Logo image
Logo image

Säännöt ja käyttöehdot

1. Verkkosivuston tunnistetiedot ja omistusoikeudet

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain nro 34/2002 mukaan ilmoitamme, että verkkosivuston omistaja on GRUPO M CONTIGO SL, jonka TIN-tunniste eli verotunniste on B37527900 ja joka sijaitsee osoitteessa Calle Concejo 13, 2ºA, 37002 Salamanca, Espanja. Se on rekisteröity Salamancan yritysrekisteriin 20.8.2013, asiakirja 146, nide 442, kirja 0, arkki SA-15157. Sähköpostiosoite on: [email protected].

  • Omistaja: Grupo MContigo S.L.
  • Osoite: Calle Concejo 13, 37002, Salamanca, Espanja
  • TIN: B-37527900
  • Rekisteröintitiedot: Rekisteröity Salamancassa, Espanjassa, 20.8.2013, asiakirja 146, nide 442, kirja 0, arkki SA-15157
  • Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Käyttäjän hyväksyntä

Nämä säännöt ja käyttöehdot säätelevät GRUPO M CONTIGO SL:n verkkosivuston www.mejorconsalud.com käyttöä.

Verkkosivuston käyttö edellyttää näiden sääntöjen, käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä ilman varauksia tai rajoituksia, ja sen käyttö edellyttää alla esitettyjen ehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamista.

GRUPO M CONTIGO SL pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa, ilman ennakkoilmoitusta, muutoksia ja päivityksiä verkkosivuilla oleviin tietoihin, sen kokoonpanoon ja esitystapaan sekä käyttöehtoihin ja käyttöoikeuksiin. Käyttäjää sitovat automaattisesti ne käyttöehdot ja säännöt, jotka ovat voimassa sillä hetkellä kun hän käyttää verkkosivustoa, joten käyttäjän tulisi lukea säännöt ja käyttöehdot säännöllisesti.

3. Lainsäädäntö

Yleisesti ottaen GRUPO M CONTIGO SL:n ja tämän verkkosivuston telematiikkapalvelujen käyttäjien välisiin suhteisiin sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä ja toimivaltaa.

4. Käyttö ja käyttöoikeudet

Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy sen, että pääsy tälle verkkosivustolle ei millään tavalla merkitse liikesuhteen aloittamista GRUPO M CONTIGO SL:n tai minkään sen tytäryhtiön kanssa.

5. Teollis- ja tekijänoikeudet

Verkkosivujen sisällön, niiden graafisen suunnittelun, logojen ja koodien immateriaalioikeudet ovat GRUPO M CONTIGO SL:n omaisuutta ja siten niiden kopiointi, jakelu, julkinen esittäminen, muuntaminen tai muunlainen sen sisällön käyttäminen, vaikka lähde mainittaisiinkin, on kielletty ilman GRUPO M CONTIGO SL:n kirjallista suostumusta.

GRUPO M CONTIGO SL on verkkosivuilla julkaistun sisällön käyttöoikeuksien laillinen haltija kaikkialla maailmassa ikuisesti, ehdottomasti ja ilman minkäänlaisia rajoituksia. Vain GRUPO M CONTIGO SL voi täydellisesti tai osittain tuottaa, levittää, kääntää, julkaista, tulostaa, muuttaa, muuntaa, tehdä, mukauttaa ja päivittää verkkosivun sisältöä ja tehdä sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa antaakseen niiden käyttää verkkosivua, jakaa eteenpäin tai jopa siirtää niille sivuston käyttöoikeudet.

6. Verkkosivuston sisältö

Tämä sivusto on käännetty ja sovitettu versio sivustosta Mejor con Salud (www.mejorconsalud.com).

GRUPO M CONTIGO SL pidättää oikeuden päivittää, muokata tai poistaa verkkosivuillaan olevia tietoja ja jopa rajoittaa tai estää tiettyjen käyttäjien pääsyn tällaisiin tietoihin.

