Väärinymmärrykset saavat kuiluja ihmisten välille

helmikuu 13, 2017
Meidän on saatava itsemme pois tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla. Kun teemme tämän, kykenemme ymmärtämään objektiivisemmin, mitä on meneillään.

Valitettavasti on tavallista, että väärinymmärryksiä syntyy hyvääkin tarkoittavista ajatuksista ja teoista. Näin voi käydä jopa sellaisten ihmisten välillä, jotka ovat paljon tekemisissä keskenään.

Monet ihmiset toivovatkin, että ne ihmiset joita he ovat loukanneet, palaavat vielä takaisin. Samoin on ihmisiä, jotka haluavat palata, mutta eivät uskalla.

Väärinymmärrys syntyy konfliktista, jonka aiheuttavat aikomukset, ihmisten tapa kommunikoida ja se linssi, jonka läpi he katsovat maailmaa.

Kuten sanotaan:

”Sen välillä mitä ajattelemme, mitä haluamme sanoa, mitä uskomme sanovamme, mitä sanomme, mitä haluamme kuulla, mitä kuulemme, mitä luulemme kuulevamme ja mitä ymmärrämme, on kahdeksan tapaa tulla väärinymmärretyksi.”

väärinymmärrykset satavat kuppiin

Ylpeyden aikaansaama suuri etäisyys

Ennen väärinymmärrystä vallitsevat yleensä tietyt tekijät. Niitä voivat olla ylpeys, väsymys ja luottamuksen puute itseemme tai toiseen henkilöön.

Tämä sekoitus eri muuttujia muodostaa täydellisen alustan väärinymmärryksille. Tulee hetki, jolloin tulkitsemme tietyn äänensävyn tai moniselitteiset sanat vihamielisiksi. Mutta todellisuudessa niin ei ole.

Tämä tarkoittaa sitä, että väärinymmärryksien välttämiseksi meidän on oltava tietoisia sekä omasta että toisen henkilön mielentilasta. Muutoin teemme liian hätäisiä johtopäätöksiä.

Useimmiten emme näe konflikteja yhtä tuhoavina silloin, kun katsomme niitä hieman kauempaa. Etäisyys auttaa välttämään ylpeyden tai muut tunteet, jotka vain pahentaisivat tilannetta. Askeleen ottaminen taaksepäin ja tilanteen tarkasteleminen kokonaisuudessaan auttaa meitä välttämään vääränlaiset reaktiot ja toisen henkilön loukkaamisen.

rubikin kuutiot päiden tilalla

Ylpeyden ja omanarvontunnon välinen ero

Samaan asiaan liittyen on tärkeää tehdä ero ylpeyden ja omanarvontunnon välillä. Ylpeys on itsekästä ja negatiivista. Omanarvontunto sen sijaan perustuu kunnioitukseen.

Monen ihmisen mielestä voi olla vaikeaa erottaa nämä kaksi asennetta toisistaan. Omanarvontunto haluaa ylläpitää tasapainon ja samanvertaisuuden eri vaihtoehtojen, ajatusten ja tekojen välillä. Ylpeys puolestaan pyrkii pysymään päällimmäisenä.

nainen

Ymmärryksen saavuttaminen

Kuten meille on vähitellen käynyt selväksi, ei ole aina helppoa tulla ymmärretyksi. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ihmisten motiivit perustuvat eri todellisuuksiin.

Voimme toistaa yhä uudelleen ja uudelleen mitä ajattelemme, mutta edessämme oleva henkilö ei silti välttämättä ymmärrä, mitä tarkoitamme.

Tämä ei tarkoita sitä, että henkilö, jolle puhumme, olisi paha. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että hän on eri elämäntilanteessa ja hänellä on eri perspektiivi asioihin kuin meillä itsellämme.

On luonnollista, että ihminen haluaa vahvistuksen ajatuksilleen ja tunteilleen. Jos se tehdään väärin, se voi toimia ymmärtämisen esteenä, vaikka tavoitteena on nimenomaan saada toinen henkilö käsittämään, miten koemme asiat.

Emme aina pysty hallitsemaan kaikkia niitä muuttujia, jotka vaikuttavat siihen että kommunikaatio olisi hyvää. On aina kannattavaa miettiä tilannetta ottamalla siihen etäisyyttä. Näin pystymme huomioimaan koko tilanteen.

Palapelin kokoamiseksi, eli asioiden ymmärtämiseksi, meidän on perustettava asenteemme toisen henkilön kunnioitukseen.

nainen lasipurkissa

Vastuussa omista sanomisista

Väärinymmärryksen ja vihan tuntemisen mahdollisuus ja voimakkuus voi olla suuri. Niiden voimakkuus on suhteessa siihen, millaisen tunneperäisen merkityksen annamme kyseessä olevalle aiheelle. Se voi riippua myös suhteesta toiseen henkilöön.

Mitä läheisempiä olemme kyseisen henkilön kanssa, sitä tärkeämpää on tulkita hänen viestinsä oikein. Läheisen henkilön kanssa kykenemme myös ymmärtämään paremmin oudonkin viestin, jonka hän yrittää meille välittää.

Jokaisen on yritettävä tulkita kuulemansa sanat suhteessa niihin siteisiin, jotka hänellä on sanojen lausujaan. Sama koskee kyseisen henkilön odotuksia, hänen omia etujaan ja mielentilaansa.

Siksi on tärkeää mainita kommunikaation laadun tärkeydestä. Huono kommunikaatio voi saada aikaan kaukaista kärsimystä ja ylimääräistä pohdintaa.

Toisin sanoen, meidän on oltava huolellisia varmistaaksemme, ettemme jää psyykkisen myrskyn pyörteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ryhdy suotta leikkimään paholaisen asianajajaa.

nainen ja lyhty

Väärinymmärrykset ovat erittäin tuskallisia. Näin on erityisesti silloin, kun asiat tulkitaan tahallisiksi ja loukkaaviksi toista henkilöä kohtaan.

Meidän on taisteltava pahoja aikomuksia vastaan, jotka haluavat sabotoida loukkaamattomuuttamme. Paras tapa tehdä niin on ottaa askel taaksepäin ja katsoa tilannetta hieman etäämpää. Tämä tarkoittaa perääntymistä, eroavaisuuksien sietämistä ja sitä, ettemme anna muiden väheksyä tarpeitamme.

Paras tapa toimia muiden ihmisten kanssa on katsoa eroa sanojen ja tekojen välillä. Meidän tulisi kuitenkin aina ottaa huomioon toisen ihmisen todellisuus.

Siksi on tärkeää pysyä aina valppaana. Meidän tulisi myös pitää mielessä se, että usein ainoa varma asia tarkoituksellisessa etäisyyden ottamisessa on se, että se antaa meille aikaa.

UUTISIA VERKOSSA