Logo image
Logo image

Näin opit lukemaan nopeasti

5 minuuttia
On hyvä tietää, miten lukea nopeasti. Tässä artikkelissa esittelemme menetelmiä, joiden avulla opit lukemaan nopeasti.
Näin opit lukemaan nopeasti
Viimeisin päivitys: 18 lokakuuta, 2021

Meidän tulee prosessoida suuria määriä kirjoitettua informaatiota sähköpostien, internetsivustojen, työraporttien, sosiaalisten verkostojen tai opiskelukirjojen muodossa. Koska meidän tulee jatkuvasti lukea, voimme hyötyä valtavasti siitä, että oppisimme lukemaan nopeasti. Tänään aiheenamme on erilaiset menetelmät, joiden avulla on mahdollista kehittyä nopeaksi lukijaksi.

Hyvä uutinen on se, että jokaisen on mahdollista oppia lukemaan nopeasti. Keskimäärin ihminen lukee 150-250 sanaa minuutissa. Kokeilemalla erilaisia menetelmiä, voit kuitenkin saada lukunopeutesi jopa 700 sanaan minuutissa!

Jatka lukemista, niin saat tietää millaisista menetelmistä on kyse, ja milloin niitä kannattaa hyödyntää.

Mitä on nopea lukeminen?

Nopea lukeminen on sitä, että lukija tunnistaa ja omaksuu kokonaisen lauseen yhdellä vilkaisulla, ilman että katsoisi jokaista sanaa yksittäin. Jotkut ovat syntyneet ripeän lukunopeuden kanssa, mutta he jotka eivät ole, pystyvät kyllä kehittämään sitä harjoittelun avulla.

Vaikka luetkin nopeasti, ei tekstinymmärrys kuitenkaan kärsi siitä. Nopean lukemisen tehokkuus piilee rytmin ja sisällön ymmärryksen välisen tasapainon saavuttamisessa. Tavoitteena on ymmärtää tekstin tarkoitus hukkaamatta kuitenkaan aikaa.

Eräiden tutkimusten mukaan nopea lukeminen (niin kauan kun se on tehokasta) on tuotteliaampaa kuin hidas lukeminen. Näin on etenkin niiden ihmisten kohdalla, joiden tulee prosessoida ja työstää paljon kirjoitettua informaatiota päivän aikana.

Tässä joitakin nopean lukemisen hyötyjä:

 • Tekstiä on mahdollista lukea, ymmärtää ja analysoida lyhyemmässä ajassa.
 • Kehittää kykyä löytää tärkeimmän informaation sekä uusia käsitteitä.
 • Terävöittää kykyä tunnistaa tekstin tärkeimmät asiat.
 • Aiheuttaa vähemmän rasitusta silmille.
 • Parantaa lingvististä kykyä.

Milloin nopea lukeminen on hyödyllistä?

Nopea lukeminen voi olla hyödyksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Jos lukemisen kanssa ilmenee ongelmia. Esimerkiksi jos sinun täytyy jatkuvasti palata tekstissä taaksepäin ymmärtääksesi sen idean tai jos luet normaalia hitaammin. Nopean lukemisen menetelmät voivat parantaa lukutaitoasi.
 • Sinun tulee lukea helposti ymmärrettävästä tai entuudestaan tutusta aiheesta.
 • Kun sinun tulee ymmärtää vain perusargumentit tai lopputulemat kirjoitetusta materiaalista.
 • Jos tarkoituksenasi on tarkastella tekstiä yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Erään tutkimuksen mukaan materiaalin tarkastelu etukäteen voi parantaa tekstinymmärrystä seuraavalla kerralla.
 • Kun olet lukenut tekstin ensin tarkasti läpi. Nopea uudelleen lukeminen voi auttaa sinua säilyttämään informaation paremmin.

Milloin nopeaa lukemista ei suositella?

Vaikka kuulostaakin loistavalta ajatukselta, että pystyy lukemaan ja ymmärtämään minkä tahansa kirjoitetun tekstin lyhyimmässä mahdollisessa ajassa, sitä ei kuitenkaan aina suositella. Nopea lukeminen ei ole tehokas strategia kaikissa tapauksissa. 

Seuraavissa tilanteissa emme suosittele nopeaa lukemista:

 • Kun sinun pitää lukea lakitekstiä tai muuta materiaalia, joka sisältää monimutkaista informaatiota. Tällaiset dokumentit vaativat tarkkaa ajattelua. Lisäksi on osoitettu, että mitä nopeammin luet, sitä vähemmän ymmärrät. Vaikkakin nopean lukemisen tavoitteena on löytää tasapaino nopeuden ja ymmärtämisen välillä, tällaisissa tapauksissa on parasta pyrkiä ymmärtämään mahdollisimman paljon.
 • Jos haluat muistaa ulkoa jotakin. Tällaisissa tapauksissa on parasta lukea tekstiä hitaasti. Suosittelemme lukemaan noin 100 sanaa minuutissa.
Some figure

Näin opit lukemaan nopeasti

Kasvattaaksesi lukunopettasi, tulee sinun kehittää sekä fyysisiä että mentaalisia taitojasi. Tämä vaatii erityisiä metodeja ja harjoituksia. Lisäksi jos haluat kasvattaa lukemisnopeuttasi, on tärkeää hyödyntää nopean lukemisen menetelmiä jatkuvasti ja johdonmukaisesti.

Samalla tulee parantaa myös ymmärtämisen, keskittymisen sekä tiedon säilömisen strategioita.

