Logo image
Logo image

Lasten ihannepaino iän mukaan

5 minuuttia
Lapsen ihannepaino liittyy läheisesti ikään, pituuteen ja sukupuoleen. On tavallista, että ensimmäisten 18 kuukauden aikana tapahtuu nopeita muutoksia. Sen jälkeen se hidastuu.
Lasten ihannepaino iän mukaan
Leonardo Biolatto

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Leonardo Biolatto

Kirjoittanut Edith Sánchez
Viimeisin päivitys: 23 huhtikuuta, 2023

Lasten ihannepaino ei ole absoluuttinen, vaan suhteellinen asia. Se riippuu muun muassa iästä, sukupuolesta ja pituudesta. Se on kuitenkin tärkeä viitearvo.

Kuten sanottu, luku on vain viitteellinen. Se, että lapsi ei vastaa ikänsä mukaista lukua, ei tarkoita, että hänellä olisi vakava ongelma. Lastenlääkärin tehtävänä on tehdä arvio kussakin yksittäistapauksessa.

Miten lasten ihannepaino lasketaan?

Lasten ihannepainon laskutapa vaihtelee iän mukaan. Yleensä vertailukohtana käytetään kolmea ikävuotta:

  • Ennen 2 vuoden ikää
  • 2-5 -vuotiaana
  • Yli 5-vuotiaana

1. Ennen 2 vuoden ikää

Ennen 2 vuoden ikää käytetään monesti prosenttiluvun käsitettä. Sen avulla tiedämme, miten lapsen paino vertautuu muihin samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin vauvoihin.

Jos esimerkiksi lapsen paino on 90 %:n pisteessä, se tarkoittaa, että vain 10 % lapsista painaa enemmän kuin hän. Näin ollen jokaisella lastenlääkärin tai hoitajan käynnillä lasketaan lapsen prosentti ja sitä kautta määritetään, onko hänellä ravitsemusongelmia.

Prosenttipisteiden merkitys on seuraava:

  • Alle 3: viittaa matalaan painoon.
  • Välillä 3-85: normaali paino.
  • 85-97: ylipaino.
  • Yli 97: kyseessä on liikalihavuus.

Lue lisää täältä: Vauvan nännihämmennys

2. 2-5 -vuotiaat

2 ja 5 vuoden välissä lasten ihannepaino lasketaan pituuden mukaan. Tässä tapauksessa, kuten edellisessäkin, ja vaikka ihannearvot ovat olemassa, asiantuntijat kiinnittävät huomion siihen, että lapsi on sopivalla alueella ja että hänen kehityksensä on jatkuvaa.

3. 5 vuoden iän jälkeen

Viidestä vuodesta eteenpäin käytettävä arvo on painoindeksi (BMI). Tämäkin lasketaan painon ja pituuden perusteella.

Painoindeksin laskentakaava on paino kilogrammoina jaettuna pituudella potenssiin kaksi. Katsotaanpa esimerkki:

Paino: 22 kilogrammaa.

Pituus: 1,2 metriä.

Sovelletaan kaavaa:

Painoindeksi = 22 ÷ (1,2)2 = 15,27

Saatua painoindeksiä verrataan Maailman terveysjärjestön kehittämiin standardoituihin taulukoihin. Näin määritetään, onko lapsi ihannepainoinen, alipainoinen, ylipainoinen vai lihava. Lasten lihavuus on lisääntynyt viime vuosina.

Some figure
Elämäntapamuutokset ovat aiheuttaneet lasten lihavuuden lisääntymistä.

Ihannepaino kahtena ensimmäisenä vuotena

Syntyessään vauvan katsotaan normaalisti painavan 2500-4500 grammaa. Ihanteellisin vaihteluväli on 3200 ja 3400 gramman välillä.

Jos lapsi painaa syntyessään alle 2500 grammaa, hän on alipainoinen. Jos hän painaa yli 4500 grammaa, häntä pidetään ylipainoisena.

Ensimmäisten elinpäivien aikana vauvat menettävät yleensä 5-7 % painostaan. He saavat sen kuitenkin takaisin seuraavien 15 päivän aikana. Siitä eteenpäin he saavat painoa lisää yleensä noin 150 grammaa viikossa.

