Logo image
Logo image

Miten puhua rehellisesti ja empaattisesti? 4 vinkkiä

3 minuuttia
Liiallinen empatia voi saada valehtelemaan, jotta emme loukkaisi toista ihmistä. Liika rehellisyys taas voi saada meidät vaikuttamaan töykeiltä. Kuinka nämä kaksi arvoa voi sitten saada tasapainoon ihmissuhteissa?
Miten puhua rehellisesti ja empaattisesti? 4 vinkkiä
Viimeisin päivitys: 26 elokuuta, 2022

Rehellinen ja empaattinen kommunikaatio ei ole helppoa. Rehellisyys on perustavanlaatuinen arvo oltaessa tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Kukaan ei halua saada tietää tulleensa petetyksi; tämä johtaa vääjäämättä luottamuksen menetykseen sitä henkilöä kohtaan, joka valehteli. Miten puhua rehellisesti ja empaattisesti?

Rehellisyyden varjolla ei voi sanoa aivan mitä tahansa, erityisesti jos otamme huomioon, että panoksena on muiden ihmisten tunteet. Rehellisyys ja empatia ovat kaksi käsitettä, joiden on kuljettava käsi kädessä.

Nykypäivän yhteiskunnissa individualismi, kilpailuhenkisyys ja virheellinen käsitys itsenäisyydestä ovat kaikki vallalla. Tästä syystä ihmiset joskus olettavat, että rehellisyys on aina paras toimintatapa, mutta unohtavat ne seuraukset, jotka heidän sanoillaan voi olla muihin. Miten voimme sitten puhua rehellisesti ja empaattisesti yhtä aikaa? Näin teet sen.

Mitä on rehellisyys?

Rehellisyys on kykyä pitää ajatukset, sanat ja teot linjassa keskenään. Tällä tavoin ilmaiset sitä mitä pidät totuudenmukaisena ja samalla toimit ajatustesi ja puheidesi mukaisesti. Rehellisyys ei jätä tilaa valheille, epärehellisyydelle, salaisuuksille, tyhjille sanoille eikä täyttämättömille lupauksille.

Rehellinen ihminen on aito ja vilpitön silloinkin, kun seuraukset eivät välttämättä ole hänelle suotuisat. Se on henkilökohtainen arvo, joka liittyy läheisesti suoraselkäisyyteen sekä kunnioitukseen itseä ja muita kohtaan.

Mitä on empatia?

Empatia on kykyä asettua toisen ihmisen asemaan, jotta voisimme ymmärtää hänen ajattelutapaansa ja samastua hänen kokemiinsa tunteisiin. Empaattisuus merkitsee muiden sisäisen tunnemaailman huomioimista ja sitä, että pyrimme astumaan hetkeksi itsemme ulkopuolelle ymmärtääksemme toisen ihmisen näkökulmaa.

Empaattinen ihminen ei arvostele, valehtele eikä nöyryytä, koska hän ymmärtää kuinka nämä teot voivat vaikuttaa muihin ihmisiin. Ja käyttämällä hetken tunteakseen tuon tuskan omanaan, henkilö valitsee ymmärryksen, tahdikkuuden ja inhimillisen lämmön.

Kuinka nämä arvot liittyvät toisiinsa?

Vaikka ensi silmäyksellä saattaakin vaikuttaa siltä, ettei rehellisyydellä ja empatialla ole juurikaan mitään yhteistä, todellisuudessa niitä kumpaakin tarvitaan arjen elämässä. Toisin sanoen kumpi tahansa ilman toista voi saada aikaan haitallisia seurauksia.

Esimerkiksi liiallinen empatia saattaa saada meidät valehtelemaan välttääksemme muiden satuttamisen, mikä tunnetaan “valkoisina valheina”. Vaikka tällä saatetaan välttää riita lyhyellä aikavälillä, se voi lopulta saada aikaan syyllisyyden tunteita ja aiheuttaa petetyksi tulemisen tunteen toisessa henkilössä, kun epärehellisyys tulee hänelle ilmi.

