Kuinka hillitä lasten tappelua

toukokuu 3, 2019
Koska lapset tappelevat jatkuvasti, heitä on opetettava kanavoimaan turhautumisensa ja käyttämään sanoja fyysisen väkivallan sijaan.

Lasten näkee usein tappelevan, sillä kaikki ihmiset kokevat joskus voimakkaita tunteita. Lapset aloittavat tappelun yleensä kaksivuotiaina ja se jatkuu nuoruusikään asti. Kuinka hillitä lasten tappelua?

Lapset tappelevat haastaakseen ikätoverinsa tai vanhemmat lapset erimielisyyksistä tai selviytymisvaiston aktivoitumisesta johtuen. Lapset tappelevat myös itseään nuorempien kanssa hallitakseen tai määräilläkseen heitä.

Vanhemmilla on perustavanlaatuinen rooli lasten tappelun hillitsemisessä. Lapset oppivat suoraan kotoa toisten ihmisten kunnioittamisen sekä empatian, rajat ja ennen kaikkea itsehillinnän.

Kuinka hillitä lasten tappelua

Kun pienet lapset tappelevat keskenään, he yleensä purevat, vetävät hiuksista, tönivät, sanovat loukkauksia tai lyövät. Vanhemmaksi tultuaan he voivat hyökätä fyysisesti kimppuun ja jopa kiusata muita. Teini-ikäiset voivat olla vielä väkivaltaisempia. Nuoruusiässä lapset yleensä koettelevat rajoja.

Tässä tulee kuusi vinkkiä, joiden avulla opetat lastasi käsittelemään ristiriitoja paremmalla tavalla.

1. Opeta lapsille sanojen voima

Äiti ei tiedä, kuinka hillitä lasten tappelua

Lapsille on opetettava, että sanat ovat väkivaltaa tehokkaampia. Lasten tulisi oppia, että heidän tulee ensin keskustella sen henkilön kanssa, jonka kanssa heillä on erimielisyyksiä.

Lasten tulisi pyrkiä järkevyyteen pikemminkin kuin turvautua väkivaltaan ongelmien ratkomiseksi. Luonnollisestikin myös vanhemman tulisi välttää väkivaltaa lapsen kanssa, jos lapsen haluaa oppivan, ettei väkivalta ole ratkaisu. Älä siis rankaise lasta väkivalloin tai aggressiivisuudella.

2. Toimi esimerkkinä

Kaikilla ihmisillä ärtymys purkautuu joskus niin, että heidän on pakko haastaa muut. Tärkeää on se, kuinka hallitsemme noita purkauksia. Lapset oppivat tavoille kotona, joten heidän reaktionsa riippuu vanhempien heihin juurruttamasta opetuksesta.

Jos olet vihainen vanhempi, joka loukkaa ja hyökkää fyysisesti toisten kimppuun sekä heittelee tavaroita seinään, et voi pyytää lasta toimimaan toisin. Antamasi esimerkki vaikuttaa lapsiin enemmän kuin suulliset neuvosi ja suosituksesi.

3. Edistä viisautta ja tyyneyttä tappelun sijaan

Kuten jo mainitsimme, lapset oppivat hallitsemaan tunteitaan kotona. Heitä on opetettava toimimaan viisaasti tilanteessa, joka saattaisi johtaa konfliktiin tai luoda epäsopua.

Muistuta lasta siitä, että vaikka olemme luontaisesti eläimiä, emme voi toimia vaistonvaraisesti ja irrationaalisesti muiden kanssa. On oleellista opettaa lasta tunnistamaan tunteensa ja asettamaan niille rajoja, erityisesti kiivaina hetkinä.

4. Muistuta lasta siitä, että maailma ei pyöri hänen ympärillään

Lasten tulisi oppia, etteivät he ole aina oikeassa eikä maailma pyöri heidän ympärillään. Vanhempien on saatava lapset ymmärtämään, että he ovat osa ihmisten joukkoa, joilla on kaikilla eri maut ja mieltymykset, ja että jokainen ansaitsee kunnioitusta.

Heidän on ymmärrettävä, että heidän sanomisensa ja tekemisensä eivät ole aina muille ensisijaisia asioita ja että heidän ei tulisi haastaa riitaa muiden kanssa tämän vuoksi. Kunnioitus muita ihmisiä kohtaan saa heidät miettimään kahdesti ennen kuin he haastavat muita tappeluun.

5. Opeta lasta arvioimaan seuraukset

On tärkeää saada lapsi näkemään väkivaltaisten tekojen, kuten torjunnan, toisten satuttamisen, pahoinpitelyn jne. seuraukset.

Lasten on opittava ennakoimaan tappelun seuraukset. Vaikka lapsi olisi vielä pieni, opeta hänet näkemään sen mahdolliset haitat. Näin hän oppii vähitellen, mikä on paras tapa käsitellä ristiriitatilanne.

6. Opeta lapselle, että kommunikaatio on avainasia

Tytöt ovat riidoissa

Vaikka voi tuntua kliseeltä muistuttaa vanhempien ja lasten välisestä kommunikaatiosta, se todella on avainasia se kannalta, että lapsi oppii ymmärtämään monia eri asioita ristiriitojen ratkomisesta.

Puhu lapsellesi, kuuntele häntä ja kysy häneltä tärkeitä kysymyksiä hänen arjestaan. Näin opit tuntemaan hänet ja voit näin opastaa häntä käsittelemään konfliktit asiallisesti.

Vanhemman rooli on opastaa lapsia

Vanhemman tulee opettaa lasta käsittelemään ristiriitatilanteet

On tärkeää pitää tämä mielessä. Vanhempi on se, joka ylläpitää järjestystä ja asettaa kunnioituksen rajat. Jos rankaiset lastasi, tee se tiukasti mutta älä aggressiivisesti.

Vältä mielen muuttamista tai lepsuutta, jos lapsi aiheuttaa aina hankaluuksia muiden kanssa. Jos sallit yhtään väkivaltaista käytöstä, lapsi kasvaa uskoen, että hänen tulisi aina turvautua väkivaltaan.

Lue lisää tästä: Lapsen fyysisen kurittamisen seuraukset

Lapsilla ja nuorilla on oma dynamiikkansa. Lasten ja sisarusten väliset tappelut ovat tavallisia. Meidän tehtävämme vanhempina on näyttää lapsille oikea tapa käsitellä ongelmat heidän ikänsä mukaisesti.

Luota vaistoihisi ja opeta lastasi hallitsemaan tunteitaan. Näin heistä kasvaa empaattisia, järkeviä ja onnellisia aikuisia.