Seuraavassa taulukossa esitetään ihannepaino iän ja sukupuolen mukaan kahden ensimmäisen elinvuoden aikana:

IkäPaino tytötPaino pojat
Syntymähetkellä2,3 – 4,4 kg2,3 – 4,6 kg
1 kuukausi3,0 – 5,7 kg3,2 – 6,0 kg
2 kuukautta3,8 – 6,9 kg4,1 – 7,4 kg
3 kuukautta4,4 – 7,8 kg4,8 – 8,3 kg
4 kuukautta4,8 – 8,6 kg5,4 – 9,1 kg
5 kuukautta5,2 – 9,2 kg5,8 – 9,7 kg
6 kuukautta5,5 – 9,7 kg6,1 – 10,2 kg
7 kuukautta5,8 – 10,2 kg6,4 – 10,7 kg
8 kuukautta6,0 – 10,6 kg6,7 – 11,1 kg
9 kuukautta6,2 – 11,0 kg6,9 – 11,4 kg
10 kuukautta6,4 – 11,3 kg7,1 – 11,8 kg
11 kuukautta6,6 – 11,7 kg7,3 – 12,1 kg
12 kuukautta6,8 – 12,0 kg7,5 – 12,4 kg
15 kuukautta7,3 – 12,9 kg8,0 – 13,4 kg
18 kuukautta7,8 – 13,8 kg8,4 – 9,7 kg
20 kuukautta8,2 – 14,6 kg8,9 – 15,0 kg
24 kuukautta8,7 – 15,5 kg9,3 – 15,9 kg

Saatat olla myös kiinnostunut: 12 terveellistä välipalaa lapsille

Lasten ihannepaino 2-5 -vuotiaana

Ensimmäisten 18 elinkuukauden aikana lapsi kolminkertaistaa syntymäpainonsa. Kahden vuoden iässä sen pitäisi olla nelinkertaistunut. Tämän jälkeen painonnousu alkaa odotetusti hidastua.

Some figure
Painon ja pituuden seuranta asianmukaisilla välineillä parantaa seurannan tarkkuutta.

2-5 vuoden iässä lapsen odotetaan saavan painoa lisää hieman alle 2 kiloa vuodessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty ihanteellinen painon vaihteluväli pojille ja tytöille:

IkäPaino tytötPaino pojat
27 kuukautta9,2 – 16,4 kg9,7 – 16,7 kg
30 kuukautta9,6 – 17,3 kg10,1 – 17,5 kg
33 kuukautta10,0 – 18,1 kg10,5 – 18,3 kg
36 kuukautta10,4 – 19,0 kg10,8 – 19,1 kg
4 vuotta11,8 – 22,6 kg12,2 – 22,1 kg
54 kuukautta13,5 – 23,0 kg14,06 – 22,6 kg
5 vuotta14,3 – 24,9 kg14,8 – 24,4 kg

Ihannepaino 5 vuoden iän jälkeen

Kun 5 vuoden raja on ylitetty, lasten painon kehitys muuttuu. Siitä lähtien he saavat painoa lisää noin 2,4 kiloa vuodessa murrosikään asti.

Ihannepainon vaihteluvälit 18 ikävuoteen asti on esitetty seuraavassa taulukossa:

Ikä

Paino tytötPaino pojat
6 vuotta16,01 – 28,92 kg16,5 – 28,27 kg
7 vuotta17,73 – 33,37 kg18,26 – 32,53 kg
8 vuotta19,54 – 38,54 kg20,11 – 37,42 kg
9 vuotta21,59 – 44,58 kg22,08 – 43,07 kg
10 vuotta23,99 – 51,43 kg24,19 – 49,42 kg
11 vuotta26,82 – 58,72 kg26,6 – 56,26 kg
12 vuotta30,02 – 65,9 kg29,47 – 63,31 kg
13 vuotta33,41 – 72,38 kg32,97 – 70,28 kg
14 vuotta36,7 – 77,69 kg37,07 – 76,96 kg
15 vuotta39,59 – 81,65 kg41,52 – 83,24 kg
16 vuotta41,83 – 84,37 kg45,79 – 88,95 kg
17 vuotta43,34 – 86,17 kg49,29 – 93,78 kg
18 vuotta44,25 – 87,43 kg51,69 – 97,25 kg

Lasten ihannepaino on dynaaminen eikä staattinen käsite

On erittäin tärkeää, että lapset pysyvät ihannepainon rajoissa erityisesti ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Ne, jotka saavuttavat tämän, kärsivät harvemmin paino-ongelmista aikuisiässä.

On kuitenkin syytä korostaa, että “ihannepaino” on vaihteluväli. Vaihteluja voi olla, mutta niiden pitäisi pysyä “normaalialueella”.

Jos lapsesi paino muuttuu äkillisesti, kyseessä on todennäköisesti jokin terveysongelma. Parasta on silloin kääntyä lastenlääkärin puoleen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.