Uhrin reviktimointi: mikä se on ja kuinka välttää sitä?

Reviktimointi tapahtuu, kun henkilön on elettävä trauma uudelleen epäempaattisella tavalla. Tämä tilanne tapahtuu yleensä tiettyjen oikeudellisten prosessien ja haastattelujen aikana. Se voi kuitenkin tapahtua myös muissa olosuhteissa. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit estää sitä tapahtumasta.
Uhrin reviktimointi: mikä se on ja kuinka välttää sitä?
Andrés Carrillo

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Andrés Carrillo.

Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Kun henkilö on joutunut jonkinlaisen rikoksen uhriksi ja yhteiskunta puuttuu asiaan hänen suojelemisekseen, voi tapahtua jotain jota kutsutaan reviktimoinniksi. Reviktimointi tarkoittaa sitä, että uhri joutuu käymään läpi uudelleen kokemansa traumaattisen kokemuksen tutkimusprosessin myötä. Tähän voi sisältyä esimerkiksi laajoja traumaa koskevia kuulusteluja.

Jotkut tämän kaksinkertaisen uhriksi joutumisen tunnetuimmista seurauksista ovat stressi ja ahdistus. Tässä mielessä hänelle voi kehittyä kaksinkertainen traumanjälkeinen stressi: ensinnäkin kohti alkuperäistä traumaa ja toiseksi kohti oikeudenkäyntejä, joihin hänet on alistettu.

Ihmiset ovat luonnollisesti haavoittuvaisia negatiivisten kokemusten muistoille. Joidenkin yksilöiden on kuitenkin helpompi voittaa trauma kuin muiden. Tämä vähentää kaksinkertaisen uhriksi joutumisen todennäköisyyttä.

Milloin reviktimointi tapahtuu?

Reviktimointi saa trauman palaamaan.
Nämä ihmiset kärsivät yleensä enemmän kuin normaalisti.

Tätä tilannetta voi esiintyä monissa olosuhteissa, mutta oikeudenkäynnit ovat yleisimpiä. Esimerkiksi kun rikoksen uhrin on todistettava tuomioistuimessa ja hänelle kysytään epäempaattisia kysymyksiä, joissa hänen on koeteltava uudelleen epämiellyttäviä tapahtumia.

Yllä olevan esimerkin perusteella voimme ymmärtää, että reviktimointi  tapahtuu, kun jonkin julkisen tai yksityisen oikeuslaitoksen virkamiehet alistavat trauman uhriksi joutuneen henkilön julkiseen pilkkaan tai painostavat häntä kokemaan uudelleen traumaattisen kokemuksen kriittiset hetket joidenkin kuulustelujen aikana.

Uhrin omat perheenjäsenet tai ystävät voivat myös olla niitä, jotka tekevät loukkaavia kommentteja. Viime kädessä empatian puute  traumaattisista tapahtumista puhuttaessa aiheuttaa ihmiselle reviktimoinnin tunteen.

Sosiaaliset verkostot ovat alustoja, joilla on mahdollisuus altistaa ihmiset nopeasti tämäntyyppisiin negatiivisiin tilanteisiin. Tällainen tapahtuu kun rikoksesta uutisoidaan laajasti; kun uutinen raiskauksesta tai murhasta alkaa levitä sosiaalisissa verkostoissa, uhri tai uhrin perheenjäsenet kärsivät voimakkaasti.

Reviktimoinnin mahdolliset psykologiset seuraukset

Kaksinkertaiseksi uhriksi joutumisen psykologiset seuraukset lisäävät haavoittuvuustasoa. Toisin sanoen alkuperäisten oireiden voimakkuus lisääntyy, ja uusia käyttäytymismalleja voi ilmetä.

Useimmissa tapauksissa ihmisille, jotka ovat kokeneet jonkinlaista väärinkäyttöä tai traumaattisia kokemuksia, kehittyy traumaperäinen stressihäiriö; irrationaaliset pelot traumaan liittyvistä tilanteista.

Traumaperäinen stressihäiriö liittyy monella uhrilla juuri oikeuslaitoksiin. Esimerkiksi henkilöllä on pelko oikeudenkäynnistä, koska hän joutui epäempaattisen kuulustelun kohteeksi, jossa hänen täytyi kokea uusi trauma.

