Skitsofreniforminen häiriö: oireet ja hoito

Skitsofreniforminen häiriö on skitsofrenian muoto, jolla on samankaltaiset oireet. 60-80 %:lla potilaista se etenee skitsofreniaksi. Lue lisää tästä artikkelista.
Skitsofreniforminen häiriö: oireet ja hoito
Alejandro Duarte

Tarkistanut ja hyväksynyt: bioteknikko Alejandro Duarte.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 20 joulukuuta, 2022

Skitsofreniforminen häiriö on yksi skitsofrenian muoto, ja sen oireet ovat näin ollen samankaltaiset kuin skitsofreniassa. Sen oireet kestävät kuitenkin aina yli yhden mutta alle kuusi kuukautta niiden prodromaalisessa, aktiivisessa ja jälkivaiheessa.

Kun potilaalla on skitsofrenian oireita, mutta niitä ei ole esiintynyt diganoosin edellyttämän täyden kuuden kuukauden ajan, kyseessä on skitsofreniforminen häiriö. Tyypillisesti tila etenee skitsofreniaksi 60-80 %:lla potilaista. Joissakin tilanteissa potilaat alkavat kärsiä kaksisuuntaisesta tai skitsoaffektiivisesta häiriöistä.

Skitsofreniformisen häiriön diagnoosi edellyttää, etteivät potilaan oireet johdu mistään lääkityksestä, huumeista tai muista sairauksista tai psyykkisistä ongelmista.

Skitsofreniforminen häiriö

Skitsofreniformisen häiriön oireisiin kuuluvat hallusinaatiot

Skitsofreniforminen häiriö eroaa skitsofreniasta kestoltaan. Lisäksi sille ei löydy mitään alla piilevää syytä tai selitystä.

Epidemiologia

Ihmiset kaikista kulttuureista voivat sairastua skitsofreniformiseen häiriöön. Puolessa tapauksista potilaalla on aiemmin ollut skitsoidi persoonallisuushäiriö. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on arvioitu, että alle 1 % väestöstä kärsii skitsofreniformisesta häiriöstä.

Jos vanhemmilla on skitsofreniforminen häiriö, lapset saavat sen 20-40 %:n todennäköisyydellä. Se voi sitten kehittyä skitsofreniaksi.

Sairautta esiintyy sekä naisilla että miehillä, vaikkakin se on yleisempi nuoremmilla miehillä. Häiriö ei uusiudu 30 %:lla potilaista, mutta lopuilla 70 %:lla se uusiutuu tai kehittyy krooniseksi skitsofreniaksi.

Skitsofreniformisen häiriön oireet

Skitsofreniformisen häiriön pääasialliset piirteet ovat identtiset skitsofrenian oireiden kanssa, mutta kaksi eroa löytyy.

Ensimmäinen on se, että sairaus eroaa kestoltaan. Kuten jo mainitsimme, sen tulee jatkua vähintään yhden mutta alle kuusi kuukautta. Skitsofreniforminen häiriö ei myöskään tyypillisesti vaikuta haitallisesti potilaan sosiaaliseen elämään eikä työelämään.

Skitsofreniforminen häiriö voi aiheuttaa aistiharhoja

Skitsofreniformisen häiriön oireet jaetaan yleisesti ottaen kahteen luokkaan: positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin.

Potilaalla voi olla hallusinaatioita ja vainoharhaisuutta (positiivisia oireita) ja apatiaa (negatiivisia oireita).

Positiiviset oireet

Pääasialliset positiiviset oireet ovat:

  • Hallusinaatiot. Tuntemukset, joita potilas kokee minkä tahansa viiden aistin kautta ilman ulkoisia ärsykkeitä. Tavanomaisin esimerkki on olemattomien asioiden ja ihmisten näkeminen tai kuuleminen.
  • Harhat. Vääristyneet käsitykset, joihin potilas vakaasti uskoo. Ne voivat usein aiheuttaa epämukavuuden tunnetta tai huolta. Yleisin harha on luulo vainotuksi tulemisesta.
  • Sekava puhe tai ajatukset. Ajattelusta puuttuvat loogiset mielleyhtymät. Potilaan puhe on sekavaa.
  • Sekava käytös. Potilaan käytös vaihtelee suuresta kiihtymyksestä, kuten huutamisesta ilman syytä, epäloogiseen käytökseen, kuten lämpimien vaatteiden pitämiseen kesällä.

Negatiiviset oireet

Negatiiviset oireet vaikuttavat potilaan persoonallisuuteen. Tärkeimmät ovat:

  • Tunteiden latistuminen. Potilaalla ilmenee kyvyttömyyttä tuntea eri tunteita. Hän ei esimerkiksi katso ihmisiä silmiin ja saattaa puhua monotonisesti.
  • Apatia ja letargia. Apatia on kiinnostuksen puutetta asioihin, kun taas letargia on energian puutetta. Potilas saattaa laistaa hygieniasta huolehtimisesta.
  • Anhedonia ja sosiaalinen eristäytyminen. Anhedonia on kyvyttömyyttä saada mielihyvää niistä asioista, joista potilas aiemmin nautti.
  • Alogia. Puheen köyhyys, jota pidetään usein afasian muotona.

Tämä artikkeli saattaa kiinnosta sinua: 7 syytä käydä psykologilla

Skitsofreniformisen häiriön hoito

Skitsofreniforminen häiriö voidaan hoitaa psykoterapiassa

Psykoterapia

Yleensä psykoterapialla ja psykotrooppisilla lääkkeillä saadaan hyviä tuloksia skitsofreniformisen häiriön hoidossa. Noin puolilla potilaista häiriö kehittyy skitsofreniaksi. Häiriön tarkkaa syytä ei tiedetä.

Hoito on samankaltainen kuin skitsofreniassa. Hoidon pohjana on psykoterapia ja antipsykoottiset lääkkeet. Tässä kohtaa on taas hyvä mainita, että skitsofreniformisen häiriön diagnoosi edellyttää sitä, ettei se johdu mistään toisesta sairaudesta tai huumeidenkäytöstä.

Kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta voi olla apua potilaille. Se voi auttaa erityisesti oman häiriön ymmärtämisessä ja tarjota käytännöllisiä vinkkejä sairauden kanssa selviytymiseen. Myös muunlaisilla terapioilla ja menetelmillä voi saada hyviä tuloksia.

Jos ilmenee väkivaltaista tai itsetuhoista käytöstä, potilas saatetaan joutua ottamaan sairaalaan. Perheterapia tulisi pitää myös vaihtoehtona, sillä se auttaa potilaita käsittelemään sairauttaan miellyttävässä ympäristössä, jossa he tuntevat olonsa turvallisiksi.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Ruuan vaikutus mielialaan
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Ruuan vaikutus mielialaan

Ruualla on suuri vaikutus mielialaan. Syömällä oikein mielesi pysyy kirkkaana, stressi pysyy loitolla ja tunnet olosi hyväksi.


Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.