GRUPO M CONTIGO SL ei ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivuilla olevista tiedoista, joihin pääsee linkeistä mistä vain GRUPO M CONTIGO SL:n verkkosivustoilta. GRUPO M CONTIGO SL:n verkkosivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain antamaan tietoa, eikä niitä ole tarkoitettu ehdotukseksi, kutsuksi tai suositukseksi GRUPO M CONTIGO SL:n taholta.

Sisällöntuottajat luovuttavat vapaaehtoisesti teostensa ja tekstiensä omistusoikeudet GRUPO M CONTIGO SL:n omistukseen. Niiden jäljentäminen tai kopioiminen on kielletty ilman alkuperäisen lähteen mainintaa tai suostumusta.

Sivuston jokainen yhteistyökumppani ja kirjoittaja on vastuussa kirjoittamistaan artikkeleista sekä niissä esitetyistä mielipiteistä. Ennen julkaisua GRUPO M CONTIGO SL:n toimittaja ja farmaseutti Sara Viruega Encinas tarkistaa ja editoi artikkelit, ottamatta vastuuta niiden mahdollisesti laittomasta tai sopimattomasta sisällöstä. GRUPO M CONTIGO SL ei ota vastuuta julkaistusta materiaalista eikä lukijoiden käytöksestä tai mielipiteistä julkaistua materiaalia kohtaan.

Jos verkkosivustolla on sisältöä, joka voi loukata immateriaalioikeuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia, GRUPO M CONTIGO SL poistaa sen verkkosivuilta tai estää pääsyn siihen jos toimivaltainen elin on pyytänyt sitä, kuten voimassa olevissa säännöksissä määrätään.

Verkkosivusto voi sisältää tietoa lääketieteellisistä ja terveysongelmista ja -tiloista. Tätä tietoa ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen neuvoja. Käyttäjän ei pitäisi käyttää verkkosivuilla julkaistuja tietoja sairauden tai terveysongelman diagnosoimiseksi, vaan hänen tulisi aina käydä lääkärin vastaanotolla.

Sivuston sisältö on vain informatiivista, eikä se ole käyttäjälle riittävää päätösten tekemiseksi.

6.1 Graafinen sisältö

Graafinen sisältö katetaan Fotolia© ja ShutterStock Inc.:ltä hankituilla lisensseillä, ja sen käyttö noudattaa näiden yritysten kanssa allekirjoitettujen sopimusten ehtoja.

Lisenssinantajat varaavat kaikki omistusoikeudet ja oikeudet teoksiin. Nämä teokset on suojattu luvanhaltijoiden tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja muilla immateriaalioikeuksilla.

Jos olette valokuvaaja ja tunnistatte jonkin tällä sivustolla julkaistun valokuvan, ottakaa meihin yhteyttä välittömästi. Selvitämme kuvan alkuperän ja omistajuuden ja tarvittaessa kuva poistetaan verkkosivuilta.

GRUPO MCONTIGO SL ei ole vastuussa mahdollisista valokuvien tekijänoikeusrikkomuksista, jotka voivat johtua yhteistyökumppaneiden väärinkäytöstä ilman asianmukaisia lisenssejä.

Tämä vastuu on mejorconsalud.com’n kanssa yhteistyössä toimineiden tekijöiden.

GRUPO MCONTIGO SL tarkistaa sisältöä jatkuvasti mahdollisten tekijänoikeusrikkomusten varalta. Jos huomaat tekijänoikeusrikkomuksen sivustollamme, ota meihin välittömästi yhteyttä osoitteeseen [email protected]

7. Rehellisyys julkaisu- ja toimituskäytännössä

Tavoitteemme on olla sivusto, joka on sitoutunut parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Keskitymme tarjoamaan helppopääsyistä ja luotettavaa sisältöä, joka voi auttaa ja opastaa lukijoita.

Sivustoa rahoitetaan myymällä mainostilaa internetissä. Rahoituksen avulla katetaan sivuston toimintakulut, yhteistyökumppaneiden ja kirjoittajien kulut sekä tarpeelliset tekniset ja editointiin liittyvät kustannukset, jotta sivusto voi antaa parasta mahdollista palvelua käyttäjilleen.

