Tietosuojakäytäntö

GRUPO M CONTIGO SL on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan verkkosivustoillaan vierailevien käyttäjien yksityisyyttä. Yrityksen pääverkkosivusto on www.askelterveyteen.com (“Verkkosivusto”).

Henkilötietojen suojaamista koskevan, 13. joulukuuta 1999 annetun organisaatiolain 15/1999 mukaan GRUPO M CONTIGO SL, jonka TIN-tunniste eli verotunniste on B37527900, osoitteena Calle Concejo 13, 2ºA, 37002 Salamanca, Espanja, ilmoittaa käyttäjilleen GDPR:n eli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen olemassaolosta, jonka avulla voidaan noudattaa yrityksen oikeutettuja tavoitteita.

Verkkosivuston tai siihen liittyvien palvelujen käyttö edellyttää tämän tietosuojakäytännön määräysten hyväksymistä, jolloin henkilötietoja voidaan käsitellä siinä esitetyllä tavalla.

Henkilötietojen antaminen ja rekisteröinti

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä, jotta käyttäjään voidaan ottaa yhteyttä ja jotta hän voi saada tietoa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Tietojen antajan tulee olla yli 14-vuotias. Jos käyttäjä antaa tietoja alle 14-vuotiaista lapsista, hän takaa vanhempien tai huoltajien suostumuksen. Jos GRUPO M CONTIGO SL vaatii sitä, on käyttäjän osoitettava saaneensa tämän suostumuksen.

Jos pyydettyjä henkilötietoja ei anneta tai jos tietosuojakäytäntöä ei hyväksytä, merkitsee se sitä, ettei henkilön ole mahdollista rekisteröityä yrityksen palveluihin tai vastaanottaa tietoja yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

Henkilötietojen suojaamista koskevan, 13. joulukuuta 1999 annetun orgaanisen lain 15/1999 mukaisesti ilmoitamme teille, että lähettämänne henkilötiedot tulevat olemaan GRUPO M CONTIGO SL:n omistamissa tiedostoissa, osoitteena Calle Concejo 13, 2º A, 37002 Salamanca, Espanja, ja että yritys on toteuttanut kaikki turvallisuustoimenpiteet, jotka on säädetty henkilötietosuojalaissa (kuninkaan asetus 1720/2007, 21. joulukuuta).

Annettujen tietojen tarkkuus ja oikeellisuus

Käyttäjä, joka lähettää tietoja GRUPO M CONTIGO SL:lle, on vastuussa tietojen oikeellisuudesta, todenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä, vapauttaen GRUPO M CONTIGO SL:n kaikesta vastuusta kyseisiin tietoihin.

Käyttäjä takaa ja vastaa kaikissa tapauksissa annettujen henkilötietojen oikeellisuudesta, pätevyydestä ja aitoudesta, ja sitoutuu pitämään ne päivitettyinä.

Käyttäjä sitoutuu antamaan täydelliset ja tarkat tiedot rekisteröinti- tai tilauslomakkeessa.

GRUPO M CONTIGO SL ei ole vastuussa niiden tietojen tarkkuudesta joita se ei ole itse tuottanut, tietojen jotka toimitetaan toisesta lähteestä, joten se ei ota vastuuta mistään hypoteettisista vahingoista, joita tällaisten tietojen käytöstä voi aiheutua.

GRUPO M CONTIGO SL on vapautettu vastuusta niistä kaikista mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet GRUPO M CONTIGO SL:n toimittamien tietojen virheistä, puutteista tai laiminlyönneistä, jotka ovat peräisin ulkoisista lähteistä.

Tietojen antaminen kolmansille osapuolille

GRUPO M CONTIGO SL ei jaa käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille. Jos tietoja kuitenkin jaetaan jonkin yrityksen kanssa, pyydetään siihen ensin asianomaisen suostumus.

Pääsy-, oikaisu-, peruutus- ja vastustamisoikeuden käyttö

Voitte ottaa yhteyttä ja käyttää oikeuttanne pääsy-, oikaisu-, peruutus- ja vastustamisasioissa postitse osoitteeseen: GRUPO M CONTIGO SL, Calle Concejo 13, 2º A, 37002 Salamanca, Espanja, tai sähköpostitse osoitteeseen protecciondedatos@mcontigo.com. Otsikkoriville tulee kirjoittaa “Tietosuoja”.

Näiden oikeuksien käyttämiseksi ja Espanjan tietosuojaviraston 19. tammikuuta antaman ohjeen 1/1998 mukaisesti on tärkeää, että käyttäjä vahvistaa henkilöllisyytensä GRUPO M CONTIGO SL:lle toimittamalla valokopion jostakin virallisesta ja laillisesta henkilötodistuksestaan.

Tietoja turvatoimista

GRUPO M CONTIGO SL on hyväksynyt laissa säädetyt tietosuoja-asetusten suojatasot. Se käyttää kuitenkin muitakin keinoja, kuten huippuluokan palomuureja, sekä teknisiä toimenpiteitä, kuten luottamuksellisten tietojen salausohjelmistoa ja henkilötietojen, rajoitettujen käyttäjien, tietoturvamenettelyjen, käyttäjien ja salasanojen käytön valvontaa tietosuoja-asetuslain edellyttämällä tavalla ja muilla järjestelmillä, joiden tarkoituksena on estää GRUPO M CONTIGO SL:lle toimitettujen henkilötietojen väärinkäyttö, muuttaminen, luvaton käyttö ja varkaus.

GRUPO M CONTIGO SL ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka saattaa johtua häiriöistä, laiminlyönneistä, keskeytyksistä, tietokoneviruksista, puhelimen häiriöistä tai sähköisen järjestelmän toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat ulkoisista olosuhteista. Se ei ole vastuussa viivästyksistä tai esteistä, jotka aiheutuvat tämän sähköisen järjestelmän käytöstä, johtuen puhelinlinjojen häiriöistä tai ylikuormituksista, tai ylikuormituksista tietojenkäsittelykeskuksessa, Internet-järjestelmässä tai muissa sähköisissä järjestelmissä, tai vahingoista jotka voivat aiheutua laittomasta interventiosta, joka ei ole yrityksen hallittavissa.

Hyväksyminen ja suostumus

Käyttäjä vahvistaa, että hänelle on ilmoitettu henkilötietojen suojaa koskevista ehdoista, ja suostuu ja hyväksyy niiden käsittelyn GRUPO M CONTIGO SL:n toimesta tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

GRUPO M CONTIGO SL pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä sen mukauttamiseksi uuteen lainsäädäntöön tai alan käytäntöihin. Tässä tapauksessa GRUPO M CONTIGO SL ilmoittaa muutoksista tällä sivulla, antaen kohtuullisen varoitusajan ennen muutosten toimeenpanoa.