Traumaperäinen stressihäiriön lisäksi reviktimointi saa ihmiset ajattelemaan, että apua on mahdotonta saada. Henkilö kokee toivottomuutta ja turhautuneisuutta oikeudellisia instituutioita kohtaan; ihmiset eivät mene uudelleen oikeuslaitoksiin, koska he eivät pidä sitä hyödyllisenä.

Negatiiviset muistot voivat saada nämä ihmiset pakenemaan instituutioista.

Toimenpiteet reviktimoinnin välttämiseksi

Oikeuslaitokset voivat omaksua inhimillisemmän lähestymistavan käsitellessään traumaattisten tapahtumien uhreja. Siksi nostamme tietoisuutta haavoittuvien ihmisten haastatteluista vastaavien virkamiesten keskuudessa. Muita huomioon otettavia toimenpiteitä ovat:

  • Tarjoa psykologista apua. Uhreilla pitäisi olla mahdollisuus tavata mielenterveysalan ammattilainen ennen kuin he keskustelevat traumaattisista kokemuksistaan ​​muiden kanssa.
  • Vältä vuoropuhelun aloittamista traumaan liittyvillä kysymyksillä. Koskaan ei ole hyvä ajatus lähestyä ihmistä suoraan epämiellyttävillä aiheilla; sinun on ensin luotava tietty luottamus.
  • Harjoittele aktiivista kuuntelua. Välttämätön osa empatiaa on kyky kuunnella, kun toinen henkilö puhuu. Ihannetapauksessa anna henkilölle vapaus kertoa tilanteestaan ​​ilman painetta, haluamassaan tahdissa ja pitämällä taukoja.
  • Aseta itsesi toisen henkilön kenkiin. Empaattisuuden lähtökohtana on kyky laittaa itsensä toisen ihmisen tilanteeseen ymmärtääkseen hänen tuskansa; välttää arvopäätöksiä ja olla vähättelemättä hänen tunteidensa merkitystä.

Ovatko jotkut ihmiset immuuneja reviktimoinnille?

Joillakin yksilöillä on tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, jotka tekevät heistä vähemmän alttiita reviktimoinnin vaikutukselle. Ennen kaikkea sietokyvyllä on ratkaiseva rooli, kuinka paljon muiden kommentit voivat vaikuttaa henkilöön.

Kun henkilöllä on korkea sietokyky, hänellä on kyky voittaa vastoinkäymiset ja oppia kokemuksistaan. Toisin sanoen tulevaisuudessa hän pystyy kohtaamaan kaikki epäsuotuisat tilanteet vähemmän traumaattisella tavalla. Tässä mielessä korkean sietokyvyn omaavien ihmisien ei yleensä ole vaikeaa puhua haavoittavista aiheista.

Tämä ei tarkoita että henkilöt joilla on korkeampi sietokyky olisivat immuuneja traumaattisille muistoille ja niiden vaikutuksille. He pystyvät kuitenkin selviytymään varsin hyvin kokemastaan traumaattisesta tilanteesta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bezanilla, José Manuel, Ma. Amparo Miranda, and Jorge Humberto González Fabiani. “Violaciones Graves a Derechos Humanos: Violencia Institucional y Revictimización.” Cuadernos de crisis y emergencias 15 (2016): n. pag. Cuadernos de crisis y emergencias. Web.
  • Mantilla, Saida. “La Revictimización Como Causal de Silencio de La Víctima.” Revista de Ciencias Forenses de Honduras 1.2 (2015): 5. Revista de Ciencias Forenses de Honduras. Web.
  • Quintero Rojas, Karen Lizette. “Los Integrantes de La Fuerza Pública Como Víctimas Del Conflicto y La Revictimización.” Revista Científica General José María Córdova 16.24 (2018): 109–127. Revista Científica General José María Córdova. Web.
  • Dias, Aida et al. “Maltrato Infantil, Revictimización y Trastorno de Estrés Postraumático En Adultos de Una Muestra Comunitaria.” International Journal of Clinical and Health Psychology 17.2 (2017): 97–106. International Journal of Clinical and Health Psychology. Web.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.