Logo image
Logo image

Koronaviruksen kuolleisuus: mitkä ovat riskitekijät?

3 minuuttia
Koronaviruksen kuolleisuusprosentti vaihtelee väestöryhmittäin. Merkittävimmät riskitekijät, jotka tutkijat ovat tähän mennessä havainneet, ovat korkea ikä ja heikentynyt immuunijärjestelmä.
Koronaviruksen kuolleisuus: mitkä ovat riskitekijät?
Viimeisin päivitys: 22 toukokuuta, 2020

SARS-CoV-2 on se virus, joka on saanut aikaan tämän maailmaa ravisuttelevan pandemian. Kyseessä on uusi virus, eli tutkijat perehtyvät edelleen sen ominaisuuksiin ja piirteisiin. Esimerkiksi kaksi tärkeää huomioon otettavaa seikkaa ovat koronaviruksen kuolleisuus ja sen riskitekijät.

Todellisuudessa koronavirus viittaa joukkoon viruksia. Tämä nimenomainen koronavirus ilmaantui ensimmäisen kerran joulukuussa 2019 Wuhanin kaupungissa, Kiinassa. Tällä hetkellä tartunnan saavien yli 80-vuotiaiden kuolleisuus on arviolta 18 %.

Asiantuntijat kuitenkin jatkuvasti laskevat uudelleen tämän lukeman uusien tapausten ilmetessä ja pandemian kehittyessä. Ennen kuin tilanne on lopulta ohi, on mahdotonta sanoa varmuudella mitään tämän viruksen käyttäytymisestä.

Samoin voimme saada uutta tietoa matkan varrella tällä hetkellä käynnissä olevien tutkimusten ansiosta. Tämän päivän artikkelissa selitämme joitakin koronaviruksen kuolleisuuden riskitekijöitä tutkijoiden mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella.

Koronaviruksen kuolleisuus: mitä luvut paljastavat

Kuten jo mainitsimme, koronaviruksen kuolleisuusprosentti, kuten myös tapausten lukumäärä ja muut muuttujat, perustuvat tällä hetkellä tilastoihin ja tietoihin, joita asiantuntijat keräävät päivittäin.

Viimeisimpien tilastojen perusteella voimme luokitella kuolleisuusprosentin kolmen ikäryhmän mukaan, sillä henkilön ikä näyttäisi olevan kaikkein merkittävin tekijä. Kun virusta tarkastelee tästä näkökulmasta, voi nähdä, että 95 % kuolemista on tapahtunut yli 65-vuotiailla henkilöillä.

Kannattaa lukea myös: Koronaviruksen riskiryhmät: ketkä ovat haavoittuvimpia?

Mielenkiintoista on se, että koronaviruksen kuolleisuus lapsilla on käytännössä katsoen olematon. Itse asiassa alle 60-vuotiailla lukemat eivät ylitä edes 1 % tartunnan saaneista. Muut tilastot, joita tutkijat ovat keränneet esimerkiksi Espanjasta, osoittavat seuraavaa:

  • 70–79 vuoden ikäisillä ihmisillä kuolleisuus on noin 5 %.
  • Se ikähaarukka, josta löytyy eniten vahvistettuja tartuntatapauksia, on 50–60-vuotiaat. Näillä henkilöillä on kuitenkin pienempi todennäköisyys kuolla koronavirukseen.
Some figure
Ikä on yksi merkittävimmistä riskitekijöistä koronaviruksen vakavan tautimuodon kehittymiselle.

Mitkä tekijät määrittelevät koronaviruksen kuolleisuusprosentin?

Lancet-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ikä on ratkaisevin tekijä koronavirusinfektiossa, tarkemmin ottaen korkea ikä. Kuten jo mainitsimme, iän vuoksi suurimmassa riskissä ovat yli 80-vuotiaat henkilöt.

Näyttää myös siltä, että kuolleisuuslukemat ovat suurempia miehillä kuin naisilla. Yksi tekijä, joka määrittää koronaviruksen kuolleisuusprosenttia, on henkilön immuunijärjestelmän tila. Toisin sanoen ne ihmiset, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä, ovat paljon alttiimpia koronaviruksen komplikaatioille.

Tässä ryhmässä ovat esimerkiksi HIV-positiiviset ja syöpää sairastavat. On kuitenkin pidettävä mielessä, että yleisemmät sairaudet kuten diabetes ja korkea verenpainekin ovat riskitekijöitä.

Tiedemiesten mukaan korkea SOFA-pistemäärä (sequential organ failure assessment eli elinhäiriöiden arviointimenetelmä) on yksi määrittävä tekijä. Tätä asteikkoa käytetään tehohoidossa potilaiden arvioinnissa.

On myös muita terveydentilaan liittyviä muuttujia, joita asiantuntijat pitävät riskitekijöinä. Näitä ovat esimerkiksi alhainen lymfosyyttien määrä, poikkeavuudet veren hyytymiskokeissa tai tiettyjen tulehdusprosesseihin liittyvien molekyylien määrän kasvu.

Tehohoidossa olevat potilaat ovat suuremmassa riskissä kuolla koronavirukseen kuin muut sairaalahoitoa saavat.

Kannattaa lukea myös: Ibuprofeeni ja koronavirus – vaarallinen yhdistelmä?

Muistettavaa

Vaikka asiantuntijat yrittävät parhaillaan tunnistaa koronaviruksen kuolleisuuden riskitekijöitä, mitään varmoja loppupäätelmiä ei voida vielä tehdä. Tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat kattaneet vain pienen otannan henkilöitä. Näin ollen tuloksia ei voi pitää täysin pätevinä.

Suurin osa kuolemista on silti tapahtunut vanhoilla ihmisillä. Tästä syystä meidän tulee olla varovaisia tämän ikäryhmän ihmisten kohdalla heidän suojelemiseksi. Sama koskee ihmisiä, joilla on ennestään jokin vaiva, erityisesti krooninen sairaus.

Tämänhetkiset eristäytymistoimenpiteet on tarkoitettu pääosin suojelemaan kaikkein altteimpia yksilöitä tartunnalta ja näin vähentämään koronaviruksen kuolleisuutta. Näiden varotoimien noudattaminen hyödyttää meitä kaikkia, mutta aivan erityisesti ikääntyneitä ja muita kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Zhou, F., Yu, T., Du, R., Fan, G., Liu, Y., Liu, Z., … Cao, B. (2020). Articles Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3
  • Evolución y factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 – Artículos – IntraMed. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95681
  • Fauci, A. S., Lane, H. C., & Redfield, R. R. (2020). Covid-19 – Navigating the Uncharted. The New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387
  • Lai, Chih-Cheng, et al. “Global epidemiology of coronavirus disease 2019: disease incidence, daily cumulative index, mortality, and their association with country healthcare resources and economic status.” International Journal of Antimicrobial Agents (2020): 105946.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.