Logo image
Logo image

Dysleksian diagnosointi

4 minuuttia
Dysleksian diagnosointi ei ole helppo tehtävä, koska ei ole olemassa erityisiä kuvantamismenetelmiä patologian varmentamiseksi. Miten se sitten diagnosoidaan? Jatka lukemista ja ota selvää.
Dysleksian diagnosointi
Kirjoittanut Leonardo Biolatto
Viimeisin päivitys: 28 toukokuuta, 2023

Dysleksian diagnosointi ei ole niin helppoa kuin jotkut saattavat luulla. Todellisuudessa se on perusteellinen prosessi, joka ansaitsee paljon huomiota. Terveydenhuoltoalan ammattilaisten tulee tehdä perusteellista työtä määritellessään häiriön olemassaolon, koska se avaa mahdollisuuden erilaisille hoidoille ja lähestymistavoille.

Dysleksiaa sairastavan henkilön elämänlaatu riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, miten varhain häiriö havaitaan. Toiseksi siitä, millaista tukea hän saa ympäristöstään. Monialaiset hoitomuodot ovat avainasemassa, kun potilas pyritään sisällyttämään normaaliin ja sosiaaliseen elämään.

Mitä dysleksia on?

Dysleksia on lukemisen erityisvaikeus (tarkemmin sanottuna lukemisen ja kirjoittamisen), joka ilmenee lapsuudessa. Se liittyy siihen, että lapsi ei saavuta tiettyjä parametrejä, joita häneltä odotetaan tietyssä iässä.

Tässä häiriössä on jotain varsin silmiinpistävää. Periaatteessa potilailla ei yleensä ole mitään siihen liittyvää ongelmaa, joka selittäisi sen ulkoapäin. Toisin sanoen ei ole havaittavissa fyysisiä tai psyykkisiä muutoksia, jotka määrittelevät oppimisprosessin epäonnistumisen.

Dyslektikon on hyvin vaikea tunnistaa aakkosten yksittäisiä kirjaimia ja erottaa ne toisistaan. Myös sanojen äänteet ovat hänelle varsin outoja. Hänellä on vakavia vaikeuksia ymmärtää mitä hän lukee, jopa siinä määrin, että hän muuttaa, korvaa tai jopa vääristää tavuja. Kun hän huomaa, miten vaikeaa hänen on tulkita tekstejä, lukeminen hidastuu huomattavasti.

Jotkut tutkijat toteavat, että suurin ongelma on tässä kyvyttömyys purkaa viestiä. Periaatteessa dyslektikko ei ole kehittänyt kykyä ymmärtää koodia, jota muut käyttävät puhuessaan. Tämän seurauksena hän ei kykene näkemään käyttämiensä sanojen oikeaa merkitystä.

Dysleksian diagnosointi: oireet, joita on etsittävä

Dysleksian diagnosointi on monimutkaista, koska se riippuu pohjimmiltaan terveydenhuollon ammattilaisten tekemästä tulkinnasta. Toistaiseksi ei ole olemassa täysin varmistavia testejä. Siksi henkilön on täytettävä tietyt kriteerit, jotta häiriön olemassaolo voidaan todeta. Katsotaanpa, mitkä ne ovat.

Lukivaikeus

Tämä on ehkä ensimmäinen ja näkyvin merkki. Lapsi lukee huonosti, koska hän käyttää monia virheellisiä menetelmiä päätyäkseen siihen, miten hän ymmärtää sanojen merkityksen.

Hän vaihtaa yhden kirjaimen toiseen, muokkaa tavuja, kiertää sanoja ja äänteitä ja lukee hyvin hitaasti. Kun hän on lopettanut lukemisen, hän ei välttämättä tiedä, mitä tekstissä sanottiin. Tämä johtuu siitä, että aakkosten äänne ei vastaa hänen mielessään jo valmiiksi laadittua kognitiivista merkitystä.

Some figure

Kirjoitusongelmat

Dyslektikon lukivaikeus vaikuttaa hänen kirjoitustaitoonsa. Kun dyslektikko yrittää kirjoittaa ajatuksiaan, hän tekee yleensä paljon virheitä. Hän esimerkiksi jättää kirjaimia pois, vaihtaa tavuja ja jättää käyttämättä (tai käyttää väärin) välimerkkejä.

Näiden henkilöiden syntaksi on hyvin heikko, koska heillä ei ole välineitä ilmaista itseään. Tämä osoittaa, kuinka vaikeaa kirjoittaminen on joillekin heistä.

Korkea älykkyys

Ei ole harvinaista, että dyslektikot herättävät opettajiensa mielenkiinnon, koska heillä on niin hyvä älyllinen kapasiteetti melkein kaikessa (paitsi tietysti kielessä). Kyse ei ole mistään henkisestä jälkeenjääneisyydestä, vaan itse asiassa kaukana siitä. Monilla muilla alueilla heidän kehityksensä on odotusten mukaista.

