Logo image
Logo image

Kuinka tunnistaa poikkeuksellisen lahjakas lapsi

4 minuuttia
Poikkeuksellisen lahjakkaan eli suuret älylliset kyvyt omaavan lapsen tunnistaminen vaatii asiantuntijan arviota. Lapsessa on kuitenkin havaittavissa tiettyjä keskeisiä merkkejä, joista vanhemmat pystyvät tunnistamaan hänen lahjakkuutensa ja näin tukemaan hänen kehittymistään täyteen potentiaaliinsa.
Kuinka tunnistaa poikkeuksellisen lahjakas lapsi
Kirjoittanut Thady Carabaño
Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Poikkeuksellisen lahjakas lapsi ymmärtää ja käsittelee todellisuutta eri tavalla kuin muut. Valitettavasti hänen suuret älylliset kykynsä voivat johtaa siihen, että muu maailma ymmärtää hänet väärin.

Jotkut saattavat pitää lasta poikkeuksellisen lahjakkaana silloin, kun hän suoriutuu hyvin koulussa tai kykenee omaksumaan monia erilaisia osaamisen aloja varhaisessa elämänvaiheessa. Näin ei kuitenkaan aina ole. Poikkeukselliseen lahjakkuuteen kuuluu joskus kykyjä ja taitoja, jotka vaativat asianmukaista koulutusta, jotta lapsi saavuttaisi täyden potentiaalinsa omaksi ja yhteiskunnan hyödyksi, mutta olisi samalla onnellinen lapsi. Tässä mielessä vanhemmilla on tärkeä rooli, jotta he tunnistavat lapsensa poikkeuksellisen lahjakkuuden.

Millainen on poikkeuksellisen lahjakas lapsi?

Suuret älylliset kyvyt, mitä lasten lahjakkuudella yhä useammin tarkoitetaan, käsittävät poikkeuksellisen lahjakkuuden, taidot sekä varhaisen älykkyyden.

Jotta käsite olisi yksinkertaisempi ja helpompi ymmärtää, usein poikkeuksellisen lahjakkaan lapsen älykkyysosamääräksi määritellään vähintään 130.

Lahjakkuus lapsella tarkoittaa poikkeuksellista kyvykkyyttä kaikilla älykkyyden osa-alueilla. Lapsi, joka suoriutuu hyvin koulussa tai on erittäin taitava taideaineissa tai urheilussa, tai joka oppii puhumaan varhaisessa iässä, ei välttämättä ole poikkeuksellisen lahjakas.

Lue tämäkin artikkeli: Lapsen motivointi koulutyöhön loman jälkeen

Kuinka tietää, onko oma lapsi poikkeuksellisen lahjakas?

Some figure

Monista vanhemmista on hankalaa, kun oma lapsi on erilainen kuin muut. Voi olla vaikea ymmärtää, ettei lapsi vanhempien yrityksistä huolimatta reagoi tai käyttäydy kuin samanikäiset lapset keskimäärin.

Itse asiassa poikkeuksellisen lahjakkaalla lapsella voi olla hyvin vaikea lapsuus, sillä hän näkee ympärillään liikaa tietoa ja ärsykkeitä, joita hän ei pysty käsittelemään. Ympäröivä maailma saattaa tuntua ymmärtämättömältä ja jopa vihamieliseltä lapsen kykyjä kohtaan.

Vanhemmilla on ratkaiseva rooli lahjakkaan lapsen kehityksen ja onnellisuuden varmistamisessa. Poikkeuksellisen lahjakkaan lapsen voi tunnistaa joistakin keskeisistä piirteistä.

Varhainen älykkyys

Poikkeuksellisen lahjakas lapsi saavuttaa jo varhain älyllisiä ja psykomotorisia virstanpylväitä. Vauvana hän saattaa olla varsin vaativa, sillä ärsykkeet vaikuttavat häneen helposti liikaa.

Poikkeuksellisen lahjakas lapsi saattaa nostaa päätään jo elämän ensimmäisenä kuukautena, päästää kaksi eri ääntä 45 päivän iässä tai jopa sanoa ensimmäiset sanansa ennen ensimmäistä ikävuottaan. Hän saattaa puhua ennen toista ikävuotta tai oppia kirjoittamaan ennen muita ikätovereitaan.

Tällaisella lapsella on ikäisekseen hyvin laaja ja täsmällinen sanavarasto, ja usein loistava lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti. Hän oppii asioita hyvin nopeasti ja on kiinnostunut oppimaan lisää.

Tunteiden ja aistien yliherkkyys

Poikkeuksellisen lahjakkaalle lapselle on ominaista tunteiden ja aistien yliherkkyys. Hänen tunteidensa voimakkuus saattaa hämmentää vanhemmat, sillä he eivät kykene ymmärtämään lapsen liian tunteikkaita reaktioita.

