Logo image
Logo image

Parasetamolin vaikutukset persoonallisuuteen

2 minuuttia
Parasetamolin maksaa vaurioittavat vaikutukset tunnetaan hyvin, mutta aikaisemmin tätä lääkeainetta ei ole yhdistetty persoonallisuusmuutoksiin. Ohion osavaltionyliopistossa tehty tutkimus kuitenkin vahvistaa tällaisten muutosten olevan mahdollisia.
Parasetamolin vaikutukset persoonallisuuteen
Franciele Rohor de Souza

Tarkistanut ja hyväksynyt: farmaseutti Franciele Rohor de Souza

Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 13 joulukuuta, 2022

Parasetamoli eli asetaminofeeni on kipua ja kuumetta alentava lääkeaine, jota käytetään yleisesti kipulääkkeissä. Muiden lääkeaineiden tavoin myös sillä on väärin käytettynä sivuvaikutuksensa. Parasetamolia pidetään yleisesti ottaen turvallisena lääkeaineena, mutta suurina annoksina sillä on muita tulehduskipulääkkeitä suurempi riski maksan vaurioittamiseen. Ohion osavaltionyliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan myös parasetamolin vaikutukset persoonallisuuteen ovat huomattavasti aikaisemmin uskottua suuremmat.

Tutkimukset vahvistavat parasetamolin vaikutukset persoonallisuuteen

Parasetamoli on hyödyllinen apu kivunlievityksessä, mutta suurina annoksina se voi vahingoittaa maksaa. Se onkin länsimaissa tärkein äkillisen maksan vajaatoiminnan aiheuttaja. Ohion osavaltionyliopistossa tehdyissä kahdessa tutkimuksessa selvitettiin parasetamolin muita sivuvaikutuksia. Niissä selvisi, että parasetamoli voi heikentää positiivisia tunteita.

Some figure

Ensimmäinen tutkimus

Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 82 henkilöä, joista puolet söi gramman parasetamolia ja puolet lumelääkettä. Tuntia myöhemmin tutkijat näyttivät koehenkilöille valokuvia, joiden oli tarkoitus herättää erilaisia tunteita.

Valokuvat jaettiin kolmeen kategoriaan:

  • Erittäin epämiellyttävät valokuvat, jotka esittivät muun muassa aliravittuja lapsia.
  • Neutraalit valokuvat, jotka eivät selkeästi herättäneet tunteita.
  • Erittäin miellyttävät valokuvat.

Kaikille koehenkilöille esiteltiin samat kuvat, jotka heidän tuli arvostella asteikolla -5­–5 sen mukaan, miten epämiellyttäviä tai miellyttäviä ne olivat. Tämän jälkeen heitä pyydettiin mittaamaan omaa emotionaalista reaktiotaan kuviin asteikolla 0–10. Parasetamolia ottaneet arvioivat valokuvat molemmilla asteikoilla neutraalimmin kuin lumelääkettä käyttäneet.

Lue myös: Ibuprofeeni ja koronavirus – vaarallinen yhdistelmä?

Toinen tutkimus

Ensimmäisen tutkimuksen tulosten selviämisen jälkeen tutkijat suorittivat vielä toisen kokeen, jossa he esittelivät samat valokuvat 85 henkilölle, joita pyydettiin arvioimaan kuvia samalla tavalla kuin ensimmäisen kokeen koehenkilöitä. Tutkijat kuitenkin lisäsivät tutkimukseen yhden kysymyksen varmistaakseen parasetamolin vaikuttavan vain tunteisiin, eikä yleiseen arvostelukykyyn.

Some figure

Toiseen kokeeseen osallistuvia henkilöitä pyydettiin arvioimaan myös, paljonko sinistä he näkivät kussakin valokuvassa. Myös tässä tutkimuksessa parasetamolia ja lumelääkettä ottaneiden ryhmien vastaukset ja emotionaaliset reaktiot poikkesivat toisistaan sekä negatiivisten että positiivisten kuvien kohdalla. Arviot sinisen värin määrästä olivat kuitenkin molemmilla ryhmillä samanlaiset, mikä johti siihen johtopäätökseen, että parasetamoli vaikuttaa tunteisiin, mutta ei arvostelukykyyn.

Lue myös: Kipulääkkeiden yleinen luokittelu

Yhteenveto parasetamolin vaikutuksista persoonallisuuteen

Tässä vaiheessa tutkijat eivät tiedä, onko muilla kipulääkkeillä, kuten ibuprofeenilla, samanlainen vaikutus persoonallisuuteen ja tunteisiin kuin parasetamolilla, mutta asiaa tutkitaan jatkuvasti. Parasetamoli poistaa kipua ja laskee kuumetta, mutta ei tulehduskipulääkkeiden tavoin paranna tulehdusta tai tulehdusreaktiota. Tutkijat eivät vielä tiedä, onko tämä piirre yhteydessä parasetamolin persoonallisuuteen vaikuttaviin ominaisuuksiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Farré, M., Abanades, S., Álvarez, Y., Barral, D., & Roset, P. N. (2004). Paracetamol. DOLOR. https://doi.org/10.12968/jprp.2019.1.1.7
  • Choo, C., Diederich, J., Song, I., & Ho, R. (2014). Cluster analysis reveals risk factors for repeated suicide attempts in a multi-ethnic Asian population. Asian Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2013.10.001
  • Ystrom, E., Vollrath, M. E., & Nordeng, H. (2012). Effects of personality on use of medications, alcohol, and cigarettes during pregnancy. European Journal of Clinical Pharmacology. https://doi.org/10.1007/s00228-011-1197-y

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.