Lue myös: Kuinka tunnistaa poikkeuksellisen lahjakas lapsi

Vaikeus suoriutua leksikaalisista tehtävistä

Koulu sattuu olemaan yleisin dysleksian toteamispaikka. Siellä dyslektikot eivät yleensä suoriudu kielellisistä tehtävistä oikein. Jos opettaja esimerkiksi pyytää heitä osoittamaan isoja kirjaimia tai etsimään sanoja sanahausta, he ovat täysin hukassa.

Heidän ongelmansa laittaa asiat järjestykseen ja peräkkäin ulottuu joskus myös muille matemaattisemmille ja geometrisemmille alueille. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Kun yksilön vaikeus laajenee tällä tavoin, hän ei esimerkiksi pysty kertomaan viikonpäiviä tai laittamaan niitä järjestykseen.

Muuttunut käyttäytyminen

On tavallista epäillä dysleksiaa, kun koulussa huonosti pärjäävät lapset kärsivät vakavasta stressistä, joka vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Pelkästään se, että he ovat viivästyneet ikätovereidensa kehitykseen verrattuna, voi vahingoittaa heitä emotionaalisesti.

Lisäksi käyttäytymishäiriöt yleensä suhteellistetaan oppilaitoksissa. Aikuiset olettavat usein, että lapsen ongelmat johtuvat siitä, ettei lapsi ole kiinnostunut oppimisesta ja päinvastoin. Vähitellen dyslektikko joutuu huonon, hitaan oppilaan kategoriaan, johon opettajien ei pidä tuhlata aikaa, koska hän ei kuitenkaan opi.

Jotkut potilaat saavat masennusdiagnoosin ennen dysleksiadiagnoosia. Voidaan varmuudella sanoa, että väärään diagnoosiin hukkaan menevä aika viivästyttää sitä ammattiapua, jota he todellisuudessa tarvitsevat. He jopa ottavat reseptilääkkeitä, joista ei ole lainkaan apua heidän tilaansa.

Some figure

Lue myös: Masennuslääkkeiden tyypit: mitä niistä tulisi tietää?

Kuka vastaa dysleksian diagnosoinnista?

Koska ei ole olemassa täydentäviä diagnostisia menetelmiä, kuten magneettikuvauksia tai aivoskannauksia, jotka voisivat johtaa diagnoosiin, on täysin perusteltua miettiä, kuka tekee diagnoosin ja miten hän sen tekee.

Oppimishäiriöiden ja niiden lähestymistavan huomioon ottaen sanoisimme, että koulutuspsykologit, puheterapeutit ja neuropsykologit ovat tähän tehtävään koulutettuja asiantuntijoita. Testien ja arviointien avulla monialaiset tiimit voivat kerätä tarpeeksi kriteerejä, jotta he voivat tehdä johtopäätöksen.

Lopulta terveydenhuoltoryhmän on allekirjoitettava raportti, joka todistaa henkilön diagnoosin. Seuraavaksi potilaan perheen ja lähiympäristön on sitouduttava omalta osaltaan potilaan tilaan tukemalla tätä ja hankkimalla informaatiota.

Jos epäilet lapsellasi dysleksiaa, älä epäröi puhua lapsen koulun tai terveyskeskuksen psykopedagogisen osaston kanssa. Dysleksiadiagnoosin saaminen varhaisessa vaiheessa voi muuttaa täysin lapsen tulevaa kehitystä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Lorenzo, Susana Tamayo. “La dislexia y las dificultades en la adquisición de la lectoescritura.” Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado 21.1 (2017): 423-432.
  • Luis Bravo, V., B. Jaime Bermeosolo, and G. Arturo Pinto. “Dislexia fonémica: decodificación-codificación fonémica y comprensión lectora silenciosa.” Infancia y aprendizaje 11.44 (1988): 21-34.
  • Artigas-Pallarés, J. “Dislexia: enfermedad, trastorno o algo distinto.” Revista de neurología 48.2 (2009): 63-69.
  • González, Juan Eugenio Jiménez, Celia Morales Rando, and Cristina Rodríguez. “Subtipos disléxicos y procesos fonológicos y ortográficos en la escritura de palabras.” European Journal of Education and Psychology 7.1 (2014): 5-16.
  • Coalla, Paz Suárez, et al. “Dificultades de escritura en niños españoles con dislexia.” Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development 39.2 (2016): 291-311.
  • Jiménez-Fernández, Gracia, et al. “El papel del aprendizaje implícito en la lectura: Dislexia vs Retraso Lector.” AA. VV. Respuestas Flexibles en Contextos Educativos Diversos. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo (2012).
  • Artigas-Pallarés, J. “Problemas asociados a la dislexia.” Revista de neurología 34.1 (2002): 7-13.
  • Alves, Rauni Jandé Roama, et al. “Test para la identificación de Señales de Dislexia: Evidencia de la Validez de Criterio.” Paidéia (Ribeirão Preto) 28 (2018).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.