Logo image
Logo image

Tiopentaali: hyödyt ja haitat lääkintäkäytössä

3 minuuttia
Tiopentaali on nukutuksessa käytetty lääke, joka kuuluu barbituraattien ryhmään. Nyt kerromme tarkemmin tämän aineen hyödyistä hoitokäytössä, kuten myös sen väärinkäytöstä.
Tiopentaali: hyödyt ja haitat lääkintäkäytössä
Alejandro Duarte

Tarkistanut ja hyväksynyt: bioteknikko Alejandro Duarte

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Tiopentaali on nukutuksessa käytetty aine. Se on barbituraatti, eli lääke, joka vaikuttaa keskushermostoon tämän toimintaa estäen. Tämän vaikutuksen vuoksi barbituraatteja käytetään usein rauhoittavina ja kipua lievittävinä lääkkeinä.

Nykyisin tiopentaalia hyödynnetään lääkinnällisessä hoidossa vähemmän, ja sen sijaan käytetään mieluummin sellaisia lääkkeitä, joilla on vähemmän sivuvaikutuksia.

Kyseisen lääkkeen käytön jälkeen moni potilas on kuvannut tunteneensa olonsa nukutuksesta heräämisen jälkeen hitaaksi ja hiukan sekavaksi. Itse asiassa lähes kaikki ovat verranneet oloaan sellaiseksi kun on liian alkoholinjuonnin jälkeisenä aamuna eli krapulassa.

Some figure

Lisäksi on huomattava, että kyseessä on hyvin lyhyen aikaa vaikuttava aine. Eräissä tutkijoiden tekemissä kokeissa pyrittiin selvittämään, voisiko tiopentaali saada potilaan vaipumaan hypnoosiin. Lopulta tiede- ja hoitotyön yhteisössä tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että lääke ei toimi tällaisessa tarkoituksessa tehokkaasti. Potilaan hoidossa ainetta käytetään ainoastaan lyhytaikaisena nukutusaineena, ja sen vaikutus on muutaman minuutin mittainen.

Tiopentaalin aktiiviainesosat

Tiopentaali on, kuten muutkin barbituraatit, aine joka muodostaa sidoksen GABA-reseptoreihin. Vaikka reseptorin alaluokka on erilainen, vaikuttava tekijä on tiopentaalissa sama kuin muissa rentouttavissa aineissa, kuten esimerkiksi bentsodiatsepiineissa.

Kun aine sitoutuu reseptoriin, tuloksena on yhdistelmä, joka säätelee tiedon välittymistä ihmisen keskushermostoon.

Tiopentaali toimii nukutusaineena ja rauhoittavana aineena juuri tämän säätelyn vuoksi. Lisäksi se vaikuttaa kouristuksia estävänä, sillä mikäli ihmisellä on kouristuksia tai kohtaus, se estää niitä välittymästä välittäjäaine GABA:lle.

Tämän rauhoittavan vaikutuksen aikana ihminen menee tyyneen tilaan, ja aivojen aineenvaihdunta vähenee. Koska ravinteiden tarve on hyvin vähäinen tässä tilassa, verenkiertokin vähenee. Siksi tiopentaali toimii myös verenkiertoa vähentävänä hoitona, ja näin se laskee ihmisen kallon sisäistä painetta.

Lue aiheesta lisää: Tietoa ahdistuslääkkeistä

Tiopentaalin käyttö

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että sen selvittämiseksi, käyttääkö lääkäri tiopentaalia potilaan hoidossa, tulee katsoa lääkkeen antotapaa.

Usein tiopentaalia annetaan henkitorven intubaatioputken kautta tai laittamalla muoviputket henkitorveen suun kautta.

Kiinnostavinta tiopentaalin käyttöön liittyen on se, että kun lääkettä annetaan hyvin alhaisia annoksia, se aiheuttaa nielurefleksin loppumisen. Siksi tiopentaali on avuksi suun, kurkun tai hengitykseen liittyvien ongelmien hoidossa, ja se on erityisen hyödyllinen hätätilanteissa, jolloin potilas ei hengitä kunnolla.

