Parantumattomat haavat – kaltoinkohdeltujen naisten neuropsykologiaa

tammikuu 23, 2017

Vaikka kaltoinkohtelu ei ole hyväksyttävää missään muodossa, psykologinen väkivalta on joskus vaarallisempaa kuin fyysinen pahoinpitely. Nainen, joka tällaisen kohteeksi on joutunut, voi kärsiä asian vuoksi vuosien ajan.

Taistelu naisten väkivaltaisen kohtelun lopettamiseksi on asia, jossa jokaisen ihmisen tulisi olla mukana.

Ei ole vielä kulunut pitkää aikaa siitä, kun YK:n naisten oikeuksia ajava järjestö perustettiin. Se edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa, ja tämä järjestö on aktiivinen sellaisten ilmiöiden estämisessä kuten naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta asekonflikteissa.

Vaikka onkin fakta, että myös miehet kärsivät hyökkäyksistä, ahdistelusta sekä fyysisestä ja tunnetason kaltoinkohtelusta, YK:n tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes 35 % maailman naisista on kärsinyt jonkin tyypin väkivallasta.

Tämä luku on hyvin korkea. Se on kuitenkin vieläkin korkeampi, jos katsomme sellaisia yhteiskuntia, joissa laillista tai sosiaalista suojelua naisia kohtaan ei ole. Selkeä esimerkki tästä on Intia, jossa lähes 92 % naisista on kärsinyt jonkin tyypin väkivallasta.

Pahimmat haavat eivät aina ole niitä, jotka näkyvät ulkopuolisille. Lyönti, murtunut luu tai läpsäisy ovat nimittäin muutakin kuin vain hyökkäys ihmisen kehoa kohtaan.

Vammat ovat tällöin syvemmällä kuin kehossa. Naisen aivoissa ilmenee nimittäin vakavia neuropsykologisia seurauksia, joista kerromme tarkemmin seuraavassa.

Väkivallan vaikutus naisen aivoihin

Tällä hetkellä on tiedossa useita tutkimuksia jotka paljastavat sen, kuinka kaltoinkohtelu vaikuttaa lasten aivoihin. Se saa aikaan syviä traumoja, jotka sitten vaikuttavat siihen, kuinka lapset kypsyvät ja oppivat tasapainottamaan tunteitaan.

Mutta entä naiset – kuinka aikuisen aivot reagoivat kaltoinkohteluun? Väkivallan uhriksi joutuneella naisella voi olla hyvin monimutkaisia ja pitkään vaikuttavia psykologisia vaurioita.

Monessa tapauksessa käy niin, että sellainen ihminen joka on onnellinen, itsevarma ja hyvällä itsetunnolla varustettu, saa kokea tunnetason vahvuutensa, ”linnakkeensa”, murtumisen hetki hetkeltä väkivaltaisen kohtelun vuoksi.

Vaikka moni kuvittelee toisin, väkivalta voi vaikuttaa kenen tahansa naisen elämään huolimatta hänen asemastaan, iästään, uskonnostaan tai kulttuuristaan (vaikka onkin niin, että kaltoinkohtelun todennäköisyys on suurempi kehnommissa ympäristöissä ja kehitysmaissa).

Eräs tärkeä asia, joka tulee ottaa huomioon on se, että moni nuori tyttö kärsii psykologisesta kaltoinkohtelusta kumppaninsa taholta.

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin sitä, kuinka fyysinen ja tunnetason väkivalta vaikuttavat naisen aivoihin.

Nainen leijuu

Kaltoinkohdeltujen naisten ja masennuksen linkki

Erään tutkimuksen mukaan, joka julkaistiin Science Daily  -lehdessä, sellaisilla naisilla jotka kärsivät vuosien ajan kotiväkivallasta on korkeampi todennäköisyys sairastua masennukseen.

Tämän tutkimuksen toteutti seuraavista organisaatioista muodostettu tutkijaryhmä: Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience -instituutti King’s College of London -yliopistossa, University Institute of Mental Health in Montreal -yliopisto (IUSMM) ja University of Montreal -yliopisto Kanadassa.

Väkivalta vaikuttaa naisen terveyteen sekä lisää hänen riskiään kokea masennusta, ahdistusta ja jopa psykoottisia häiriöitä. Näiden tilanteiden vaikutus voi pahentua sellaisissa tapauksissa, joissa nainen on kärsinyt kaltoinkohtelusta tai väkivallasta jo lapsuudesta lähtien.

Neurologiset vammat

Kun puhumme aivojen vammautumisesta, tässä täytyy erottaa kaksi erilaista perustyyppiä:

  • Traumaattiset haavat itsessään, jotka ovat fyysisten hyökkäysten aiheuttamia.
  • Kognitiiviset häiriöt, jotka ovat tulosta traumasta, väkivallasta ja kaltoinkohtelusta.

Ensimmäisessä tapauksessa neurotieteilijät voivat kertoa, että ne traumat jotka johtuvat fyysisestä hyökkäyksestä ja kotiväkivallasta, ovat yleisesti ottaen helposti havaittavissa.

Ihmisellä saattaa olla esimerkiksi selkeä vaurio päässä, joka on syntynyt yhdellä kerralla tai ajan kuluessa. Nämä vauriot voidaan havaita diagnostiikka-testauksen avulla. Samalla tavoin voi ilmetä lyhyitä hapen puutostiloja hyökkäyksen aikana, eli ihmisen aivot eivät kenties saa tarpeeksi happea.

Kyseessä on erittäin, erittäin vakava asia. Kaikki tämä voi johtaa muistinmenetykseen, keskittymiskyvyn puutteeseen, vaikeuteen päätöksentekoa koskien, hitaampaan viestintään ja jopa fyysisen liikkumisen hidastumiseen.

Aivot

Kognitiiviset ja tunnetason haavat

Olemme nyt kertoneet fyysisen kaltoinkohtelun vakavista seurauksista, jotka vaikuttavat naiseen koko hänen loppuelämänsä ajan. Ei kuitenkaan ole yhtään vähemmän tärkeää, mitä tunnetason hyvinvoinnille ja psykologiselle tasapainolle tapahtuu.

Joskus tarvitaan vain yksi isku päähän, jotta tarkkaavaisuus, muisti ja kognitiiviset prosessit kärsivät vakavasti. On todettu, että esimerkiksi kortisolin määrä syljessä väkivaltaa kokeneilla naisilla on hyvin korkea.

Aivot kärsivät erään tyyppisestä post-traumaattisesta stressistä niin paljon, että tämän seurauksena ei ole pelkästään selkeä kognitiivinen heikentyminen, vaan tunne puolustuskyvyttömyydestä sekä pelko.

Lopuksi toteamme vielä sen, että peruuttamattomat hermostolliset vaikutukset väkivallasta kärsineillä naisilla saattavat aiheuttaa suurta tuhoa heidän elämässään. Tällaiset tilanteet ovat ihmiselle todella järkyttäviä.

Nainen lintuhäkissä

On äärimmäisen tärkeää, että me kaikki tulemme tietoisemmiksi tästä tosiasiasta, joka joskus liittyy myös lähipiirissäsi oleviin ihmisiin – tällaiset tilanteet voivat olla yllättävän lähellä.

Väkivallan vauriot, haavat sekä mielen ja sielun murtumat ovat asioita, joiden vuoksi on tärkeää nousta vastarintaan sekä luottaa yhteiskunnan apuun kokonaisuudessaan. Näin tähän valitettavaan tosiasiaan voidaan vaikuttaa.

UUTISIA VERKOSSA