Sertraliini: ominaisuudet ja käyttö

Yleisesti ottaen sertraliinin haittavaikutusten luonne ja esiintyvyys on kaikissa sen käytön aiheissa samankaltainen, riippumatta potilaan iästä.
Sertraliini: ominaisuudet ja käyttö

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 20 joulukuuta, 2022

Sertraliini on masennuslääkkeiden ryhmään kuuluva lääke, jota käytetään pääasiassa masennuksen hoitoon. Se kuuluu selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin, joista puhumme lisää tässä artikkelissa.

Masennusta lievittävien vaikutustensa lisäksi sertraliini tehoaa myös lukuisiin muihin sairauksiin, kuten ahdistukseen, pakko-oireiseen häiriöön ja jopa fobiaan.

Tämän lääkkeen kaupallistamisesta vastasi alun perin amerikkalainen lääkeyritys Pfizer. Lääke tuotiin markkinoille vuonna 1991.

Sertraliini: hyödyt muihin masennuslääkkeisiin verrattuna

Sertraliini kuuluu masennuslääkkeisiin

Sertraliini ei juuri eroa muista, uudemmista masennuslääkkeistä. Yksi sen pääasiallisista hyödyistä on se, että se aiheuttaa vähemmän sivuvaikutuksia.

Eri tutkimuksista saatu näyttö antaa viitteitä siitä, että tämä lääke saattaa olla fluoksetiinia tehokkaampi tietyn tyyppisissä masennuksissa.

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että tämä lääke vähentää paniikki- ja pelkokohtauksien esiintyvyyttä ja parantaa potilaan elämänlaatua.

Mitä on masennus?

Koska tätä lääkettä käytetään pääasiassa masennuksen hoitoon, kerromme nyt tarkemmin masennuksesta. Masennus on psyykkinen häiriö, jolle on ominaista jatkuva alakuloisuuden tunne ja voimakas kiinnostuksen puute kaikkea kohtaan.

Masennus vaikuttaa näin ollen:

 • Tunteisiin
 • Ajatuksiin
 • Käytökseen

Masennuksen suurin aiheuttaja on keskushermoston välittäjäaineissa tapahtuva muutos, paitsi silloin kun se johtuu muista sairauksista kuten Parkinsonin taudista. Se välittäjäaine, joka liittyy läheisimmin masennuksen syntyyn, on serotoniini.

Joidenkin tutkijoiden mukaan serotoniini on mielialan tasapainosta vastaava kemikaali. Serotoniinin puutos johtaa näin ollen masentuneisuuteen.

Myös muiden välittäjaineiden, kuten norepinefriinin ja dopamiinin pitoisuuksien muuttuminen voi laukaista masennuksen.

Tämä sairaus on kuitenkin tavallisesti eri tekijöiden yhteisvaikutuksen seurausta:

 • Biologiset tekijät ja hormonaaliset muutokset tai muutokset aiemmin mainituissa välittäjäaineissa
 • Psykososiaaliset tekijät jatkuvasta työelämän tai henkilökohtaisen elämän stressistä jne.
 • Henkilökohtaiset tekijät

Kuinka sertraliini vaikuttaa elimistössä?

Sertraliini estää serotoniinin takaisinottoa

Sertraliini on siis serotoniinin takaisinoton estäjä. Se on hyvin selektiivinen ja vaikuttaa hyvin heikosti norepinefriinin takaisinottoon, toisin kuin monet trisykliset masennuslääkkeet.

Serotoniinia, kuten muita välittäjäaineita, erittyy neuronista ja sitoutuu viereisen neuronin kalvoreseptoreihin saaden aikaan vaikutuksen.

Tämän jälkeen sitä vapautuu tästä reseptorista, ja osa molekyyleistä palaa takaisin sitä aiemmin erittäneeseen neuroniin takaisinottoprosessin kautta. Sertraliini vaikuttaa tähän prosessiin estämällä sen. Serotoniinia ei siis oteta takaisin vaan sen pitoisuus lisääntyy kahden neuronin välisessä presynaptisessa tilassa.

Kun serotoniinia on enemmän, se voi liittyä uudelleen neuronin kalvoreseptoreihin ja saada aikaan suuremman vaikutuksen.

Kuten jo mainitsimme, se sitoutuu lisäksi heikosti muun tyyppisiin biogeenisiin amiinireseptoreihin, kuten norepinefriiniin. Tämä selittäisi sen, miksi sillä on vähemmän haittavaikutuksia kuin muilla serotoniinin takaisinoton estäjillä.

Haittavaikutukset

Yleisesti ottaen sertraliinin haittavaikutusten luonne ja esiintyvyys on kaikissa sen käytön aiheissa samankaltainen, riippumatta potilaan iästä.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat maha-suolikanavan oireet, kuten nämä:

 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Ripuli
 • Laihtuminen
 • Dyspepsia
 • Muut

Yhteenveto

Sertraliinia käytetään yleisesti masennuksen hoitoon, mutta sitä voidaan määrätä myös esimerkiksi paniikkikohtauksiin ja pakko-oireiseen häiriöön.

Noudata aina lääkärin ohjeistuksia ja ota lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan yhteys, mikäli sinulla on mitään kysyttävää jostakin sairaudesta tai sinulle määrätystä lääkkeestä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Fegert, J. M. (2004). Depression treatment with SSRI in child and adolescent psychiatry. A debacle of research or information? NERVENHEILKUNDE.
 • Farmoz. (2011). RCM Sertralina. Journal of Chemical Information and Modeling. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Rodríguez-Ramos, P., & Mardomingo Sanz, M. J. (1998). Respuesta a la sertralina en adolescentes con trastorno obsesivo-compulsivo. Actas Espanolas de Psiquiatria.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.