Hydromorfoni: käyttö ja sivuvaikutukset

Hydromorfoni on morfiinia vastaava lääke kivunlievityksen tehokkuuden ja sivuvaikutusten osalta. Lua alta lisää tästä lääkkeestä.
Hydromorfoni: käyttö ja sivuvaikutukset

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Hydromorfoni on puolisynteettinen morfiinijohdannainen, kipulääke, joka on viisi kertaa vahvempi kuin muut opioidit mutta jolla on lyhyempi vaikutusaika.

Lääkkeen kipua lievittävä vaikutus johtuu sen interaktiosta μ-opioidireseptorien kanssa, joita on sekä keskushermostossa että sileässä lihaskudoksessa.

Hydromorfonia voidaan antaa sekä enteraalisesti (ruoansulatuskanavan kautta) että parenteraalisesti (suoliston ulkopuolinen antoreitti). Sekä lääkkeen kipua lievittävä teho että sivuvaikutukset johtuvat sen sitoutumisesta μ-reseptoreihin.

Opioidikipulääkkeet ovat yksi tärkeistä lääkehoidon pilareista keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa, erityisesti akuutissa kivussa ja syöpätaudista johtuvassa kivussa.

Akuutin kivun hoidosta tehdyt kliiniset kokeet osoittavat, että tällä lääkkeellä on samankaltainen kipua lievittävä teho kuin muilla opioideilla.

Mitä syöpäkivun hoitoon tulee, tätä lääkettä on verrattu muihin opioideihin, joilla on eri lääkeformulaatio. On havaittu, että hydromorfoni on kipua lievittävältä vaikutukseltaan ja sivuvaikutuksiltaan morfiinia vastaava lääke.

Mitä taas tulee kroonisen, ei syöpään liittyvän kivun hoitoon, vielä ei ole tehty kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, jotka antaisivat tieteellistä näyttöä hydromorfonin tehosta näillä potilailla.

Hieman taustaa hydromorfonista

Hydromorfonia voidaan antaa parenteraalista kautta

Hydromorfoni on siis puolisynteettinen morfiinijohdannainen, joka syntetisoitiin Saksassa vuonna 1921. Ensimmäiset tulokset sen kliinisestä tehosta julkaistiin vuonna 1926. Vasta vuonna 1981 tehtiin useita farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia tutkimuksia tämän molekyylin ominaisuuksista.

Tätä lääkettä markkinoidaan eri nimillä, eri muodoissa ja eri annoksina. Nopeasti vapautuvia valmisteita ei ole saatavilla kaikissa maissa.

Kuinka hydromorfoni vaikuttaa elimistössä?

Hydromorfoni on voimakas μ-opioidireseptorien agonisti. Kuten muun tyyppiset opioidireseptorit, nämä pariutuvat G-proteiinien kanssa ja toimivat synaptisen viestinnän modulaattoreina sekä positiivisina että negatiivisina mikä tapahtuu tämän proteiinin kautta.

Hydromorfoni ei muuta hermopäätteiden kipukynnystä eikä vaikuta impulssien välittymiseen ääreishermoja pitkin.

Sen kipua lievittävä vaikutus johtuu muutoksista, joita se saa aikaan kivuntunteen havaitsemisessa keskushermoston tasolla liittyessään aiemmin mainittuihin reseptoreihin. Tällä lääkkeellä, kuten muilla opiaateilla, on hyvin suuri kipua lievittävä teho.

Sinua saattaa kiinnostaa lukea myös: Kipulääkkeiden yleinen luokittelu

Hydromorfonin sivuvaikutukset

Hydromorfoni on voimakas kipulääke

Hydromorfoni, kuten kaikki markkinoilla myytävät lääkkeet, voi aiheuttaa myös sivuvaikutuksia. Yleisimpiä sivuvaikutuksia, joita tällä lääkkeellä hoidetuilla potilailla on havaittu, ovat:

  • Pahoinvointi
  • Oksentelu
  • Ummetus
  • Uneliaisuus
  • Hyvänolontunne
  • Kuiva suu
  • Huimaus

Tämän lääkkeen vakaviin sivuvaikutuksiin kuuluvat hengityksen lamautuminen ja hengityskatkokset, sekä verenkierron romahtaminen, hengityksen pysähtyminen, shokki ja sydämenpysähdys.

Yhteenveto

Vaikka hydromorfonilla on morfiinia vastaava farmakologinen ja kipua lievittävä profiili sekä samankaltaiset sivuvaikutukset, näiden kahden lääkkeen välisestä sekä enteraalisen ja parenteraalisen välisestä annoksesta on edelleen kiistaa.

Tällä hetkellä ei ole paljonkaan julkaistuja tutkimuksia hydromorfonin merkityksestä syöpätaudin aiheuttaman kroonisen kivun hoidossa. Näin ollen tarvitaan vielä lisää tutkimusta tällä saralla ja enemmän kliinisiä kokeita hydromorfonin käytöstä näillä potilailla.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
10 outoa kipua, joita ei tulisi sivuuttaa
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
10 outoa kipua, joita ei tulisi sivuuttaa

Usein kipu kaikkoaa itsestään tai vähintäänkin särkylääkkeiden avulla, mutta on olemassa 10 mysteeristä kipua, joita sinun ei tulisi sivuuttaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • García, B., Latorre, S., Torre, F., Gómez, C., Postigo, S., Callejo, A., & Arizaga, A. (2010). Hidromorfona: Una alternativa en el tratamiento del dolor. Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor. https://doi.org/10.1016/S1134-8046(10)70025-2
  • Gil, S. J., Ramírez, C. L., & Galindo, V. (2011). Comparación del grado de sedación, profundidad anestésica y efectos colaterales de cinco protocolos anestésicos en perros sanos. Revista de Medicina Veterinaria. https://doi.org/10.19052/mv.566
  • Tolerabilidad y eficacia de la morfina versus hidromorfona en analgesia epidural posquirúrgica con bupivacaína en un hospital universitario: ensayo ciego, con asignación aleatoria. (2008). Iatreia.

Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.