Logo image
Logo image

Kouluväsymys lapsella: kuinka sitä voi torjua?

3 minuuttia
Kouluväsymys haittaa lapsen kehitystä opinnoissa ja koulutehtävien tekemistä. Se aiheuttaa motivaation puutetta ja haluttomuutta sekä estää tehokkaan oppimisen.
Kouluväsymys lapsella: kuinka sitä voi torjua?
Kirjoittanut Daniela Colmenares
Viimeisin päivitys: 17 syyskuuta, 2022

Kouluväsymys on hyvin yleinen vaiva lapsilla. Siihen kuuluu kotiläksyjen ja koulutehtävien aiheuttama väsymys ja uupumus. Kouluväsymys voi johtua mm. uneliaisuudesta, tylsyydestä, fyysisestä uupumuksesta tai kiusaamisesta.

Kouluväsymys johtaa usein heikkoon suoriutumiseen koulussa. Se heikentää lapsen keskittymistä, tarkkaavaisuutta ja käsillä olevan aiheen ymmärtämistä. Kouluväsymys voi lisäksi liittyä myös muihin ilmiöihin, kuten masennukseen tai ahdistukseen.

Tämä ongelma koskettaa nykyään monia perheitä. Arki voi olla hyvin haastavaa. Jos tähän lisää vielä koulun lapsiin kohdistaman paineen, olosuhteet ovat otolliset eri lapsuudenajan häiriöille.

Kouluväsymys ja sen torjumisen tärkeys

Some figure

Kouluväsymys on vakava ongelma. Väsynyt lapsi ei suoriudu koulussa. Myös turhautuminen on yksi tunne, joka voi vaikuttaa lapsen suoriutumiseen opinnoissa.

Aina tämän ongelman syyt eivät liity suoraan kouluun. Myös perheen sisäiset konfliktit voivat heikentää lapsen motivaatiota opiskella ja oppia. Monissa tapauksissa lapset vievät kotiongelmat mukanaan kouluun.

Käy katsomassa tämäkin artikkeli: Kuinka opettaa lapselle ajanhallintataitoja

Kouluväsymys: mitä sille voi tehdä

Kouluväsymykseen voi puuttua monin eri tavoin ja näin varmistaa, että lapsen oppiminen sujuu optimaalisesti. Koulutus on passi menestykseen elämässä, mistä syystä on tärkeää puuttua ajoissa kaikkiin mahdollisiin kouluun liittyviin ongelmiin.

Vanhempien on tärkeää pitää mielessä, että ongelmaa ei voi jättää huomiotta ja vältellä. Pysy ajan tasalla ja ole kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä.

Kouluväsymystä voi olla ensin vaikea tunnistaa. Jos uskot lapsesi kärsivän siitä, annamme joitakin neuvoja lyhyesti sen käsittelemiseksi:

1. Varmista, että lapsi saa riittävästi unta

Uni on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Lapsen unen määrä vaikuttaa myös hänen suoriutumiseensa koulussa. Huonot yöunet ovat vahingollinen asia oppimisen, keskittymisen ja optimaalisen kehityksen kannalta.

Asiantuntijat suosittelevat, että kouluikäiset lapset nukkuisivat vähintään 8-10 tuntia yössä. Varmista lisäksi se, että lapsi lepää päivän eri puuhien välillä. Lepo on hyvin tärkeää kaikille ihmisille.

Itse asiassa optimaalinen unensaanti vaikuttaa myönteisellä tavalla lapsen suoriutumiseen koulussa ja lievittää kouluväsymystä. Sitä vastoin väsynyt lapsi ei suoriudu hyvin ja hänelle voi kehittyä unihäiriöitä tai unettomuutta.

2. Stimuloi lapsen oppimista terveellä tavalla

Tehokas oppiminen on äärimmäisen tärkeää lapselle. Anna hänelle ärsykkeitä terveellä tavalla äläkä ylikuormita lasta tiedoilla tai tehtävillä. Älä myöskään tee oppimisprosessista traumaattista kokemusta lapselle.

Lapsen ei tulisi tuntea turhautumista tai potea huonoa omaatuntoa, jos hän ei ymmärrä jotain heti ensimmäisellä kerralla.

Oppimisen ei tulisi olla stressaava prosessi lapselle. Myös opettajien tulisi käyttää tehokkaita opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa. Positiivinen vahvistus on avainasia oppimisen kannalta.

3. Varmista, että lapsi pysyy terveenä

Some figure

Lapsen oppiminen riippuu hänen terveydentilastaan. Onkin oleellista huolehtia tärkeistä asioista, kuten ravitsemuksesta ja hygieniasta. Muista viedä lapsi säännöllisesti lääkärintarkastuksiin. Varmista myös se, ettei lapsen kouluväsymys liity mihinkään terveysongelmaan.

Jos lapsesi ei ole terve tai kärsii jostain sairaudesta, se tulisi pyrkiä hoitamaan alta.

Myös koulurytmi saattaa vaikuttaa lapseen haitallisesti. Tässä tapauksessa toimi nopeasti ja pidä mielessä, että hyvä terveys on kaikkein tärkeintä.

Käy tutustumassa tähänkin artikkeliin: Joskus lapsen stressi johtuu vanhemmista

4. Motivoi lasta olemaan antamatta periksi

Motivaatio ja erilaiset yllykkeet voivat auttaa torjumaan väsymystä. Lapsen tulisi tuntea saavansa tukea. Pyri motivoimaan häntä oppimaan mahdollisimman paljon ja iskosta häneen ajatus koulunkäynnin tärkeydestä.

Palkitse lapsi, kun hän mielestäsi suoriutuu hyvin koulussa. Tai mikä vielä parempi, palkitse hänet jonkin määrätyn tehtävän suorittamisesta. Lyhyesti sanottuna, anna lapsen tuntea, että satsaat hänet opintoihinsa.

5. Ole yhteydessä opettajiin

Lapsen opettaja pitää sinut ajan tasalla lapsen koulunkäynnistä. Hyvän kommunikaation rakentaminen lapsen opettajien kanssa on avainasia lapsen koulussa suoriutumisen ymmärtämiseksi.

Tämä on ratkaisevan tärkeää sen kannalta, että ymmärrät ja löydät ratkaisun mahdollisiin lapsen kohtaamiin ongelmiin luokassa. Samaan aikaan suosittelemme luomaan hyvän kommunikaation lapsesi kanssa. Keskustele lapsen kanssa, vaihtakaa ajatuksia, keskustele hänen tunteistaan ja huolistaan sekä ennen kaikkea hänen koulunkäynnistään.

Yhteenveto

Kouluväsymys on tila, joka voi aiheuttaa ongelmia lapselle ja olla hänen oppimisensa tiellä. Varmista siis, että lapsi voi hyvin kouluympäristössä, saa riittävästi lepoa ja pysyy terveenä.

On myös oleellista rohkaista lasta olemaan antamatta periksi. Huonoilla arvosanoilla ei ole väliä, kunhan rohkaiset lasta parantamaan niitä joka päivä. Voit saada hänet ahkeroimaan terveellä tavalla ja varmistaa, että hänen kouluvuotensa ovat miellyttäviä.

Satsaa lapsesi koulunkäyntiin. Tapaa ja ole vuorovaikutuksessa hänen opettajiensa kanssa. Lähesty hänen luokkatovereitaan ja ystäviään. Varmista myös se, ettei lapsi kärsi mistään muista ongelmista, kuten koulukiusaamisesta.

Yksi tärkeä suositus on pyrkiä tekemään kodista rauhallinen paikka ja välttämään tappelua puolison kanssa lasten edessä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.