Tällaisilla lapsilla voi olla alhainen turhautumisen sietokyky, ja he voivat usein saada rajuja kiukkukohtauksia. Nämä lapset voivat jopa ylireagoida katsoessaan surullista tai pelottavaa elokuvaa.

Monet poikkeuksellisen lahjakkaat lapset tuntevat hyvin herkästi ja voimakkaasti empatiaa muita kohtaan. Ei ole epätavanomaista, että he masentuvat ja ahdistuvat.

Valitettavasti heidän aistiensa yliherkkyydestä tiedetään yhä hyvin vähän, eikä sitä juuri ymmärretä. Tällaisia lapsia saattavat häiritä esimerkiksi vaatteiden pesulaput, kovat äänet, kirkkaat valot jne.

Suuri luovuus

Poikkeuksellisen lahjakas lapsi on usein hyvin luova, sillä hän havaitsee todellisuuden eri tavalla. Hänellä on hyvä mielikuvitus. Koska hänen aistiherkkyytensä on suurempi kuin muilla, hän voi keksiä paljon eri ratkaisuja ongelmiin.

Tällaiset lapset saattavat kyseenalaistaa auktoriteetin ja säännöt, jos niitä ei selitetä hyvin tai niissä ei ole heidän mielestään järkeä. Lahjakkaat lapset ovat hyvin taitavia keksimään ratkaisun, mutta vielä parempia kysymään kysymyksiä, joihin heidän vanhempansa eivät osaa vastata. Jo hyvin varhaisessa iässä heitä saattaa mietityttää olemassaoloa koskevat asiat, kuten elämä, kuolema, Jumalan olemassaolo tai rakkaus.

Usein poikkeuksellisen lahjakas lapsi nauttii kognitiivisista peleistä, kuten pulma- tai palapeleistä. Hän saattaa suosia myös rakennuspelejä, jotka haastavat yhä enemmän.

Psykomotorinen yliherkkyys

Lahjakkaat lapset saattavat olla jatkuvasti menossa. Heillä on ylimääräistä energiaa, jota on vaikea kuluttaa. He ovat innostuneita ja kokevat tarvetta olla fyysisesti tai kognitiivisesti aktiivisia.

On hyvin tavallista, että heillä diagnosoidaan virheellisesti ADHD, koska heidän tylsyytensä saa heidät käyttämään ylimääräisen energian jatkuvaan liikkeeseen.

Mutta kyseessä on kaikkea muuta kuin keskittymisongelmat. Päinvastoin: he kykenevät keskittymään erittäin hyvin tehdessään jotain itselleen mielenkiintoista. Toisaalta heidän tarkkaavaisuutensa voi herpaantua helpostikin epäkiinnostavien asioiden kohdalla.

Käy lukemassa tämäkin artikkeli: Lapseni on riippuvainen tabletista

Kehityksen eritahtisuus

Some figure

Psykologit käyttävät tätä termiä kuvailemaan lapsen epätasaista kehitystä. Lahjakkaita lapsia saattavat huolettaa olemassaoloa koskevat kysymykset, mutta he voivat toisaalta reagoida valtavalla kiukkukohtauksella lelun menetykseen.

Lahjakkaat lapset saattavat myös haluta tehdä sellaisia asioita, joita he ovat ajatelleet ja kuvitelleet mielessään, mutta joita heidän motoriset taitonsa eivät vielä mahdollista heidän ikänsä huomioiden. Lapsen älyllinen kehitys ei siis välttämättä vastaa hänen muuta kehitystään, kuten hänen psyykkisiä tai motorisia taitojaan. Tämä voi aiheuttaa suurta turhautumista.

Kuinka poikkeuksellisen lahjakas lapsi kasvatetaan

Koulujärjestelmä ei aina kykene vastaamaan näiden lasten tarpeisiin, jotka voidaan nähdä jopa taakkana tai ongelmallisina. Tämä voi johtaa pettymykseen sekä henkilökohtaisesti että opinnoissa.

Lahjakkaan lapsen kasvattaminen ei ole helppoa, sillä hänen temperamenttinsa voi olla vaikea: hänen huomionsa herpaantuu herkästi, hän on itsekriittinen, perfektionisti ja kilpailuhenkinen lapsi, joka tuntee itsensä kovin itsenäiseksi. Hänen perheensä ja opettajiensa ei näin ollen tulisi olla liian ankaria häntä kohtaan, vaan avoimia tarjoamaan oikeanlaisia ärsykkeitä lapsen kehityksen tukemiseksi.

Lapsen lahjakkuuden selvittäminen vaatii asiantuntijan tekemää kokonaisvaltaista arviota. Sen tulisi sisältää älykkyysosamäärän, luovuuden, elämäntarinan ja psyykkisen tilan arviot.

Arvioinnin tuloksesta riippumatta arvosta lahjakkaassa lapsessasi asuvaa valtavaa potentiaalia. Se on kaikkea muuta kuin ongelma. Se on siunaus.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.