Vältä subvokalisointia

Subvokalisointi (myös sisäisenä äänenä tunnettu) koostuu sanojen mentaalisesta ääntämisestä lukemisen aikana. Tämä tapa on yksi yleisimmistä seikoista, joka hidastaa lukemista.

Joten jos haluat lukea nopeammin, kannattaa subvokalisointia välttää. Aluksi se saattaa tuntua vaikealta ja sinusta saattaa tuntua siltä, ettet ymmärrä mitään. Silloin on hyvä muistaa, että jatkaa sinnikkäästi harjoittelua.

Osoitusmenetelmä

Yksi keino kasvattaa lukunopeutta on osoittaa lukemaasi riviä etusormella, kynällä tai muulla esineellä. Tämä parantaa keskittymistäsi tekstin sanoihin. 

Silmäily

Tämä on yksi yleisimmistä menetelmistä, joiden avulla on mahdollista oppia lukemaan nopeasti. Vain silmäilemällä tekstiä voit tunnistaa sen pääasiallisimmat ajatukset.

Kun silmäilet tekstiä, sinun ei tarvitse lukea jokaista sanaa. Sen sijaan sinun tulee tunnistaa tekstin avainelementit. Tämä on käytännöllinen tapa silloin, kun sinun tarvitsee löytää tekstistä päivämääriä, nimiä tai paikkoja.

Sinun tulee lukea tekstin jokaisen kappaleen ensimmäinen lause, ja siten pyrkiä löytämään jokaisen kappaleen tärkeimmät seikat. Lisäksi silmäily on hyödyksi, kun sinun tulee löytää tekstistä listoja, otsikoita, diagrammeja ja indeksejä. Lopuksi sinun tulisi ymmärtää tekstin pääasiallinen idea. 

Vältä uudelleen lukemista

Tekstissä takaisin palaaminen on hyvin yleistä silloin, kun emme ole ymmärtäneet lukemaamme. Yritämme ymmärtää asian lukemalla tekstin uudelleen. 

Tämä kuitenkin pitkittää aikaa ja saattaa jopa vahingoittaa materiaalin ymmärtämistä.

Kehitä luetunymmärtämistä

Nopeasta lukemisesta ei ole mitään hyötyä, mikäli et ymmärrä lukemaasi. Siksi onkin tärkeää kehittää myös luetunymmärtämisen taitoa. 

 • Laajenna sanavarastoasi. Opettele uusia sanoja ja niiden merkityksiä erilaisissa konteksteissa.
 • Tee muistiinpanoja ja tiivistelmiä. Kirjoittamalla sinun pitää samalla tulkita lukemaasi tekstiä.
 • Tunne tekstin aihe etukäteen. Kun tiedät, mitä aihetta teksti käsittelee, pystyt paremmin ymmärtämään sanojen ja sanontojen merkityksen.
 • Silmäile tekstiä ennen lukemista. Tämä auttaa ymmärtämään tekstin pääasian.
 • Kysy kysymyksiä. Kun olet silmäillyt tekstiä, kirjoita ylös kysymyksiä, joihin haluat saada vastauksen luettuasi tekstin. Tämä auttaa jäsentämään ajatuksiasi ja verbalisoimaan vastauksiasi.

Menetelmien käyttäminen

On hyvä harjoitella yhden menetelmän kanssa kerrallaan ja aloittaa yksinkertaisilla teksteillä. Selvitä, mikä menetelmä sopii sinulle parhaiten ja aloita sillä harjoittelu hitaasti, kunnes hallitset sen hyvin. Tämän jälkeen nopeuta tahtiasi.

On tavallista, että tekstin tarkoitusta ei heti alussa ymmärrä. Kuitenkin harjoittelemalla koulutat aivojasi lukemaan nopeammalla tahdilla. Lopulta menetelmästä tulee tapa.

Löytyy myös paljon kirjoja ja internetsivustoja, jotka tarjoavat tarvittavia työkaluja nopeaan lukemiseen. Voit etsiä sellaisia ja harjoitella niiden tarjoamien neuvojen mukaan. 

Nopea lukeminen säästää aikaa

Nopea lukeminen on taito, jonka voi oppia harjoittelemalla. Se voi aluksi olla vaikeaa, mutta harjoittelua pitää vain jatkaa. 

Auttaaksesi oppimisprosessia, on hyvä löytää myös sopiva ympäristö. Etsi sellainen paikka, jossa ei ole häiriötekijöitä, ja jossa on miellyttävä valaistus. Lukemista kannattaa välttää väsyneenä ja stressaantuneena.

Jotta voit mitata edistymistäsi, kannattaa ennen näiden menetelmien käyttöönottoa mitata oma lukunopeutesi. Näin voit pitää kirjaa edistymisestäsi harjoittelun aikana. Saat myös tietää, tuottavatko harjoittelusi tulosta vai ei.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • McClusky H.  An experiment on the influence of preliminary skimming on reading. Jou Educ Psych [Internet]. 1934;25(7): 521–529. Disponible en: https://psycnet.apa.org/record/1935-00842-001
 • Morales E, Guevara J,  Malo C. Lectura rápida. Herramienta fundamental en la Educación Superior Rev Cient  Invest Conoc [Internet]. 2018;2(1): 300-317. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6732866
 • Rayner K, Schotter ER, Masson MEJ, Potter MC, Treiman R. So Much to Read, So Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help? Psych Sci Pub Interest [Internet]. 2016;17(1):4-34. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1529100615623267

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.