Vähentääkö epiduraali synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä?

Epiduraali ei sinällään vähennä synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä. Synnytyksen aikana koettu kipu voi kuitenkin liittyä siihen, mitä suurempi tai pienempi riski tuoreella äidillä on kehittää synnytyksen jälkeinen masennus.
Vähentääkö epiduraali synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä?

Kirjoittanut Virginia Martínez

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Epiduraalisesta anestesiasta tai lyhyemmin epiduraalista voi olla suurta apua synnytyksen aikaisen kivun lievityksessä. Nyt kysymys kuitenkin kuuluu, voiko se todella auttaa samalla myös vähentämään synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä?

Ehkäiseekö epiduraali synnytyksen jälkeistä masennusta?

Vuonna 2014 julkaistu tutkimus on yhdistänyt epiduraalisen anestesian synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Itse asiassa tutkimuksessa ilmoitettiin, että vain 14 prosentilla epiduraalista anestesiaa saaneilla naisilla esiintyi myöhemmässä vaiheessa synnytyksen jälkeistä masennusta. Päinvastoin taas jopa 35 prosenttia naisista, jotka eivät olleet vastaanottaneet epiduraalista anestesiaa synnytyksen aikana, kärsivät tästä tilasta.

Tässä mielessä näyttäisi siltä, ​​että epiduraalisen anestesian käyttö voisi olla tekijä, joka auttaa vähentämään synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä. Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että tutkimukseen osallistui vain 214 vapaaehtoista naista. Kyseessä on toisin sanoen todella pieni otos, joka ei voi johtaa absoluuttisiin johtopäätöksiin siitä, että juuri epiduraalinen anestesia ehkäisisi synnytyksen jälkeistä masennusta.

Myöhemmin toinen, vuonna 2016 suoritettu tutkimus on osoittanut, että synnytyksen aikana koetun kivun ja masennuksen välillä voi olla yhteys. Vaikka vapaaehtoisia osallistujia oli vain noin kaksisataa, tutkimuksen mukaan “epiduraalinen anestesia voi olla tärkeä ennuste synnytyksen jälkeisen masennuksen oireiden kehittymiselle”.

Joidenkin tutkimusten mukaan epiduraalinen anestesia voi toimia merkittävänä ennusteena synnytyksen jälkeisen masennuksen oireiden kehittymiselle

Tutkimuksissa on havaittu, että ne naiset, jotka saivat synnytyksen aikana epiduraalista anestesiaa, nauttivat myös paremmasta elämänlaadusta synnytyksen jälkeen.

Joka tapauksessa päätelmissä ei kuitenkaan käy selvästi ilmi, että epiduraalisen anestesian ja masennuksen välillä olisi täysin suora yhteys. Itse asiassa ne vain selittävät, että yhdessä muiden tekijöiden kanssa se voi auttaa ennustamaan synnytyksen jälkeisen masennuksen syntyä. Lisäksi kysymys ei ole pelkästään epiduraalista anestesiasta, vaan yleisesti ottaen kivun lievittämisestä synnytyksen aikana.

Vielä lopuksi, eräs vuonna 2018 julkaistu tutkimus on raportoinut, että epiduraalisen anestesian ja synnytyksen jälkeisen masennuksen välillä ei näyttäisi olevan yhteyttä. Samalla tutkimus kuitenkin viittaa, että kivun lievitykseen suunnatun anestesian käyttö voi vähentää synnytyksen jälkeistä surua.

Siksi ei vaikuttaisi siltä, että tutkimukset olisivat kyenneet luomaan täysin suoran yhteyden epiduraalisen anestesian ja sen todennäköisyyden välillä, kärsiikö tuore äiti synnytyksen jälkeisestä masennuksesta vai ei. Kuitenkin se, mitä tutkimukset ovat kyenneet osoittamaan, on tämän masennuksen liittäminen synnytyksen aikana koettuun kipuun.

Kivun lievittäminen voi vähentää synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä

Edellä esitetyn väittämän mukaan synnytyksen aikaisen kivun lievitykseen näyttää liittyvän myös alhaisempi riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Tästä syystä mikä tahansa menetelmä, joka vähentää synnytyksen aikaista kipua, voi liittyä pienempään todennäköisyyteen kärsiä tästä patologiasta.

