Älä tuhlaa aikaasi turhaan viestintään

Huolimatta siitä, kuinka kovasti sinä itse yrität, on turhaa yrittää saada aikaiseksi viestintää, jos kumppanisi ei ole kanssasi samaa mieltä tai ei halua ymmärtää. Tällöin on parasta hyväksyä erimielisyys kunnioittavasti.
Viestintä

Viestintä ei aina ole mikään helppo asia. Sanomasi asiat voidaan usein tulkita väärin, ja joskus näin käy siksi, että kanssasi olevalla ihmisellä on asioista yksinkertaisesti erilainen käsitys kuin sinulla.

Sen sijaan, että toinen kuuntelisi sinua, hän on jo valmistautunut vastaamaan tietyllä tavalla. Ennakkokäsitykset – hienovarainen tapa luokitella todellisuutta ennen sen ymmärtämistä – ja taipumus puhua ennen ajattelemista ovat kaikkein tavallisimmat virheet, joita ihmiset tekevät viestinnässään.

Siksi on niin, että jos olet yrittänyt uudelleen ja uudelleen selventää jotakin asiaa, ja kun olet väsynyt antamaan saman selityksen jollekin sellaiselle, joka ei ymmärrä sinua tai tilannettasi, on parasta hyväksyä erimielisyys. Kyseisessä tilanteessa on hyödyllisempää lopettaa oman energian käyttäminen asioiden selittämiseen, jos asia ei etene toivottuun lopputulokseen.

Tällä kertaa käsittelemme siis viestintää ja sen ongelmia – jatka lukemista niin opit, miksi ei kannata käyttää aikaa viestintään, joka ei johda mihinkään.

Mitä sinä sanot, mitä sinä viestit, ja mitä muut ymmärtävät

Ensimmäinen edellytys tehokkaalle viestintäprosessille on kunnioitus. Tämä kunnioitus ei kuitenkaan läheskään aina ole läsnä ihmisten välisissä viestintätilanteissa.

Jotkut ihmiset valitsevat äänensä korottamisen, ja luulevat tämän saavan aikaan toisten ymmärtämyksen lisääntymisen. Toiset taas eivät pysty pitämään yllä katsekontaktia tai olemaan empaattisia. Ja jotkut voivat olla kykenemättömiä keskustelemaan harmonian vallitessa, vaikka mitä heille sanoisit.

Analysoidaan viestintätyylejä seuraavaksi hiukan tarkemmin.

Nainen sydän häkki

Viestinnän tyyli, jonka olet itsellesi kehittänyt

Se viestintätyyli, jonka olet kokenut lapsuutesi aikana ja aikaisessa nuoruudessasi, voi todella vaikuttaa siihen tapaan, jolla suhtaudut toisiin ihmisiin aikuiseksi kasvettuasi.

Esimerkiksi määräilevämpi viestintätyyli on sellainen, joka saa aikaiseksi dialogin, jota määrittää yhdensuuntainen viestintä. Näin käy sen sijaan, että käsiteltäisiin sitä mitä on sanottu, tai että ymmärrettäisiin toisten tarpeita. Tällainen viestintä suuntautuu yleensä valtaa omaavasta ihmisestä toisiin, jotka saattavat olla hänen alaisinaan.

Ihminen, joka käyttää määräilevää viestintätyyliä, ei kuuntele aktiivisesti eikä ole empaattinen. Hän on rajoittunut kykyynsä antaa käskyjä. Kaikki tämä voi saada lapsen uskomaan, että se mitä he uskovat tai tuntevat, ei ole tärkeää.

Epäilemättä on niin, että tämän viestintätyylin vastakohta on tasa-arvoinen ja tehokas viestintätapa. Tällöin vastavuoroisuus, kunnioitus, kuuntelu ja ymmärrys saavutetaan kunnolla.

Ihminen, joka oppii tämän tyyppisen viestinnän jo nuorella iällä, ymmärtää kuinka toisten tarpeisiin vastataan harkiten huolellisesti jokaista sanaa, ja hän kehittää paremman itsetunnon sekä saa vahvemman henkilökohtaisen varmuuden tunteen.

On tärkeää kuunnella sitä, mitä ei sanota

Kun sanomme, että sinun täytyy kuunnella sitä mitä ei sanota, viittaamme empatian kehittämiseen. Tämä ei nimittäin ole asia, jota jokainen ihminen omaa jokapäiväisessä elämässään.

  • Joskus lause on muutakin kuin vain sanoja peräkkäin järjestettyinä niin, että muodostuu jokin tietty merkitys. Puhujan ilme, äänensävy ja eleet määrittävät sanattoman viestinnän, joka voi joskus olla tärkeämpää kuin se, mitä itse asiassa sanoin sanotaan.
  • Katsekontaktia vältetään puheessa yhä enemmän ja enemmän. Usein kyseinen sanattoman viestinnän muoto korvataan ”hymynaamoilla”, sillä hyvin suuri osa viestinnästä välittyy nykyisin sähköisesti.
  • On tärkeää pitää yllä kasvokkain tapahtuvia suhteita, joihin kuuluu katsekontakti ja sellainen katse, joka on viisas, intuitiivinen ja läheinen. Tämä on kaikkein tärkein viestinnän osatekijä, sillä viestintä on suunniteltu ennen kaikkea tunteiden näyttämiseen.

Nainen lasissaan mies

Lopeta selitysten antaminen niille, jotka ymmärtävät juuri sitä, mitä itse haluavat

On olemassa eräitä taisteluita, joissa voi vain hävitä, ja vaikka sen onkin sielulle vaikeaa, on tärkeää hyväksyä asia ja ajatella, että jopa jotkut sinun rakastamistasi ihmisistä eivät tule ymmärtämään sinua.

Joskus dialogi voi mennä paljon pidemmälle kuin vain tunteiden tasolle – tällä tarkoitamme ihmisten arvoja.

Mieti vaikka tätä tilannetta: perheen vanhemmat eivät voi ymmärtää, miksi heidän lapsensa haluaa olla jonkun tietyn poika- tai tyttöystävän kanssa. Voit tällöin puhua rakkaudesta, hellistä tunteista ja muusta itsellesi tärkeästä, mutta nämä suhteen perustekijät eivät välttämättä vakuuta sellaisia ihmisiä, joiden mielestä kyseisillä asioilla ei ole yhtä paljon merkitystä kuin ”sillä, mitä toiset ajattelevat” tai ”oman perheen hylkäämisellä, joka on pettämistä”.

On selvää, että näistä tilanteista on olemassa lukemattomia esimerkkejä. Sanomasi asiat ja se, mikä sinulle on tärkeää, on hyödytöntä sellaisille ihmisille, jotka eivät yksinkertaisesti kuuntele. Näin voi olla silloinkin, kun yrität kovasti saada aikaan sillan, joka toisi välillenne ymmärrystä, kunnioitusta ja helliä tunteita.

Ennen kuin jatkat siis hyödyttömän taistelun polkuasi, sinulla saattaa olla vain yksi vaihtoehto: hyväksyä se, että toisilla ihmisillä on joskus erilaiset näkemykset. He eivät siis aina ymmärrä, vaikka kuinka kovasti yrittäisit viestiä heidän kanssaan.

Muista kuitenkin, että kaikesta huolimatta sinun kannattaa aina yrittää kohdella toisia ihmisiä kunnioittavasti.