Logo image
Logo image

Ihmisellä on 12 paria aivohermoja - mitkä ovat niiden funktiot?

3 minuuttia
Ihmisen 12 aivohermoparia kontrolloi ja liittyy useisiin liikkeisiin ja tuntemuksiin, joita päivän aikana tapahtuu. Nämä aivohermot ovat hyvin tärkeitä, ja siksi haluammekin kertoa niiden ominaisuuksista ja pääasiallisimmista funktioista.
Ihmisellä on 12 paria aivohermoja - mitkä ovat niiden funktiot?
Mariel Mendoza

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Mariel Mendoza

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 21 marraskuuta, 2022

Ihmisellä on 12 paria aivohermoja, joiden ansiosta ihminen pystyy suoriutumaan jokapäiväisistä tehtävistään miellyttävästi ja tehokkaasti. Ne välittävät aistitietoa aivoille ja aivoista joihinkin lihaksiin, sekä päinvastoin.

Nämä hermot kulkeutuvat pienistä aukoista, jotka ovat kallon pohjassa ja niiden kautta hermot liittyvät aivoihin. Hermot haarautuvat eri puolelle kehoa suorittamaan toimintojaan. 

Nämä 12 paria aivohermoja voidaan ryhmitellä yksinkertaisella tavalla niiden funktion mukaisesti. Niistä optinen, olfaktorinen ja vestibulokokleaarinen hermo ovat melko sensitiivisiä.

Lisäksi okulomotorinen ja trokleaarinen hermo sekä loitontaja-, accessorius- ja hypoglossaalinen hermo ovat täysin motorisia. Lopuksi trigeminaalinen, fasiaalinen, glossofaryngeaalinen sekä vagushermo ovat sekä sensitiivisiä että motorisia.

12 paria aivohermoja sekä niiden funktiot

Näiden 12 aivohermoparin roomalaisin numeroin esitettävä järjestys perustuu siihen, miten aivohermot ilmenevät aivoissa alhaalta ylöspäin.

I. Olfaktorinen hermo

Some figure
Olfaktorinen hermo yhdistyy aivojen osassa nimeltä hajukäämi.

Tämän aivohermon vastuulla on olfaktorisen ärsykkeen välittäminen nenästä aivoihin.

Sen alkuperä sijaitsee hajukäämin soluissa. Sen erottavin piirre on se, että tämä hermo on lyhyin kaikista aivohermoista.

II. Optinen hermo

Tämän aivohermon pääasiallinen funktio on johtaa visuaalista ärsykettä silmästä aivoihin. Hermo muodostuu verkkokalvon gangliosolujen aksoneista eli viejähaarakkeista.

Ne välittävät informaatiota fotoreseptoreilta aivoihin, jossa informaatiot yhdistetään ja tulkitaan. Optisen hermon todellinen alkuperä sijaitsee väliaivoissa.

III. Okulomotorinen hermo

Tämä hermo tunnetaan myös nimellä yleinen okulaarinen motorihermo. Tämän aivohermon pääasiallisin funktio on kontrolloida silmän liikkeitä. Lisäksi se on vastuussa pupillin koosta.

Hermo on lähtöisin keskiaivoista.

IV. Trokleaarinen hermo

Kuten aiemmin mainittu, tällä hermolla on sekä motorisia että somaattisia funktioita. Tämä aivohermo yhdistyy silmän ylempään vinoon lihakseen, joka saa silmämunan kiertymään. 

Myös tämä aivohermo saa alkunsa keskiaivoista.

V. Trigeminaalinen hermo

Tällä hermolla on sekä motorisia että sensorisia funktioita. Yksi sen huomattavimpia ominaisuuksia on se, että tämä hermo on suurin kaikista aivohermoista.

Tämä hermo kantaa sensorista informaatiota kasvoille, kuljettaa informaatiota jauhamiseen ja tärykalvon sekä kitapurjeen jännittämiseen osallistuville lihaksille. Lisäksi se havaitsee kasvojen ja sen limakalvojen sensitiivisyyttä.

VI. Loitontajahermo

Tämä hermo tunnetaan myös ulkoisena okulaaris-motorisena aivohermona, ja kyseessä on motorinen hermo.

