Logo image
Logo image

Mitä on tramadoli ja mihin sitä käytetään?

2 minuuttia
Tramadoli on keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa käytetty lääke. Lääkeannos tulee mukauttaa kivun voimakkuuteen ja jokaisen potilaan lääkeherkkyyteen.
Mitä on tramadoli ja mihin sitä käytetään?
Kirjoittanut Toimitus
Viimeisin päivitys: 20 joulukuuta, 2022

Tramadoli on kivunlievitykseen tarkoitettu lääke, joka vaikuttaa tietyissä selkärangan ja aivojen hermosoluissa. Se kuuluu opioidien ryhmään, mutta käyttäytyy eri tavoin kuin muut opioidit. Alempana kerromme tarkemmin tämän lääkkeen vaikutustavoista.

Tramadoli on erityisen tehokas kipulääke leikkauksen jälkeiseen kipuun. Jo 100 mg:n annos tramadolia vastaa yhtä grammaa parasetamolia, joka on yksi käytetyimmistä särkylääkkeistä ympäri maailmaa.

Kivunlievityksen lisäksi tramadolin käyttöä on tutkittu myös masennuksen ja pakko-oireisen häiriön hoidossa, sillä se tehostaa serotoniinin vapautumista. Lääkkeen tehosta masennuksen hoidossa pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan ole vielä tieteellistä näyttöä.

Tramadoli, opioidi

Some figure

Opioidin aktiivisille ainesosille on ominaista niiden voimakas kipua lievittävä vaikutus. Ne vaikuttavat joihinkin reseptoreihin pääasiassa keskushermostossa ja maha-suolikanavassa.

Termiä “opioidi” käytetään tavallisesti kaikista oopiumin kaltaisista lääkkeistä. On kuitenkin sopivampaa rajoittaa sen käyttö vain luontaisiin oopiumalkaloideihin ja sen puolisynteettisiin johdannaisiin.

Tässä mielessä voidaan erottaa kolme pääryhmää:

 • Oopiumalkaloidit. Morfiini ja kodeiini.
 • Puolisynteettiset opioidit. Heroiini ja oksikodoni.
 • Synteettiset opioidit. Tramadoli.

Kannattaa lukea myös: Mitä opioidit ovat ja mihin niitä käytetään?

Kuinka tramadoli toimii?

Tramadolilla on kaksoisvaikutus, eli sen kipua lievittävä teho johtuu kahden samanaikaisen mekanismin yhteisvaikutuksesta. Yhtäältä se sitoutuu hermosolujen μ-opioidireseptoreihin, jotka ovat solukalvojen proteiinirakenteita. Kun ne ovat vuorovaikutuksessa lääkemolekyylin kanssa, se laukaisee elimistössä joukon kemiallisia reaktioita saaden aikaan vaikutuksen.

Tramadolin kipua lievittävä vaikutus johtuu toisaalta myös siitä, että se on serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjä. Tästä syystä on haluttu tutkia sen mahdollisia hyötyjä masennuksen hoidossa.

Tramadoli estää noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa keskushermostossa ehkäisten näin kivun välittymistä.

Tramadolin käyttö

Some figure

Yleisesti ottaen tramadolia määrätään keskivaikean tai vaikean kivun hoitoon.

Lääkärin on mukautettava lääkeannos kivun voimakkuuden ja potilaan lääkeherkkyyden mukaan. Aina tulisi kuitenkin käyttää mahdollisimman matalaa tehoavaa annosta sivuvaikutusten välttämiseksi.

Jotkut ihmiset, terveydentilastaan johtuen, kärsivät suuremmalla todennäköisyydellä komplikaatioista, joten erityisesti heidän on käytettävä mahdollisimman matalaa annostusta. Tässä on lääkärien käyttämät perusohjenuorat tramadolia koskien:

 • Aikuisten ja yli 12-vuotiaiden nuorten ei koskaan tulisi ylittää 400 mg:n päiväannosta. Jos potilaan tila on hyvin vakava ja potilas tarvitsee pitkäaikaista hoitoa lääkkeellä, se tulisi tehdä tarkassa lääkärinvalvonnassa.
 • Vanhukset. Lääkkeen annostusta ei yleensä tarvitse muuttaa 75-vuotiaaksi asti, ellei potilas kärsi munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta. Mutta mitä iäkkäämpi potilas on, sitä pidempi aika tulee olla lääkkeenoton välillä.
 • Munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsivät potilaat. Lääkärit yleensä pidentävät lääkkeenoton välistä aikaa jokaisen potilaan tilan mukaan.

Lue lisää kipulääkkeistä: Kipulääkkeiden yleinen luokittelu

Tramadolin haittavaikutukset

Some figure

Tramadolilla, kuten muillakin lääkkeillä, voi olla mahdollisia haittavaikutuksia, joista yleisimmät ovat pahoinvointi ja huimaus. Myös muita oireita voi esiintyä, kuten:

 • Psyykkisiä häiriöitä.
 • Riippuvuutta.
 • Maha-suolikanavan ongelmia.
 • Näön heikkenemistä.
 • Hermosto-oireita.

Lopuksi

Tramadoli on reseptilääke, jota saa vain lääkärin määräyksellä. Tramadolin väärinkäyttö voi johtaa riippuvuuteen, millä voi olla vakavia seurauksia terveyteen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Vijande Alonso, M. V. A. (2019a, 27 febrero). tramadol: historia y generalidades — Muy Salud [Publicación en un blog]. Recuperado de https://muysalud.com/medicamentos/tramadol-historia-generalidades/
 • Boora, K. (2011). Tramadol. In xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.62788-6
 • Duehmke, R. M., Derry, S., Wiffen, P. J., Bell, R. F., Aldington, D., & Moore, R. A. (2017). Tramadol for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003726.pub4

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.