8 kysymystä, jotka vanhempien tulisi esittää opettajalle

Lasten koulutus alkaa kotona ja jatkuu koulussa. Tehokas kommunikaatio vanhempien ja lasten opettajien välillä on yksi parhaimmista tavoista tukea lapsen oppimisprosessia.
8 kysymystä, jotka vanhempien tulisi esittää opettajalle

Kirjoittanut Thady Carabaño

Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Lapsemme viettävät huomattavan osan päivästään koulussa. Vanhempien ja lasten opettajien välinen kommunikaatio on olennaisen tärkeää lapsen koulussa tapahtuvan oppimisprosessin tukemista ja vahvistamista. On myös ihanteellista, että vanhemmat tietävät, että lapsilla menee hyvin niin koulussa kuin kotonakin.

Kouluissa ei vain pelkästään opiskella; lapsen leikkivät, seurustelevat ja ystävystyvät ja koulupäivät ovat täynnä onnistumisia ja samalla myös ongelmia, joita lapsemme joutuvat kohtaamaan päivittäin. Lapsemme on usein ensimmäinen tietolähde siihen, mitä koulussa tapahtuu, mutta samalla meidän tulisi vanhempina myös tuntea opettajan näkökulma lapsen koulunkäynnistä; jakavathan opettajat ja lapset yhdessä suuren osan ajastaan päivittäisessä kanssakäymisessä!

Kysymyksiä, joita vanhempien tulisi esittää opettajalle

Lapsen opintie ei suinkaan ala koulusta, vaan puitteet oppimiseen annetaan jo kotona. Voimme siis vanhempina vaikuttaa paljon siihen, miten lapsen oppimisprosessi koulussa etenee ja parantuu.

Tätä varten olemme listanneet 8 tärkeää kysymystä lapsen hyvinvoinnista koulussa, jotka jokaisen vanhemman tulisi esittää lasten opettajalle. Näiden kysymysten avulla voimme perehtyä paremmin koulumenestykseen sekä luokkahuoneessa että lapsen ja kouluympäristön välisissä suhteissa.

1. Kuinka ahkera lapsi on koulussa?

Vanhempien tulisi tietää, miten tehokkaasti ja innostuneesti lapsi suuntautuu opiskeluun

Ensimmäinen asia, jonka jokaisen vanhemman tulisi kysyä opettajalta on se, miten ahkera lapsi on koulunkäynnissä, sillä tämä tehokkuus ei aina näy suoraan todistuksista ja kokeiden arvosanoista.

Opettajalta kannattaa myös kysyä, miten lapsi opiskelee luokkahuoneessa. On tärkeää tietää, keskittyvätkö lapset asianmukaisesti luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen, kuinka kiinnostuneita he ovat oppimisprosessista ja suoriutuvatko lapset annetuista tehtävistä odotetussa ajassa.

Sinua voi myös kiinnostaa tämä artikkeli: Lapsen motivointi koulutyöhön loman jälkeen

2. Millaisia opetusmenetelmiä ja -välineitä opettajat käyttävät?

Tämä kysymys kannattaa kysyä itseltään mielessään jo ennen tapaamista lasten opettajan tai opettajien kanssa. Jos sinulla on mahdollisuus valita, missä koulussa lapsesi aloittaa koulunkäynnin, sinun on tällöin tärkeää tietää, millaisia opetusmenetelmiä ja työkaluja opettajat käyttävät. Tällöin opettajan vastaus on varmasti samaan linjaa kyseisen oppilaitoksen opetussuunnitelman kanssa.

Vanhempana sinun tulisi tietää, kuinka paljon opettajat teettävät lapsilla kotitehtäviä kouluajan ulkopuolella vai haluavatko he varmistaa, että koko oppimisprosessi keskittyy pelkästään luokkahuoneeseen. Lisäksi kannattaa kysyä, kuinka paljon lapsilla on mahdollisuus tehdä töitä ryhmässä tai muissa koulun eri projekteissa. Vanhempien ja opettajien odotusten ja tavoitteiden tulisi kohdata tässä tapauksessa mahdollisimman hyvin.

On tärkeää, että pystyt vanhempana tukemaan koulun käyttämiä opetusmenetelmiä ja vahvistamaan lapsen oppimisprosessia samoilla mielipiteillä ja metodeilla myös kotona. Jos vastustat koulun toimintaa ja yllytät lasta täysin päinvastaisiin oppimismenetelmiin, seurauksena lapsi vain alkaa tuntea olonsa hämmentyneeksi ja epäselväksi.

3. Miten lasta voidaan auttaa ja tukea kotoa käsin?

Lapsen oppimisprosessia voidaan myös vahvistaa ja parantaa kotoa käsin. Tämän vuoksi onkin tärkeää muistaa, että vanhempien tehtävänä on auttaa ratkaisemaan epäilyksiä ja varmistaa, että lapsi täyttää velvollisuutensa. Kyse ei siis missään tapauksessa ole siitä, että tekisit lapsesi kotitehtävät hänen puolestaan tai ylikuormittaisit häntä ylimääräisillä tehtävillä.