Toisaalta myöskään rehellisyys ilman empatiaa ei toimi. Jos olet suora ja vilpitön ottamatta huomioon muiden tunteita, muut saattavat nähdä sinut tylynä, töykeänä ja tahdittomana. Tämän seurauksena saatat tulla sosiaalisesti torjutuksi ja ajautua riitoihin.

Jatka lukemista: Onko väkivallaton viestintä mahdollista?

Miten puhua rehellisesti ja empaattisesti? 4 vinkkiä

Selvennyksen vuoksi, rehellisyyden ja empatian on kuljettava käsi kädessä, jos haluat ylläpitää terveitä ihmissuhteita. Näitä kahta käsitettä ei kuitenkaan ole aina helppo sovittaa yhteen. Seuraavaksi jaamme vinkkejä siihen, miten puhua rehellisesti ja empaattisesti.

1. Miten puhua rehellisesti ja empaattisesti: kunnioita muita

Kommunikoidessamme muiden kanssa meidän tulee muistaa, että kunnioitus on perustavanlaatuinen asia. Toisten kunnioittaminen merkitsee uskomusta siitä, että muut ansaitsevat tietää totuuden ja että tämän vuoksi meidän tulisi olla heille rehellisiä. Mutta se tarkoittaa myös muiden tunteiden huomioon ottamista, sillä kukaan ei tahallisesti satuta henkilöä jota kunnioittaa.

2. Työstä itsevarmuutta

Itsevarma kommunikaatio on oleellisen tärkeää. Toisinaan pelko torjutuksi tulemisesta tai siitä, että muut torjuvat mielipiteemme, saattaa saada meidät valehtelemaan muita miellyttääksemme. Tästä samasta syystä meidän on työstettävä itsevarmuuttamme ja opittava ilmaisemaan itseämme jämäkästi.

Samoin jos annat vihamielisyydelle vallan etkä kykene hallitsemaan impulssejasi, saatat helposti satuttaa muita sanoillasi. Muista, että toisen ihmisen näkökulmaa ei tarvitse vähätellä oman mielipiteensä puolustamiseksi.

Lue lisää: Miten päättää haitallinen ystävyyssuhde

3. Miten puhua rehellisesti ja empaattisesti: käytä rakentavaa kieltä

Jos sinun on kerrottava epämiellyttäviä tietoja toiselle ihmiselle, kannattaa käyttää rakentavaa kieltä. Mitä tämä tarkoittaa? Oikeiden sanojen valitsemista ja ratkaisujen ehdottamista kritisoimisen tai arvostelun sijaan.

4. Ole tietoinen sanattomasta viestinnästä

Sanaton viestintä on vieläkin tärkeämpää kuin sanat viestin välittämisessä. Sellaiset seikat kuin äänensävy, kehonkieli tai keskustelulle valittu ajankohta ja paikka tekevät jo eron. Muista kiinnittää huomiota näihin asioihin, jotta toinen ihminen ei koe, että häntä vastaan hyökätään tai häntä uhataan.

Rehellinen ja empaattinen puhe voi parantaa hyvinvointia

Arvomme määrittävät millaisia me ihmisinä olemme, ja näytämme arvomme teoissamme ja vuorovaikutuksessamme muiden ihmisten kanssa. Rehellisyyden ja empaattisuuden harjoittaminen arjessa saattaa vaatia ensin ponnistelua, mutta pitkällä aikavälillä se johtaa parempaan henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B., & Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicología/Annals of Psychology24(2), 284-298.
  • Pereira, M. L. N. (2008). Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertivas. Actualidades investigativas en educación8(1).
  • Baró, T. (2012). La gran guía del lenguaje no verbal. Cómo aplicarlo en nuestras relaciones para lograr el éxito y la felicidad.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.