Askel Terveyteen -sivusto sisältää Google-mainoksia. Emme hallitse kyseisten mainosten sisältöä, eivätkä mainokset vaikuta sivustomme sisältöön ja artikkeleihin millään tavalla.

Kaikki sivustolla olevat mainokset voidaan tunnistaa selkeästi sanalla “Mainos”, “Mainokset” tai “Google-mainokset”. Mainosta klikkaamalla käyttäjä siirtyy mainostajan sivulle.

Emme ole riippuvaisia mistään yhtiöstä tai yrityksestä, ja vaikka sivustollamme on mainoksia, emme tue mainostettuja hyödykkeitä tai palveluja millään tavalla. Sivustomme on täysin itsenäinen ja puolueeton, eikä se ole yhteistyössä minkään laboratorion tai lääketeollisuuden yrityksen kanssa.

8. Vastuuvapauslauseke

GRUPO M CONTIGO SL ei ole vastuussa mistään verkkosivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista eikä mistään verkkosivustojen tietojen perusteella toteutetuista toimista.

Verkkosivusto on tarkoitettu yli neljätoista (14) -vuotiaille käyttäjille, ja GRUPO M CONTIGO SL on vapautettu verkkosivuston luvattomasta käytöstä.

9. Ilmoitukset rikkomuksista

Jos joku henkilö tai yritys uskoo, että verkkosivuilla julkaistu sisältö rikkoo teollis- ja tekijänoikeuksia, kunniaoikeuksia, yksityisyyttä, kuvaoikeuksia tai mitä tahansa muita oikeuksia, he voivat ilmoittaa tästä GRUPO M CONTIGO SL:lle jollakin verkkosivustolla luetelluista yhteydenottotavoista ja pyytää poistamaan kyseisen sisällön. Otsikkoriville tulee kirjoittaa “Oikeuksien rikkominen”.

Viestinnässä on tärkeää antaa seuraavat tiedot:

  • Niiden oikeuksien tunnistaminen, joita voimassa olevan lainsäädännön mukaan loukataan.
  • Sen sisällön tunnistaminen, jonka väitetään rikkovan kyseisiä oikeuksia. GRUPO M CONTIGO SL:lle on annettava riittävästi tietoa tämän aineiston löytämiseksi verkkosivustolta.
  • Yhteystiedot (postiosoite tai sähköpostiosoite sekä puhelinnumero), jotta GRUPO M CONTIGO SL voi olla yhteydessä henkilön tai yrityksen kanssa.
  • Lausunto, jossa kyseinen henkilö tai yritys vakuuttaa, että hänen/heidän ilmoituksessaan olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, ja että hän/he ovat väitetysti loukattujen oikeuksien haltija tai että hänellä/heillä on valtuudet toimia niiden nimissä.
  • Valokopio jostakin virallisesta ja laillisesta henkilötodistuksesta, josta henkilöllisyys käy ilmi.

GRUPO M CONTIGO SL tutkii pyynnön, ja jos se katsoo että kyseisellä henkilöllä tai yrityksellä on perusteltu ja todellinen syy pyytää tietyn sisällön poistamista, se poistaa sen välittömästi verkkosivustolta, jotta käyttäjillä ei ole siihen pääsyä edes välimuistin kautta.

10. Soveltamisala

Kaikki tässä verkkosivustossa oleva sisältö, sopimukset tai muut vastaavat on säädetty Espanjan lain mukaan. Kaikki tällä verkkosivustolla vierailevat käyttäjät sekä kaikki henkilöt tai yritykset jotka käyttävät tai ottavat vastaan verkkosivustolla annettuja palveluita, luopuen kaikista muista toimivalloista, ja mahdollisissa riita-asioissa tai oikeuskiistoissa heidän tulee lähestyä Salamancan kauppa- ja teollisuuskamarin välimiesoikeutta ennen oikeudenkäyntiä Salamancan kaupungin tuomioistuimessa.