Sama koskee tilanteita, jolloin potilaalla on jonkin tyyppinen suun vamma ja veri tai vieraat esineet (jäänteet, hampaat tms.) tekevät putken asettamisen vaikeaksi. Tällöin aluetta ei nähdä kunnolla, ja näissä tapauksissa vaaditaan yleensä aineen sisään hengittämistä nukutuksen aikaansaamiseksi.

Lääkärit ja asiantuntijat käyttävät tiopentaalia myös nukutusaineena, kun vaikutus tarvitaan lyhyeksi ajaksi.

Kuten jo mainitsimmekin, lääkinnässä tiopentaalia käytetään nykyisin yhä vähemmän. Sen sijaan valitaan yleensä muut nukutusaineet. Tähän on selvät syyt: tiopentaali on nukutus- ja rauhoittava aine, mutta se ei toimi kivunlievittäjänä. Se siis vain rauhoittaa potilaan.

On kuitenkin eräitä tilanteita, jolloin tiopentaali voi olla hyvä valinta. Lääkärit käyttävät sitä esimerkiksi joskus neurokirurgiassa potilailla, joilla on jokin vamma tai korkea kallonsisäinen verenpaine.

Lisäksi lääkärit ja sairaanhoitajat antavat sitä psykiatrisessa hoidossa oleville potilaille, joilla on kohtauksia ja jotka eivät reagoi kunnolla muihin lääkkeisiin.

Mahdolliset haittavaikutukset

Some figure

Seuraavassa kuvaamme erilaisia tekijöitä ja tiloja, jotka estävät tiopentaalin käytön:

  • Yliherkkyys barbituraateille: Tämä tarkoittaa sitä, että kun potilas saa pienen annokseen kyseistä lääkettä, vaikutus on hyvin voimakas ja pitkäkestoinen. Ikävä kyllä nukutus voi aiheuttaa alhaista hengitysnopeutta, ja siksi tulee ehdottomasti huomioida se, jos potilas on herkkä barbituraateille.
  • Potilaan ei koskaan tulisi saada tätä lääkettä, mikäli hän on ottanut muita keskushermoston toimintaa lamauttavia tuotteita – etenkin alkoholia. Nämä vaikuttavat hyvin saman tyyppisellä tavalla, joten ne lisäävät tiopentaalin vaikutuksia merkittävästi.
  • Raskaus ja imetys: Tiopentaali kulkeutuu sikiölle, joten se aiheuttaa tälläkin hermoston lamaannusta.
  • Kun potilaalla on työ, joka vaatii vaarallisten aineiden käsittelyä tai ajoneuvojen käyttöä. Luonnollisestikin tämä tulee aina muistaa, sillä kyseessä on rauhoittava lääke, joka vähentää ihmisen kykyä keskittyä kunnolla työhönsä.

Lääkkeen antaminen potilaalle

Yleisesti ottaen lääkärit laittavat lähes aina tiopentaalia potilaalle suonensisäisesti. Sitä voidaan kuitenkin antaa putkien kautta, jotta nukutus saadaan aikaan sisäänhengityksen kautta.

Annostelu vaihtelee, mutta yleensä annetaan 2-4 mg yhtä kehon kiloa kohden. Tästä huolimatta annostelu tehdään ottaen huomion se, että kyseinen suositus vaihtelee ja jokaisella ihmisellä on erilainen herkkyys tiopentaalille. Siksi tulisi aina ensin antaa tätä ainetta mahdollisimman vähäisissä määrin ja sitten lisätä annostelua pikkuhiljaa.

Yleensä tiopentaali vaikuttaa potilaaseen minuutin kuluttua sen antamisesta. Vaikutus kestää kuitenkin vain muutaman minuutin, mikäli potilaan tilaa ei vakauteta antamalla tilaa ylläpitävä lisäannos.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.