muunnelmien ansiosta.

Ehkäisee tulevia vammoja

Crossfit-harjoitusten aikana lapset parantavat potentiaaliaan; hermoihin ja lihaksiin liittyviin mekanismeihin perustuen lihakset pystyvät vapauttamaan energiaa. Lisäksi tämäntyyppiset harjoitukset, jotka sisältävät voimaa, ja joita harjoitetaan jo varhaisessa iässä, vähentävät vammautumisen mahdollisuutta myös aikuisiällä.

Crossfit-harjoituksia lapsille: Crossfitin emotionaaliset edut

Tämä dynamiikka tarjoaa lapsille myös tärkeitä emotionaalisia etuja, sillä Crossfit kehittää lasten taitoja niin hauskojen harjoitusten kuin sellaisten ryhmäharjoitusten kautta, joissa lasten on työskenneltävä yhdessä parantaakseen omaa kapasiteettiaan. Seuraavaksi listaamme näistä tärkeimmät.

Vapauttaa energiaa

Joissakin maissa aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD) on hyvin yleinen mielenterveysongelma kouluikäisillä lapsilla. Tämä patologia johtaa siihen, että lapsilla esiintyy keskittymiskykyyn liittyviä vaikeuksia, hyperaktiivisuutta ja impulsiivisuutta, jotka aiheuttavat oppimisongelmia.

Crossfit-harjoitukset voivat toimia hyvänä vaihtoehtona tämän tilan häiriön täydentämiseksi, sillä ne auttavat vapauttamaan ja tasapainottamaan energian ylikuormitusta. Näin lapsen ahdistus vähenee ja kyky keskittyä paranee.

Kehittää kurinalaisuutta

Lapset, jotka harrastavat Crossfit-harjoituksia, kehittävät myös omaa kurinalaisuutta, jonka avulla he voivat saavuttaa paremmin tavoitteitaan. Lapset oppivat harjoitusten kautta ponnistelemaan sen eteen, mitä haluavat ja ymmärtävät samalla tätä kautta, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii ponnisteluja, mutta se ei ole mahdotonta.

Parantaa unen laatua

Lasten kasvun aikana on tärkeää, että lapsille luodaan vakaa unirutiini. Jos näin ei tehdä, lapselle voi kehittyä fyysisiä ja emotionaalisia ongelmia. Näin ollen Crossfit-harjoitukset lapsille auttavat parantamaan unen laatua fyysisen ponnistelun jälkeen.

Kehittää itseluottamusta

Tänä päivänä on yleisempää kuin koskaan aikaisemmin, että lapset käyttävät sosiaalisia verkostoja yhä varhaisemmassa iässä, jolloin lapsi voi esimerkiksi joutua kiusaamisen kohteeksi, ja tämä voi johtaa siihen, että lapsi alkaa tuntemaan epäluottamusta omaa kehoaan ja kykyjään kohtaan. Crossfit-harjoittelu auttaa kuitenkin kehittämään itseluottamusta johdattamalla lapsia tutkimaan uusia kykyjä, motivoimalla heitä saavuttamaan tavoitteitaan ja vaikuttamaan fyysiseen ulkomuotoonsa.

Parantaa sosiaalisia suhteita

Lapsille suhde ikätovereihinsa on erittäin tärkeä, sillä se, millä tavalla he tulevat luomaan sosiaalisia siteitä tulevaisuudessa riippuu suurelta osin siitä, millaisia ihmissuhteita he luovat lapsuuden aikana. Ottaen huomioon, että Crossfit-harjoitukset suoritetaan ryhmissä samanikäisten lasten kanssa, ja niissä tavoitteena on kannustaa kaikkia tiimityöhön, lapset voivat tätä kautta parantaa sitä, millä tapaa he sosialisoivat muiden kanssa. Epäilemättä tämä on suuri etu myös tulevaisuuden aikuiselle.

Crossfit-harjoittelu on levinnyt niin laajalle, että tänä päivänä voimme jopa löytää erilaisia Crossfit-harjoituksia lapsille

Crossfit-harjoituksia lapsille: pidä mielessä

On syytä pitää mielessä, että lasten Crossfit-harjoittelua tulee aina valvoa alaan erikoistunut ohjaaja. Tämä siksi, että tällä tapaa ohjaa pystyy ohjaamaan lasten harjoittelua, jolloin liikkeet suoritetaan oikealla tavalla ja lapset pystyvät välttämään luu- tai lihasvammoja.

Vanhempien on tärkeää keskustella valmentajien kanssa lapsen fyysisestä ja psyykkisestä tilasta. Tällä tavoin valmentajalla on mahdollisuus ohjata harjoituksia niin, että ne vastaavat parhaalla tavalla lapsen yksilöllisiä valmiuksia. On välttämätöntä, että sellaisia harjoituksia, joihin liittyy painojen käyttöä, vältettäisiin 12 ikävuoteen saakka, jotta lapsen luonnollinen luuston ja lihasten kehitys ei häiriinny.

Koska Crossfit on menetelmä, jossa harjoitusten intensiteetti on tärkeää, on tarpeen määrittää ennen Crossfit-harrastuksen aloittamista, esiintyykö lapsella synnynnäisiä patologioita tai sydämen toimintaan liittyviä häiriöitä, sillä mikäli näitä seikkoja ei kartoiteta ennen harjoittelun aloittamista, harjoitusten intensiteetti voi johtaa vakaviin seurauksiin, joista yksi on äkillinen kuolema. Näin äärimmäisiä seurauksia on jopa havaittu kaikenlaisilla urheilijoilla ympäri maailmaa, sekä nuorilla että aikuisilla.

Crossfit-harjoituksia lapsille: kyllä vai ei?

Tässä artikkelissa olemme nyt kertoneet sinulle, kuinka Crossfit-harjoitukset lapsille parantavat heidän taitojaan ja tarjoavat monia fyysisiä ja emotionaalisia etuja. Nyt voit päättää luottavaisemmin mielin, onko Crossfit-harjoittelu oikea polku lapsellesi aloittaa urheilun harrastaminen ja tie kohti terveellisiä tapoja.

Pidä mielessä, että urheilun tai minkä tahansa muun fyysisen toiminnon harrastaminen vaikuttaa suuresti lapsen kehitykseen. Se myös helpottaa lapsen asentoaistin kehittymistä, joka viittaa lapsen käsitykseen omasta kehostaan suhteessa ulkoiseen ympäristöön; taito, joka meidän kaikkien tulisi taitaa kaikissa elämänvaiheissamme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.