Silloin, kun vanhemmat ovat mukana kotona tapahtuvassa oppimisprosessissa, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat tekijät:

  • Voit valmistella henkilökohtaisen opetussuunnitelman yhdessä opettajien kanssa.
  • Varmista, että lapset pystyvät opiskelemaan ja tekemään kotitehtävänsä hiljaisessa ympäristössä.
  • Huolehdi lasten riittävästä levosta, jolloin opiskelu ja kotitehtävien tekeminen sujuu tehokkaammin.
  • Varmista vanhempana, että kotitehtävistä ei tapella alati ja ettei lapsi liitä niitä mielessään rangaistukseen.

4. Motivoidaanko lapsia opiskelemaan ahkerammin?

Kysy lastesi opettajalta, miten hän motivoi tai kehuu oppilaiden työtä. Muista edelleen, että kyse on muustakin kuin hyvistä arvosanoista. Selvitä myös, käytetäänkö luokassa tai jopa oppilaitoksessa jonkinlaista ohjelmaa tai palkitsemistapaa, jonka avulla kovasti työskentelevien oppilaiden panos erottuu joukosta.

Myös sinun kannattaa vanhempana tietää, miten lasten oppimista kannustetaan koulussa. Muita hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi, kuinka usein lasten oppimisympäristöä muutetaan, onko lapsilla mahdollisuus puhua ja ehdottaa muutoksia ja kuinka usein lapset voivat vaihtaa istumapaikkaa.

5. Miten lapsi käyttäytyy luokkahuoneessa?

Kun lapsi käyttäytyy hyvin, hän osaa kunnioittaa sekä opettajia että muita oppilaita, noudattaa tunnollisesti koulun sääntöjä ja käyttäytyy hyvin muiden lasten keskuudessa. On tosin lähes täysin varmaa, että vanhemmat saavat kuulla opettajalta, jos lapsi käyttäytyy koulussa huonosti!

Vaikka et olisikaan saanut opettajilta valituksia lapsen käytöksestä, on suositeltavaa, että kyselet siitä opettajilta mahdollisimman usein. On myös tärkeää, että saat hyviä uutisia siitä, kuinka kunnioittava, ystävällinen ja hyväkäytöksinen lapsesi osaa olla. 

6. Millaiset suhteet lapsella on kavereihinsa?

Monet lapset muodostavat ensimmäiset kaverisuhteensa koulussa

Koulu on tila, jossa lapsi luo usein elämänsä ensimmäiset ystävyyssuhteet ja samalla todennäköisesti myös ensimmäiset kaverien keskeiset riidat. Tämän takia onkin olennaista tietää, että lapsen terveet kaverisuhteet ovat tärkeä osa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. 

Lasten opettajien tulisi informoida vanhempia, leikkiikö ja pelaako lapsi yhdessä muiden lasten kanssa myös luokkahuoneen ulkopuolella ja välitunneilla. Lisäksi olisi hyvä tietää, osaako lapsi työskennellä ryhmässä ja miten hän käyttäytyy kaveriporukassa. 

7. Mitä seurauksia huonosti käyttäytyvälle oppilaalle annetaan?

Tämä lienee yksi listan tärkeimmistä kysymyksistä. Sinun pitäisi vanhempana aina tietää, ovatko lapsesi opettajat lapsen rankaisemista puolesta vai vastaan. Lisäksi kannattaa kysyä, millaisia toimenpiteitä ja seurauksia huonosti käyttäytyville tai käytöshäiriöistä kärsiville oppilaille annetaan.

Kiusaaminen on kasvava ongelma, joka koskettaa lapsia ympäri maailmaa. Tämän seikan vuoksi onkin tärkeää selvittää, mitkä ovat oppilaitoksen menettelytavat niissä tapauksissa, kun lapsi kiusaa tai joutuu kiusaajan uhriksi.

8. Miten vanhemmat voivat parantaa omalta osaltaan lapsen koulunkäyntiä?

Monet vanhemmat jättävät usein lapsensa kouluun, eivätkä tällöin huolehdi tai osallistu mitenkään siihen, mitä koulun seinien sisäpuolella tapahtuu. Ainoa tieto lapsen koulunkäynnistä saadaan opettajien antaman raportin tai vanhempainillan kautta, ja vain silloin, kun asiasta on tehty maininta.

Tarjoudu siis auttamaan koulutoiminnassa tai muissa projekteissa aina silloin, kun koulu pyytää vanhemmilta apua osallistumiseen.  Näyttämäsi tuki ja innostus kouluyhteisölle tulee hyödyttämään myös lapsesi oppimisprosessia. Pidä siis mielessä, että koulutus on sekä opettajien että vanhempien yhteinen vastuu!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.