Logo image
Logo image

Lasten osallistuminen terveystutkimuksiin

3 minuuttia
Viime aikoihin asti pelkkä ajatus lasten osallistumisesta terveystutkimukseen sai ihmiset levottomaksi ja jopa järkyttymään. Asiat näyttävät kuitenkin muuttuneen, joten nykyään myös lapset voivat osallistua tällaiseen tutkimukseen.
Lasten osallistuminen terveystutkimuksiin
Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2021

Jotkut ihmettelevät, onko lasten osallistuminen terveystutkimuksiin eettisesti hyväksyttävää vai ei. Vaikka se saattaa tuntua mahdottomalta, niin vastaus tähän on kyllä. Näissä tilanteissa asiantuntijat noudattavat tiukkoja eettisiä vaatimuksia, jotka mahdollistavat lasten osallistumisen tämänkaltaisiin tutkimuksiin.

Itse asiassa tutkijat toteavat, että terveystutkimukset ovat välttämättömiä. Loppujen lopuksi ei ole olemassa mitään muuta tapaa parantaa lääketieteellisiä hoitomuotoja ja ohjelmia, jotka auttavat lapsia pysymään terveinä.

Mitä sinun pitäisi tietää näistä tutkimuksista?

Lasten osallistuminen terveystutkimuksiin

On tärkeää korostaa, että lasten keho ei ole samanlainen kuin aikuisten. Siksi heillä on erilaisia lääketieteellisiä tarpeita. Kun lääkkeitä ei testata lapsilla, se johtaa “terapeuttiseen orpouteen”.

Vaikka tämä käsite saattaa tuntua oudolta, se on yksinkertaisesti ilmaus, jonka mukaan lapset ovat orpoja tässä suhteessa. Sen tarkoituksena ei ole levittää paniikkia, vaan pikemminkin auttaa ihmisiä pohtimaan, kuinka tärkeää on jatkaa tutkimustyötä hallituissa olosuhteissa.

Se on tehtävä eettisin varotoimin sekä huolehtimalla lapsen hyvinvoinnista. Vanhempien tai huoltajien on annettava lupa alaikäisten osallistuessa tällaiseen tutkimukseen.

Some figure
Lasten keho ei ole samanlainen kuin aikuisten. Siksi heidänkin on osallistuttava terveystutkimuksiin.

Farmaseuttisten tuotteiden testaus

“Lapset ensin” ei päde näissä tapauksissa. Toisin kuin muina aikoina, jolloin lapset ovat ehdottomasti etusijalla, tutkimusten osalta lääkkeiden testaus suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

  • Ensin eläimillä.
  • Sitten pienemmillä eläimillä.
  • Sen jälkeen aikuisilla ihmisillä.
  • Lopuksi lapsilla, jos kyseinen lääke on heille tarkoitettu.

Nykyään asiantuntijat ovat miettineet uudelleen eläinten käyttöä lääketestauksessa ja etsivät vaihtoehtoisia menetelmiä. Kaikki tutkimukset on kuitenkin suoritettava tiukasti eettisten periaatteiden mukaisesti.

Puhutaanpa lumevaikutuksesta

Tietyt tutkimukset edellyttävät testattavan aineen vertaamista toiseen aineeseen, josta ei ole hyötyä mutta ei myöskään haittaa. Toisin sanoen kyseessä on lumelääke.

Jotta asiantuntijat voisivat käyttää lumelääkettä tutkimuksessa, heidän on varmistettava, ettei muita tuotteita voida verrata siihen. Näissä tapauksissa lumelääkkeen käyttö on ehdottomasti vasta-aiheista ja se on säädetty lailla sekä asetuksilla.

Tutkimusetiikan komiteat osallistumaan terveystutkimukseen

Terveyslaitoksissa on tutkimusetiikan komiteoita, jotka suojaavat terveystutkimuksen osallistujia. Kun asiantuntijat tekevät tutkimuksia lapsille, heidän on toteutettava enemmän varotoimia.

Mitään ei jätetä sattuman varaan

Vaikka lasten terveystutkimusten tekeminen on mahdollista, mitään ei pidä jättää sattuman varaan. Asiantuntijoiden on oltava erittäin perusteellisia. Heidän on annettava tietoa sekä vanhemmille että lapselle heidän ymmärryskykyjensä mukaan.

Some figure
Ammattilaisten on oltava tiukempia, kun lapset osallistuvat terveystutkimukseen.

Lasten osallistuminen terveystutkimuksiin: altruismi ja solidaarisuus

Vaikka lasten osallistumisella terveystutkimuksiin pyritään yleensä löytämään tai kehittämään lääke tietyn lapsilla esiintyvän sairauden parantamiseksi tai oireiden lievittämiseksi, on tärkeää ymmärtää että tutkimuksen eri vaiheiden mukaan siitä hyötyvät paitsi lapsi myös kolmas osapuoli.

Tutkimukset eivät kuitenkaan aina tuota tyydyttäviä tuloksia. Siksi mainitsimme altruismin (tarkoittaa epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa, jossa toisen hyvä asetetaan oman edun edelle.)

Peruskysymys on: millaisessa määrin voimme valjastaa lapsen kolmannen osapuolen hyväksi? Onko tämä vastaus riippuvainen siitä, onko lapsi terve vai onko hänellä jokin sairaus?

Onneksi lapset käyvät säännöllisesti tarkastuksissa ja suurin osa heistä on hyvässä kunnossa. Jotkut heistä kuitenkin vaativat hoitoa.

Kansainvälinen tutkimushanke nimeltä ”Ethical Reseach Involving Children” pyrkii parantamaan lapsien kanssa tehtävää tutkimustyötä. Siinä pyritään hyödyntämään eri tieteenaloja, teoreettisia näkökohtia sekä metodologisia ja kansainvälisten yhteyksiä.

Unicefilla on myös laaja kokemus tästä sekä terveystutkimukseen osallistuvien lasten suojelusta.

Onko lasten osallistuminen terveystutkimukseen mahdollista?

Vastaus on kyllä.

Asiantuntijoiden on kuitenkin ehdottomasti noudatettava kaikkia eettisiä vaatimuksia. Mukana olevien ammattilaisten tulee antaa riittävästi tietoa alaikäisen vanhemmille tai ohjaajille. Lisäksi tutkimuksen on oltava tiukempaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Proyecto Investigación ética con niños, Ethical Research Involving Children (ERIC)
  • Quezada, F. L. Á. (2003). Pautas Éticas De Investigación En Sujetos Humanos : Nuevas Perspectivas. Investigación en Sujetos Humanos: Experiencia Internacional (pp. 1–151).
  • Save the Children. (2000). Children and participation: Research, monitoring and evakluation with children and young peopleEpubl.Ltu.Se. Retrieved from http://epubl.ltu.se/1402-1773/2010/251/LTU-CUPP-10251-SE.pdf
  • Niños, C. O. N. (2013). Investigación ética con niños. Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. y Fitzgerald, R.1, 2014. Retrieved from http://childethics.com/wp-content/uploads/2015/04/ERIC-compendium-ES_LR.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.