Logo image
Logo image

15 asennetyyppiä ja niiden ominaisuudet

5 minuuttia
Asenteet määrittelevät suuren osan identiteettiämme. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä ne ovat sekä mitkä ovat niiden yleisimmät tyypit ja ominaisuudet.
15 asennetyyppiä ja niiden ominaisuudet
Viimeisin päivitys: 13 elokuuta, 2022

Jossain vaiheessa elämää olemme kaikki puolustellut toisten käyttäytymistä sanomalla “hän on sellainen-ja-sellainen persoona”. Näissä tapauksissa viittaamme yleensä heidän asenteeseensa, joka voidaan määritellä suhteellisen vakaaksi henkiseksi taipumukseksi, joka vaikuttaa kaikkiin reaktioihinmme ja toimintaamme. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä ovat 15 erilaista asennetyyppiä ja mitkä ovat niiden ominaisuudet.

Kaikesta huolimatta voimme kaikki ymmärtää asianmukaisten asenteiden kehittämisen tärkeyden. Oikeanlainen suoriutuminen missä tahansa tehtävässä tai tilanteessa riippuu asenteesta. Ei ole sama asia suorittaa jotain negatiivisella asenteella kuin tehdä se positiivisella asenteella.

Tutkitaanpa aihetta tarkemmin.

Mikä on asenne?

American Psychological Associationin mukaan asenteet ovat yleinen ja suhteellisen kestävä arvio esineestä, henkilöstä, ryhmästä, teemasta tai konseptista, joka muuttuu negatiivisesta positiiviseksi.

Samaan aikaan sosiaalipsykologian isä Floyd Allport määrittelee asenteen henkiseksi ja neurologiseksi taipumukseksi, joka on organisoitu kokemuksesta ja joka ohjaa tai siirtää yksilön reaktioita kaikkiin esineisiin sekä tilanteisiin, joiden kanssa hän on vuorovaikutuksessa.

Voidaan kuitenkin sanoa, että asenne on mielentila, joka valmistaa henkilöä reagoimaan tai käyttäytymään tietyllä tavalla. Asenteet voidaan ymmärtää myös viitekehyksenä, koska ne tarjoavat taustan, jota vasten tosiasioita ja tapahtumia analysoidaan.

Asenteen komponentit

Yleisesti ottaen jokainen asenne koostuu kolmesta peruselementistä: kognitiivisista, tunne- ja käyttäytymiselementeistä. Alla esittelemme jokaisen niistä yksityiskohtaisesti.

Asenteen kognitiiviset elementit

Tämä viittaa uskomuksiin, ajatuksiin, ominaisuuksiin ja mielipiteisiin, jotka yhdistämme esineeseen, tilanteeseen tai henkilöön. Nämä ovat yleensä yleisluontoisia tai stereotypioita, kuten kaikki vauvat ovat söpöjä tai tupakointi on epäterveellistä.

Some figure
Asenteemme kognitiivinen osa vahvistaa ajatuksia, jotka myöhemmin muodostavat pohjan sille, mitä teemme. Negatiiviset ajatukset altistavat meidät toimimaan huonosti.

Lue myös: Negatiivinen kehonkuva ja sen vaikutukset itsetuntoon

Asenteen emotionaaliset elementit

Tämä on asenteen emotionaalinen tai sentimentaalinen segmentti. Toisin sanoen ne ovat kohteen, subjektin, tapahtuman tai henkilön herättämiä tunteita, jotka voivat olla positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia. Tämä voi sisältää tunteita kuten pelkoa, vihaa, rakkautta tai välinpitämättömyyttä.

Jatkaen yllä olevaa esimerkkiä, ihmiset saattavat rakastaa kaikkia vauvoja, koska ne ovat söpöjä, tai vihata tupakansavua, koska se on haitallista heidän terveydelleen.

Asenteen käyttäytymiselementit

Tämä tarkoittaa henkilön taipumusta käyttäytyä tietyllä tavalla esinettä, tilannetta tai henkilöä kohtaan. Samaa esimerkkiä käytettäessä käyttäytymiskomponentti voidaan nähdä rakastavana toimintana vauvoja kohtaan tai tupakoivien ihmisten välttelynä.

15 asennetyyppiä ja niiden ominaisuudet

Jos oletetaan, että asenteet ovat henkisiä taipumuksia, voimme todeta, että ihmisen määritteleviä piirteitä on monia erilaisia. Melkein mitä tahansa ominaisuutta, joka määrittää meidät, voidaan pitää asenteena. Katsotaanpa 15 yleisintä asennetyyppiä.

1. Positiivinen

Ihmiset, joilla on positiivinen asenne, keskittyvät yleensä asioiden hyviin puoliin huonojen puolien sijaan. He eivät myöskään näe virhettä tai epäonnistumista esteenä vaan mahdollisuutena.

2. Negatiivinen

Ihmiset, joilla on negatiivinen asenne, jättävät huomioimatta hyvän ja kiinnittävät huomiota huonoihin asioihin. He harjoittavat usein välttävää tai valittavaa käyttäytymistä, mikä vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. He saattavat jopa syyttää muita epäonnistumisistaan.

3. Neutraali

Tätä esiintyy ihmisillä, jotka eivät anna tilanteille tai tapahtumille tarpeeksi merkitystä. Heillä on tapana jättää ongelma huomioimatta ja jättää se jonkun muun ratkaistavaksi. Lisäksi he eivät usein koe tarvetta muuttua.

