Hypervanhempien lapsista kasvaa onnettomia

Vaikka hypervanhemmuus saattaa vaikuttaa parhaalta tavalta huolehtia lapsista, se voi tehdä heistä epävarmoja ja hyvin kriittisiä itseään kohtaan.

Hypervanhemmuus määritellään liiallisena huomion antamisena lapsille. Joillekin se saattaa vaikuttaa hyvältä keinolta saavuttaa jokin päämäärä, kun taas toisten mielestä se kyseenalaistaa koko lastenkasvatusjärjestelmän.

Kuinka voit olla kiinnittämättä tarkasti huomiota siihen, kuinka pikkuisesi kasvatetaan? Missä rajat kulkevat? Jokainen lapsi tarvitsee huomiota ja jatkuvaa huolenpitoa vanhemmiltaan, mutta on tärkeää löytää tasapaino tässä asiassa.

Totuus on, että on olemassa hiuksenhieno raja sen suhteen, milloin kasvatustapasi edistää lapsen henkistä kasvua johtamatta tunnetason myrkyttymiseen.

Tämä johtuu siitä, että vanhemmuus ei tarkoita samaa kuin kontrollointi tai kasvatus samaa kuin tukahduttaminen, ja vielä vähemmän sitä, että lasten siivet katkaistaan. Heistä tulee pian aikuisia, jotka kykenevät tekemään omat päätöksensä ja toimimaan vastuullisesti omassa elämässään.

Termiin ”hypervanhemmuus” liittyy vielä monta muutakin piirrettä.

Hypervanhemmuus ja ylisuojelu

Oudoin asia tämän tyyppisessä käyttäytymis- tai kasvatustavassa on se, että vanhemmat puuttuvat lastensa elämän jokaiseen osa-alueeseen: liikuntaan, koulunkäyntiin, harrastuksiin, syömisiin, ystäväpiiriin jne.

”Hypervanhempi” kuvittelee olevansa maailman paras vanhempi ja kasvattavansa lastaan paremmin kuin muut. Mutta hänen lastensa todellinen henkinen ja tunne-elämän tasapaino saattaa heijastaa kaikkea muuta kuin lapsen onnellisuutta.

Katso myös: Opeta lapsille onnea, ei täydellisyyttä

lapsi ikkunan takana

Hypervanhemmuuden seuraukset: pettymys

Vanhemmilla saattaa olla selkeä mielikuva siitä, millainen täydellisen lapsen tulisi olla. He myös saattavat nähdä itsensä sen kaavana tai kiinnekohtana. Mutta ajan kuluessa he huomaavat, etteivät heidän lapsensa aina vastaa heidän ihanteitaan, mikä saa aikaan pettymyksen tunteita.

Kun lapsi näkee tämän pettymyksen vanhempiensa katseista (tai puheesta), hän saattaa alkaa kokea epäonnistumisen ja alemmuuden tunteita.

Hypervanhemmuuden seuraukset: ahdistus ja stressi

Yksi huomioitava seikka on se, että hypervanhemmuus kulkee käsi kädessä ”kasvatuksellisen hyperaktiivisuuden” kanssa. Ei ole epätavallista, että tällaiset vanhemmat laittavat lapsensa moniin harrastuksiin koulun jälkeen, jopa sellaisiin, joista lapset eivät itse ole kiinnostuneet.

Vähitellen lapset stressaantuvat, ja heidän ahdistustasonsa on yhtä korkea kuin aikuisillakin.

Hypervanhemmuutta harjoittavat vanhemmat eivät helposti siedä lastensa tekemiä virheitä. He tekevät kaikkensa kasvattaakseen vastuuntuntoisia lapsia, jotka eivät koskaan tee virheitä tai epäonnistu – mikä on mahdotonta.

Hypervanhemmuuden seuraukset: kyvyttömyys epäonnistua

Jokaisen lapsen tulisi kokea epäonnistumisia jossain asiassa, jotta he voisivat oppia omista virheistään.

Hypervanhempien kasvattamista lapsista tulee omia tuomareitaan. Olet asettanut riman niin korkealle, että kun he tajuavat etteivät he yletä siihen, he vaipuvat masennukseen ja itsetuhoisuuteen.

Katso: 7 tunneälykkään ihmisen ominaisuutta

Äiti ja tytär

Vanhemmuuden harjoittaminen terveen kiintymyksen kautta edistää vastuullisuutta

Kanadan Ontarion Queen’s -yliopiston suorittaman tutkimuksen mukaan yksi hypervanhemmuuden vakavimmista seurauksista on se, että 7-12 -vuotiaat lapset eivät tiedä, millaista on leikkiä ulkona tai olla kavereiden kanssa. He ovat onnettomia.

Lasten kasvatukseen kuuluu ennen kaikkea heidän suojelemisensa, mutta sen pitäisi perustua seuraaviin seikkoihin.

Suojele heitä niin, että he tuntevat olonsa turvallisiksi eivätkä ”alistetuiksi”

Vanhemmuuden harjoittaminen terveen kiintymyssuhteen kautta tarkoittaa lapsen tunnustamista ja hyvän minäkuvan edistämistä.

Lapselle, joka tuntee olonsa turvalliseksi ja kokee saavansa tunnustusta vanhemmiltaan, kasvaa parempi itsetunto eikä hän pelkää kasvaa ja kypsyä vastuunsa tuntien.

Tyttö leikkii

Suojele lapsia antamalla neuvoja, mutta antaen heidän kuitenkin oppia omista virheistään

Suojele lapsiasi, jotta he eivät kärsi, ja pidä heidät oikealla tiellä. Anna kuitenkin aina heidän sisäisen äänensä kuulua ja anna heidän tehdä omat virheensä, jotta he oppivat niistä.

Suojele heitä, jotta he tietävät sinun pysyvän aina heidän rinnallaan

Kiintymys ja välillänne olevan siteen vahvuus ovat arvokkaita asioita, etenkin lastesi varhaisvuosien aikana. Lasten täyttäessä seitsemän tai kahdeksan he ottavat suuren askeleen kohti kypsyyttä.

Tässä vaiheessa he alkavat vaatia omia oikeuksiaan, ja heille kehittyy käsitys oikeudenmukaisuudesta ja moraalista. Tämän kaoottisen nuoruutta edeltävän vaiheen aikana he alkavat tehdä päätöksiä, jotka saattavat yllättää sinut.

Kuuntele heitä aina ja opeta heille päivittäin, että ollakseen vapaa täytyy olla vastuuntuntoinen, ja nauttiakseen tietyistä etuoikeuksista täytyy noudattaa myös tiettyjä velvoitteita.

Sinun täytyy edistää sellaista oppimista, joka perustuu kokemukseen, ei opettaa hypervanhemmuuden kautta. Tämä kannattaa muistaa.

 

 

UUTISIA VERKOSSA