Remimatsolaami: käyttö ja annostus

Remimatsolaami on uusi lääke anestesian maailmassa. Se on hyvin lupaava lääke niille potilaille, joille ei voi antaa muita anestesia-aineita.
Remimatsolaami: käyttö ja annostus
Diego Pereira

Tarkistanut ja hyväksynyt: lääkäri Diego Pereira.

Kirjoittanut Toimitus

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Remimatsolaami on farmakologinen innovaatio anestesiassa. Siinä yhdistyvät kahden jo käytössä olevan lääkkeen ominaisuudet: midatsolaamin ja remifentaniilin.

Vaikka anestesiologia erikoisalana on kehittynyt paljon, ihanteellisten anestesia-aineiden etsintä jatkuu edelleen. Tavoitteena on saada käyttöön lääkkeitä, joilla olisi mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia. Tästä syystä anestesialääkkeitä tutkitaan edelleen.

Mitä on remimatsolaami ja miten se vaikuttaa?

Remimatsolaami toimii samaan tapaan kuin midatsolaami ja sillä on sama aineenvaihdunta kuin remifentaniililla. Sitä voidaan käyttää rauhoittavana lääkkeenä tehohoidon yksiköissä ja sedaatioon joissakin toimenpiteissä.

Remimatsolaami eroaa muista saatavilla olevista nopeavaikutteisista suonensisäisistä sedatiiveista siinä, että se ei yleensä aiheuta apneaa. Toisin sanoen remimatsolaami on midatsolaamin johdannainen, jolla on remifentaniilin ominaisuudet.

Käyttötarkoitukset ja annostukset

Anestesian alalla remimatsolaamia käytetään neljällä osa-alueella:

  • Kerta-annos esilääkintään
  • Bolus, jota seuraavat lisäannokset toimenpidettä edeltävää sedaatiota varten
  • Suonensisäinen anestesia yhdessä opioidin kanssa osana TIVA-anestesiaa
  • Sedaatio tehohoidossa
Remimatsolaami on sedaatiossa käytetty lääke.

Kerta-annos esilääkintään

Esilääkinnässä käytettynä remimatsolaami ei ole midatsolaamia parempi. Sen vaikutukset kestävät kuitenkin pidempään, mikä voi olla hyvä asia, jos potilas on ahdistunut odottaessaan induktiota. Yleensä potilaalle tulee kuitenkin antaa ahdistusta rauhoittava lääke juuri ennen leikkaussaliin viemistä.

Remimatsolaamilla on se etu, että sitä voi käyttää potilailla, jotka tarvitsevat lyhytaikaista sedaatiota. Se on hyödyllinen myös niissä tapauksissa, joissa pitkäaikaiset sedatiivit voivat olla mahdollisesti vaarallisia.

Remimatsolaami toimenpidettä edeltävässä sedaatiossa

Monissa toimenpiteissä, kuten maha-suolikanavan endoskopioissa, voidaan käyttää nopeavaikutteista bentsodiatsepiinia yhdessä lyhytvaikutteisen opioidin kuten fentanyylin kanssa.

Remimatsolaami vaikuttaa 1–3 minuutin kuluessa. Vaikka tämä onkin lyhyt aika, vaikutus alkaa itse asiassa hitaasti. Tämä on haittapuoli, kun nopeus on prosessin kannalta tärkeää, sillä useimmat gastroduodendoskopiat vievät vain noin 2–3 minuuttia.

Vaikka remimatsolaamin vaikutuksen alkamista voi nopeuttaa antamalla suurempia annoksia tai yhdistämällä sen fentanyyliin, tämä ei ole kannattavaa. Tämä yhdistelmä voi johtaa hengityselimistön ongelmiin.

Suonensisäinen anestesia-aine opioidin kanssa

Monet anestesialääkärit käyttävät ja opettavat opiskelijoitaankin käyttämään yhdistelmää, johon kuuluu bentsodiatsepiini, inhaloitava opioidi ja lihasrelaksantti.

Remimatsolaami tuottaa annosriippuvaisen hypnoosin. Lääke ei tunnetusti kerry, kun sitä on infusoitu pidemmän aikaa. Lisäksi sen vaikutus voidaan tarvittaessa kumota flumatseniililla.

Infuusio remimatsolaamilla tehohoidon sedaatiota varten

Usein kriittisesti sairailla potilailla, sen lisäksi että heidän toimintonsa ovat muuttuneet, on maksan tai munuaisten vajaatoimintaa. Valtaosa nykyisistä sedatiiveista edellyttää maksa-aineenvaihduntaa ja munuaispuhdistumaa. Tämä on kokonaisuudessaan ongelma, vaikka sedaatio lopetettaisiin. Lisäksi useimmilla lääkkeillä on huomattavan pitkä puoliintumisaika.

Ihanteellinen ensilinjan lääke näissä tapauksissa on sellainen, joka on nopeavaikutteinen ja jolla on sellainen aineenvaihdunta, joka ei kulje maksan tai munuaisten kautta. Remimatsolaami täyttää nämä vaatimukset, minkä vuoksi sitä käytetään kriittisesti sairailla potilailla.

Remimatsolaamin tulevaisuus

Remimatsolaami on todennäköisesti tulevaisuuden sedatiivi. Ympäri maailmaa suoritettujen tutkimusten tulokset ovat hyvin lupaavia. Lisäksi lääke olisi ihanteellinen maksa- tai munuaissairauksista kärsiville potilaille.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Mitä on tarkkuuslääketiede?
Askel Terveyteen
Lue se täällä Askel Terveyteen
Mitä on tarkkuuslääketiede?

Tarkkuuslääketiede perustuu jokaisen yksilön geneettiseen profiiliin ja mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja sairauksien ehkäisyn.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Wesolowski, A. M., Zaccagnino, M. P., Malapero, R. J., Kaye, A. D., & Urman, R. D. (2016). Remimazolam: Pharmacologic Considerations and Clinical Role in Anesthesiology. Pharmacotherapy. https://doi.org/10.1002/phar.1806

  • Ilic, R. G. (2015). Fospropofol and remimazolam. International Anesthesiology Clinics. https://doi.org/10.1097/AIA.0000000000000053

  • Rogers, W. K., & McDowell, T. S. (2010). Remimazolam, a short-acting GABAA receptor agonist for intravenous sedation and/or anesthesia in day-case surgical and non-surgical procedures. IDrugs.


Tämän julkaisun sisältö on puhtaasti informatiivista. Se ei missään tilanteessa voi avustaa tai korvata lääkärin diagnooseja, hoitoja tai suosituksia. Käänny askarruttavissa asioissa luotetun ammattilaisen puoleen ja pyydä suostumus ennen minkään toimenpiteen aloittamista.