4. Ennakoiva

Tämä on toimintaa priorisoiva ja aina tehokkuuteen tähtäävä asenne. Tämä asenne tähtää joko toiminnan suorittamiseen tai ongelmanratkaisuun. Samoin näillä ihmisillä on henkinen taipumus edistää luovuutta, arvon luomista ja tavoitteiden saavuttamista.

5. Reaktiivinen

Reaktiivisen asenteen omaava ihminen on suuressa määrin riippuvainen ulkoisista ohjeista ja resursseista toiminnan toteuttamiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi he ovat yleensä riippuvaisia toisista ​​ja heillä on suuria vaikeuksia käsitellä odottamattomia tapahtumia.

6. Itsekäs

Tällä tarkoitetaan henkilöä, joka ajaa aina omaa etuaan joko suoraan tai välillisesti. Tämänkaltainen ihminen tavoittelee toiminnallaan omien yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamista, muiden tarpeiden huomioimatta jättämistä.

7. Altruistinen

Ihmiset, joilla on tällainen asenne, toimivat tuottaakseen hyötyä muille, vaikka he tietävät, että he eivät voi hyötyä toiminnasta tai sen tuloksista. Termi on kuitenkin hieman kiistanalainen, koska useimmat toimet hyödyttävät niitä tekevää henkilöä, vaikka se olisi epäsuoraa tai passiivista.

8. Manipuloiva

Manipuloivat ihmiset käyttävät vapaaehtoisesti ja tietoisesti muita saavuttaakseen omia tavoitteitaan. He haluavat edistää omia etujaan tai ohjata tilannetta haluttuun pisteeseen.

9. Passiivinen

Tälle asenteelle on ominaista kielteinen näkemys todellisuutta kohtaan. Siihen liittyy myös aloitteellisuuden puute. Ihminen ei lähesty toimintaa, vaan välttää sitä. Lisäksi tämä asenne voi johtaa omien halujen alistamiseen toisten haluille.

10. Aggressiivinen

Aggressiivinen asenne käsittää käyttäytymismallin, jonka intensiteetti vaihtelee. Siten se vaihtelee eleistä tai sanoista fyysisiin tappeluihin, joiden tarkoituksena on aina vahingoittaa toista.

11. Alistuva

Tämäntyyppinen asenne liittyy taipumukseen olla liian joustava niin, että henkilö joutuu helposti muiden johdateltavaksi.

12. Itsevarma

Itsevarmat ihmiset puolustavat omia mielipiteitään ja oikeuksiaan johdonmukaisesti, mutta aina toisia kunnioittaen, joustaen ja neuvottelutilaa tarjoten.

13. Epäilevä

Liiallinen epäluottamus kaikkia ärsykkeitä kohtaan on ominaista näille ihmisille. He epäilevät usein piilotettuja aikomuksia, monimutkaisia ​​motiiveja tai tilanteen ulkopuolisia voimia.

Some figure
Epäilevät ihmiset epäilevät aina muiden aikeita.

Lue myös: Flonase: mitä se on ja kuinka sitä käytetään?

14. Joustava

Ihmisille, joilla on joustava asenne, on ominaista sopeutuminen toisten ihmisten tilanteisiin hylkäämättä omia luontaisia ​​piirteitään. Tämä antaa heille mahdollisuuden ymmärtää elämän käsitettä paremmin: loppujen lopuksi emme voi aina saada mitä haluamme.

15. Joustamaton

Lopuksi ihmisillä, joilla on joustamaton asenne, on yleensä jäykkä käyttäytymis- ja ajattelumalli. Siksi heillä on pakonomainen tarve hallita ympäristöä (tuntea se ja hallita sitä). Kun näin ei ole, he tuntevat olonsa hämmentyneeksi ja epämukavaksi.

Asenteiden ominaisuudet

Jotta ymmärtäisit paremmin, mistä asenteissa on kyse, tässä on joitain niiden yhteisiä piirteitä:

  • Ne auttavat määrittelemään identiteettimme, ohjaamaan toimintaamme ja vaikuttamaan siihen, miten arvioimme muita.
  • Ne ovat taipumusta arvioida maailman tapahtumia ja vastata niihin, joko myönteisesti tai kielteisesti.
  • Asenneet opitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kokemuksen kautta. Siksi se ei ole luonnollinen ilmiö.
  • Kaikilla ihmisillä, riippumatta asemasta tai älykkyydestä, on jonkinlainen asenne.
  • Asenteita voidaan aktiivisesti muokata harjoittelemalla tai pelkästään altistumalla henkilöille tai tilanteille, jotka herättävät mielipiteitä.
  • Asenteet syntyvät biologisten, perinnöllisten ja ympäristötekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Oikea asenne on avain menestykseen

Kaiken kaikkiaan on tärkeää muistaa, että tapa jolla päätämme kohdata haasteita ja olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa, vaikuttaa suurelta osin niiden lopputulokseen. Siksi on erittäin tärkeää kehittää oikeanlainen asenne elämää ja ympäristöä kohtaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Albarracín D, Johnson B,  Zanna M. The handbook of attitudes. Estados Unidos: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 2005.
  • American Psychological Association. Attitude [Internet]. Washington: American Psychological Association; 2020 [consultado 30 octubre 2021]. Disponible en: https://dictionary.apa.org/attitude
  • Banaji M, Heiphetz L.  Attitudes. En: S. T. Fiske, D. T. Gilbert y G. Lindzey (Eds.). Handbook of social psychology. 5ta Edición. Estados Unidos:  John Wiley & Sons, Inc.; 2010. pp. 353–393.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.