Lapsen ravitseminen rakkaudella kuihduttaa pelot

Lapsille tulisi opettaa rakkaudella sitä, kuinka ollaan itsevarmoja. Näin he tuntevat itsensä tuetuiksi kotonaan missä tahansa projektissa, johon he ryhtyvät.

Rakkaus on se moottori, joka ruokkii vanhempien ja lasten välistä sidettä.

Jokainen lapsi, joka tulee tähän maailmaan, tarvitsee muutakin kuin vain ruokaa, suojaa ja turvaa. Rakkaus on niin välttämätöntä, että jos se puuttuu tai on liian vähäistä lapsen elämässä, tuloksena voi olla vakavia ongelmia henkilön kehityksessä.

Olet saattanut kuulla jossakin yhteydessä mainittuna lapsen kiintymyshäiriöstä. Kyseessä on herkkyyttä vaativa ja monimutkainen ongelma, joka edellyttää syvällistä perehtymistä, ennen kuin sitä voidaan täysin ymmärtää.

Tänään haluammekin käsitellä tätä kiinnostavaa aihetta, ja kutsumme sinut lukemaan lisää teemasta lapsen ravitseminen rakkaudella. Ehdoton rakkaus antaa lapselle sen voiman ja ohjauksen, jota hän tarvitsee kasvaakseen kypsäksi, vastuulliseksi aikuiseksi, joka on oman onnensa ”arkkitehti”.

Jatka siis lukemista, jotta voisit paremmin ymmärtää lapsen ja vanhemman välistä sidettä sekä rakkauden roolia siinä!

Herkkä ja voimakas side lapsen ja vanhemman välillä

Äidin ja lapsen toisiinsa sitova side alkaa muodostua jo kohdussa, kun napanuora antaa ravintoa kehittyvälle lapselle.

Kohdun tarjoama lämmin turva tarjoaa myös mahdollisuuden tunteiden välittymiselle näiden kahden ihmisen välillä, jotta heidän siteensä vahvistuisi.

Äiti ja vauva

Side, joka muodostuu syntymän hetkellä

Viime vuosina on havaittu, että vastasyntyneiden lasten on äärimmäisen tärkeää viettää niin paljon aikaa kuin mahdollista kosketuksessa äitinsä ihon kanssa.

Useat tutkimukset, joita tästä aiheesta on toteutettu, kertovat seuraavaa:

  • Vastasyntyneen tulee olla kontaktissa äidin ihon kanssa, jotta tunnetason side muodostuisi.
  • Vauvat kokevat maailman aistiensa kautta, ja äidin rinnan lämpötila antaa lapselle lämpimän tunteen turvasta, joka heti rauhoittaa häntä.
  • Äidin aivot alkavat heti vapauttamaan oksitosiinia, joka on hormoni ja suoraan yhteydessä rakkauteen ja tarpeeseen luoda huolenpitoa ja hellyyttä äidin ja lapsen välille.
  • Kun vauva saa ensimmäisen kerran rintamaitoa äidiltään, tämän tapahtuman vapauttama oksitosiini saa äidin kehon tuottamaan enemmän maitoa.

On siis hyvin tärkeää, että vauva on kontaktissa äitinsä ihon kanssa, ja tämä on hyvin erityinen tapa luoda suhde kahden ihmisen välille.

Kiintymyshäiriö

Me kaikki tiedämme, että sellaiset lapsen kokemat asiat kuten hylkääminen, aidon hellyyden kokemisen puute, väärinkohtelu tai epävakaa kasvatus (jossa on monia ala- ja ylämäkiä ilman kunnollista turvallisuuden tunnetta), voivat aiheuttaa lapselle vakavia tunne-elämän ongelmia.

Kiintymyshäiriö aiheutuu siitä, että lapsi kokee trumaattisen rikkoontumisen siinä tunnetason siteessä, joka on lapsen ja vanhemman välillä ensimmäisten kehitysvaiheiden aikana.

Tällä kaikella on vakavia seuraamuksia lapsen kehitykselle, ja usein se johtaakin sellaisiin häiriöihin kuten hyperaktiivisuus, trauman jälkeinen stressihäiriö ja vihan tunteet.

Kiintymyshäiriö aiheuttaa pahaa oloa

Se, mikä voi kuitenkin olla vaikeampaa ymmärtää on se, että lapsi voi joskus vain kokea huolehtimisen puutetta ja kärsiä siitä terveessäkin kasvuympäristössä. Esimerkiksi seuraavat tilanteet ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta:

  • Jotkut lapset viedään päivähoitoon jo hyvin nuorella iällä esimerkiksi vanhempien uran ja töiden vuoksi. Se voi olla suuri ahdistuksen aihe lapselle.
  • Jokaisella lapsella on omat tarpeensa, ja jos perheessä on useita lapsia, tuloksena voi olla mustasukkaisuutta ja tarvetta etsiä enemmän huomiota kuin muut sisarukset.
  • Jotkut lapset joutuvat viettämään syntymän jälkeen jonkin aikaa esimerkiksi happilaitteessa, mikä voi aiheuttaa stressireaktion, sillä vauva joutuu näin eroon äidistään.

Moni erilainen tilanne voi siis aiheuttaa kyseisen kiintymyshäiriön lapsella.

Tässä ei tulisi syyttää vanhempia, sillä kuten jo mainitsimme, joillakin lapsilla on enemmän tarpeita kuin toisilla. Tämä tarpeiden erilaisuus onkin asia, josta jokaisen vanhemman tulisi olla tietoinen.

Ravitse lastasi rakkaudella, ja saat hänen pelkonsa kutistumaan

Äiti ja lapsi halaavat

Voimme torjua lapsen kiintymyshäiriötä aidolla hellyyden osoittamisella sekä sellaisella voimakkaalla ja terveellä siteellä, joka perustuu kunnioitukseen ja turvaan. Tätä voidaan vahvistaa seuraavilla tavoilla:

  • Pidä kiinni fyysisestä kontaktista vauvasi kanssa: rintaruokinta on hyvin positiivinen asia, kuten ovat myös hyväilyt, halaukset ja rakkaudentäyteiset sanat.
  • Huomioi ja reagoi vauvasi itkemiseen.
  • Kun lapsesi kasvaa, älä epäröi tehdä hänelle selväksi, että välität. Puhu siis lapsellesi, vastaa hänen satoihin kysymyksiinsä, päästä irti omista peloistasi, anna siivet lapsesi unelmille sekä tarjoa hänelle turvaa ja ne työkalut, joilla hän voi vahvistaa itsetuntoaan.

Se yhteys, joka vanhemman ja lapsen välillä on, on näkymätön side, jota ravitaan rakkaudella. Kyseessä onkin napanuora, joka säilyy ikuisesti, pitäen lapsen yhteydessä vanhempaansa.

Vahva ja rakastava side luo vahvoja ja rakastavia lapsia. Se antaa heille sen rohkeuden, jota tarvitaan omien unelmien tavoitteluun.