Meidän on kuitenkin pidettävä samalla mielessä, että tämän tilan syntyyn liittyy myös monia muita tekijöitä. Itse asiassa näyttäisi siltä, ​​että jotkut naiset voivat kärsiä muita todennäköisemmin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Jos äiti on kärsinyt synnytyksen jälkeisestä masennuksesta aikaisemmin.
  • Jos äidin potilashistoriassa tai suvussa on esiintynyt aikaisemmin masennusta.
  • Jos äiti on käynyt läpi stressaavan tilanteen heti synnytyksen jälkeen, esimerkiksi läheisen kuolema tai työpaikan menettäminen).
  • Jos äiti on käynyt läpi synnytykseen liittyviä komplikaatioita, esimerkiksi ennenaikainen synnytys.
  • Jos äiti ei saa riittävästi emotionaalista tukea ennen synnytystä, synnytyksen aikana tai synnytyksen jälkeen.
  • Jos äiti käyttää huumeita tai alkoholia.
  • Jos äidille nousee pintaan tukahdutettuja tunteita synnytyksen jälkeen.

Kiinnostuitko aiheesta? Lue täältä lisää: Naiset tarvitsevat vuoden toipuakseen synnytyksestä

Johtopäätökset

Synnytyksen aikana koetun kivun ja sitä seuraavan masennuksen välillä on tieteellisten tutkimusten mukaan suhde

Tähän asti on katsottu, että synnytyksen aikana koettu kipu voi olla vain yksi niistä lisätekijöistä, jotka voivat johtaa synnytyksen jälkeisen masennuksen kehittymiseen.

Johtopäätös on se, että meillä ei ole käsissämme vielä riittävästi tieteellisiä tutkimuksia, jotka voisivat osoittaa meille riittävän suoran yhteyden epiduraalisen anestesian ja synnytyksen jälkeisen masennuksen välillä. Itse asiassa tiedämme jo, että synnytyksen jälkeisen masennuksen syntyyn liittyy myös monia muita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa kyseisen patologian esiintyvyyteen.

Samalla kuitenkin se, mitä tieteelliset tutkimukset ovat omalta osaltaan kyenneet todistamaan, on synnytyksen aikana koetun kivun ja sitä seuraavan masennuksen välinen suhde. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kyseessä on vain yksi niistä kaikista tekijöistä, jotka voivat laukaista synnytyksen jälkeisen masennuksen. Näin ollen niin epiduraalinen anestesia kuin muutkin kivunlievitykseen suunnatut menetelmät voivat auttaa vähentämään riskiä tehokkaasti, mutta eivät sinällään pysty estämään kyseisen patologian syntyä.

Pittsburghin yliopiston Mageen naistensairaalan synnytysanestesiologian johtaja tohtori Lim on selittänyt:

“Vaikka olemme löytäneet suhteen niiden naisten, jotka kokevat synnytyksen aikana vähemmän kipua, ja alhaisemman synnytyksen jälkeisen masennuksen riskin välillä, ​​emme voi tietää, varmistaako tehokas synnytyksen aikaisen kivun hallinta epiduraalisen anestesian avulla tämän tilan välttämisen.”

Itse asiassa tohtori Lim jatkaa vielä toteamalla, että “synnytyksen jälkeinen masennus voi kehittyä useista eri tekijöistä, mukaan lukien niin hormonaaliset muutokset, äitiyden psykologiset sopeutumiset, sosiaalinen tuki kuin psykiatristen häiriöiden historia“.

Joka tapauksessa meidän on pidettävä mielessä, että synnytyksen jälkeisen masennuksen yhteydessä tärkeintä on, että se pystytään kohtaamaan. Tässä mielessä lääkärit ja asiantuntijat voivat ohjata äitiä tarjoamalla tukea ja ohjeita, joiden avulla hän voi voittaa masennuksen. Tällä tavoin tuoreen äidin psykologinen tila paranee, minkä myötä myös vauvan ja koko perheen henkinen hyvinvointi voi kohentua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Lim G et al. “Labor Analgesia as a Predictor for Reduced Postpartum Depression Scores: A Retrospective Observational Study”, Anesth Analg. 2018 May;126(5):1598-1605. doi: 10.1213/ANE.0000000000002720.
  • Oksana V. Riazanova et al. “The relationship between labor pain management, cortisol level and risk of postpartum depression development: a prospective nonrandomized observational monocentric trial”, Romanian Journal of Anaesthesia and Intensive Care 2018 Vol 25 No 2, 123-130
  • Ding, Ting et al. “Epidural Labor Analgesia Is Associated with a Decreased Risk of Postpartum Depression. A Prospective Cohort Study”, Anesthesia & Analgesia: August 2014 – Volume 119 – Issue 2 – p 383–392 doi: 10.1213/ANE.0000000000000107

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.