Tämän hermon vastuulla on motorisen ärsykkeen kuljettaminen silmän ulkoiselle lihakselle. Tämän hermon ansiosta silmää pystyy liikuttamaan pois päin nenästä.

VII. Fasiaalinen hermo

Tämä aivohermo koostuu useista hermokuiduista, jotka suorittavat erilaisia funktioita, kuten:

 • Määräysten lähettäminen kasvojen lihaksille luodakseen ilmeitä.
 • Signaalien lähettäminen sylki- ja kyynelrauhasille.
 • Makuinformaation kerääminen kielen kautta.

VIII. Vestibulokokleaarinen hermo

Kyseessä on sensorinen hermo, joka tunnetaan myös auditorisena ja vestibulaarisena hermona, joka muodostaa vestibulokokleaarisen hermon.

Kuten olet saattanut arvata, tämän hermon funktiona on ylläpitää tasapainoa sekä orientoitumista tilassa. Lisäksi se on vastuussa myös auditorisesta funktiosta.

IX. Glossofaryngeaalinen hermo

Some figure
Aivohermoilla on tärkeä merkitys koko organismin kannalta.

Tämän hermon vaikutus liittyy kieleen ja nieluun. Se kerää informaatiota kielen makunystyröistä sekä sensorista informaatiota kurkkutorvesta.

Lisäksi se kuljettaa käskyjä sylkirauhasille ja useille kaulalihaksille, jotka liittyvät nielemiseen.

X. Vagushermo

Vagus- eli kiertäjähermon alkuperä on ydinjatkeessa ja se hermottaa seuraavia elimiä:

 • kurkkutorvi
 • ruokatorvi
 • kurkunpää
 • henkitorvi
 • keuhkoputki
 • mahalaukku
 • maksa

Lisäksi se liittyy nielemiseen, ja lähettää sekä kuljettaa signaaleja autonomiselle hermostolle. Se voi lisäksi auttaa säätelemään ja kontrolloimaan stressitasoja.

XI. Accessorius-hermo

Tämä hermo tunnetaan myös selkäydinhermona ja kyseessä on motorinen hermo. Se on vastuussa kefaalisesta ja rotationaalisesta liikkeestä, sillä se hermottaa pään kiertäjälihasta. Sen ansiosta päätä sekä niskaa on mahdollista liikuttaa. 

XII. Hypoglossaalinen hermo

Aivan kuten vagushermo ja glossofaryngeaalinen hermo, myös tämä motorinen hermo liittyy kielen ja nielun lihasten toimintaan.

Aivohermot ovat tärkeitä rakenteita

Kuten voit arvata, nämä hermot ovat erityisessä ja elintärkeässä roolissa ihmiselämän kannalta. On myös hyvä muistaa, että on olemassa monenlaisia sairauksia, jotka voivat vahingoittaa yhtä tai useampaa aivohermoa. Tällöin voi esiintyä kliinisiä hermo-oireita.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bordoni B, Reed RR, Tadi P, et al. Neuroanatomy, Cranial Nerve 11 (Accessory). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
  Dulak D, Naqvi IA. Neuroanatomy, Cranial Nerve 7 (Facial). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Helwany M, Bordoni B. Neuroanatomy, Cranial Nerve 1 (Olfactory). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Huff T, Daly DT. Neuroanatomy, Cranial Nerve 5 (Trigeminal). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Joyce C, Le PH, Peterson DC. Neuroanatomy, Cranial Nerve 3 (Oculomotor). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Kenny BJ, Bordoni B. Neuroanatomy, Cranial Nerve 10 (Vagus Nerve). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
  Kim SY, Motlagh M, Naqvi IA. Neuroanatomy, Cranial Nerve 4 (Trochlear). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Nguyen V, Reddy V, Varacallo M. Neuroanatomy, Cranial Nerve 6 (Abducens). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Sonne J, Lopez-Ojeda W. Neuroanatomy, Cranial Nerve. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Smith AM, Czyz CN. Neuroanatomy, Cranial Nerve 2 (Optic). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
 • Thomas K, Minutello K, M Das J. Neuroanatomy, Cranial Nerve 9 (Glossopharyngeal). In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.