Logo image
Logo image

Mitä T-DM1 on ja mihin sitä käytetään?

2 minuuttia
18-20 % levinneistä rintasyöpätapauksista on HER-2-positiivisia. Niistä löytyy siis HER-2-onkogeenin monistuma. T-DM1 on uusi lääke, jonka asiantuntijat ovat kehittäneet tällaisten kasvainten hoitamiseksi. Tässä artikkelissa kerromme kyseisestä lääkkeestä.
Mitä T-DM1 on ja mihin sitä käytetään?
Franciele Rohor de Souza

Tarkistanut ja hyväksynyt: farmaseutti Franciele Rohor de Souza

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

T-DM1 on uusi ja ainutlaatuinen selektiivinen vasta-ainelääkeyhdistelmä. Se on Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymä lääke pitkälle edenneen HER-2-positiivisen rintasyövän hoitoon. HER-2 on “epidermaalisen kasvutekijän reseptori 2” -proteiini, joka edistää syöpäsolujen kasvua. Sitä myydään Kadcyna-lääkevalmisteena.

T-DM1 koostuu kahdesta ainesosasta. Ensimmäinen on tunnettu lääke nimeltä trastutsumabi, joka on HER-2-vasta-ainelääkkeen vastainen. Toinen ainesosa on sytotoksinen DM-1-antimikrotubulusmolekyyli. Sytotoksisella antimikrotubuluksella viitataan sen kykyyn estää mikrotubulusten synteesin solujen jakautumisessa. Kerromme tästä mekanismista yksityiskohtaisemmin alla.

T-DM1 -lääkkeen tehokkuus

Some figure

18-20 % levinneistä rintasyöpätapauksista on HER-2-positiivisia. Niistä löytyy siis HER-2-onkogeenin monistuma. Ennen erityisten HER-2 vastaisten hoitojen kehitystä HER-2-positiivisten potilaiden ennuste oli paljon huonompi kuin muiden. Onkogeeni on geeni, joka johtaa syövän muodostumiseen solussa, koska sillä on kyky saada aikaan mutaatio tai muutos.

Vuonna 2000 hyväksytyn trastutsumabin kehityksen ansiosta HER-2-positiivisten rintasyöpätapausten huono ennuste HER-2-negatiivisiin verrattuna muuttui parempaan. Vuonna 2014 markkinoille ilmestyi toinen HER-2-vasta-ainelääke nimeltä pertutsumabi. Jälkimmäinen lääke pidentää ennestään yleistä eloonjäämistä pitkälle edenneen HER-2-positiivisen rintasyövän ensimmäisessä hoidossa.

Pitkälle edenneen HER-2-positiivisen rintasyövän toinen hoito oli ainoa tähän mennessä hyväksytty hoito, joka on yhdistelmä kemoterapiaa kabesitabiinin ja lapatinibin kanssa, joka on HER-2/EGFR-proteiinien tyrosiinikinaasin inhibiittori.

EMILIA-nimisessä rekisteritutkimuksessa vertailtiin T-DM1 -lääkettä lapatinibia ja kabesitabiinia käyttävien potilaiden hoitoon, jotka sairastivat sellaista rintasyöpätyyppiä, jota oltiin aikaisemmin hoidettu trastutsumabilla ja taksaanilla. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat lisääntyvää etenemätöntä selviytymistä, selviytymistä ylipäänsä sekä sivuvaikutusten parempaa sietokykyä ja oireiden merkittävää viivästymistä T-DM1-hoitoon etenemiseen asti.

Kuinka T-DM1 kohdistaa vaikutuksensa kehoon

Kuten mainitsimme yllä, T-DM1 on kahden lääkkeen (trastutsumabi ja DM1) yhdistelmä. T-DM1 yhdistää näiden kahden lääkkeen toimintamekanismit:

 • T-DM1 pystyy trastutsumabin tavoin sitomaan HER-2-proteiinin ja estämään sellaisten syöpäsolujen kasvun, jotka ovat tämän kasvutekijän monistamia.
 • Se saa myös aikaan DM1-lääkkeen toimintamekanismin ja siitä syystä se pystyy sitomaan tubuliinin.

Koska se ehkäisee tubuliinia, se ei anna syöpäsolujen jakautua, mikä lopulta johtaa apoptoosin aiheuttamaan solukuolemaan. In vitro -sytotoksisuuskokeet osoittavat, että DM1 on 20-200 kertaa tehokkaampi kuin vinka-taksaanit ja -alkaloidit.

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Rintasyöpä: eri tyypit, oireet ja hoito

T-DM1 -lääkkeen sivuvaikutukset

Some figure

Sivuvaikutukset ovat ei-toivottuja ja tahattomia tapahtumia, joita potilaat voivat odottaa saavansa lääkehoidon aloittaessaan.

Tässä tapauksessa eniten raportoituja sivuvaikutuksia ovat pahoinvointi, väsymys ja päänsärky. Niistä kärsi alle 25 % potilaista. Asiantuntijat arvioivat siis T-DM1 -lääkkeen turvallisuuden yhteensä 1871 rintasyöpäpotilaan tapauksessa eri kliinisissä kokeiluissa. He huomasivat, että yleisimpiä vakavia reaktioita olivat:

 • Verenvuoto
 • Hengenahdistus
 • Kipua luissa ja lihaksissa
 • Vatsakipu
 • Trombosytopenia
 • Oksentelu

Sinua saattaa myös kiinnostaa: Kryoablaatio: rintasyövän uusi hoitomuoto

Yhteenveto

Tutkimuksista raportoitu tieto osoittaa, että T-DM1 on erittäin tärkeä edistysaskel pitkälle edenneen HER-2-positiivisen rintasyövän hoidossa. Se lisää trastutsumabia aikaisemmin käyttäneiden potilaiden selviytymistä.

Näistä edistysaskeleista huolimatta HER-2-positiivinen syöpä on yhä parantumaton. On siis välttämätöntä löytää uusia, paremmin siedettäviä ja tehokkaampia hoitokeinoja. On tärkeää jatkaa rintasyövän tutkimista aktiivisesti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Verma, S., Miles, D., Gianni, L., Krop, I. E., Welslau, M., Baselga, J., … Blackwell, K. (2012). Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1209124
 • Barok, M., Joensuu, H., & Isola, J. (2014). Trastuzumab emtansine: Mechanisms of action and drug resistance. Breast Cancer Research. https://doi.org/10.1186/bcr3621
 • Junttila, T. T., Li, G., Parsons, K., Phillips, G. L., & Sliwkowski, M. X. (2011). Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. https://doi.org/10.1007/s10549-010-1090-x

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.