Tutkimus toteaa: jos naisella on aviomies, se tarkoittaa 7 tuntia lisää kotitöitä

Tämän artikkelin otsikko saattaa ärsyttää useita ihmisiä. Jotkut saattavat ajatella että ”ei ole väliä onko aviomiestä vai ei, se EI ole suora syy siihen että naisella on enemmän (tai vähemmän) vastuuta kotona.”

Puhumme yksinkertaisesti epätasa-arvosta joka jatkuu yhä useissa kodeissa. Tämä on aihe, jota Michiganin yliopisto halusi analysoida tutkimuksessaan.

Tutkimuksen tulokset olivat hyvin selviä ja ratkaisevia: tänä päivänä naiset ovat yhä vastuussa suuresta osasta kotitöitä.

Tietysti meidän täytyy tehdä hyvin selväksi, ettemme voi yleistää. Me kaikki tiedämme kotitalouksia, joissa asiat ovat täysin päinvastoin, ja miehet pitävät huolen lähes kaikesta. On olemassa myös pariskuntia jotka jakavat kaikki perheen askareet lähes täydellisesti tasan ja oikeudenmukaisesti.

Katsotaanpa kuitenkin tämän kiinnostavan tutkimuksen tuottamia tietoja.

Sukupuolten epätasa-arvot aviomiehen ja vaimon välillä

Nämä uutiset eivät ole erityisesti… uusia. Itse asiassa, Michiganin yliopisto käytti Sosiaalitutkimuksen instituutin (Institute for Social Research) tietokantaa perheen dynamiikasta, joka koottiin jo vuonna 1968.

Ajatus oli esittää ajankohtainen tutkimus, jotta nähdään kuinka kotitöiden jakaantuminen on muuttunut ja muovaantunut vuosikymmenten myötä.

Uutistoimisto Reuters julkaisi tulokset, jotka voidaan tiivistää seuraavasti:

Epätasa-arvo askareiden jakamisessa

tytto ja mies tasa-arvo

Huolimatta muuttuvista ajoista, uuden tietoisuuden heräämisestä ja jopa lakimuutoksista jotka yrittävät sovittaa perhe-elämän ja työn paremmin yhteen, miehet jatkavat yhä paremman palkan tuomista kotiin.

Naiset ovat yleensä se osapuoli perheessä joka valitsee luovuttavansa työnsä ja ammatilliset vastuunsa, välikaisesti tai kokonaan, omistaakseen itsensä kasvattamaan lapsia ja hoitamaan kotia.

Kun olot ovat tasapuoliset, mikä tarkoittaa sitä että kummatkin työskentelevät, yleensä naiset silti omistavat useamman tunnin viikossa kotona työskentelemiseen ja lasten kanssa olemiseen kuin miehet.

  • Sukupolvien välillä on eroja. Yli 60-vuotiaat naiset omistavat jopa 28 tuntia viikossa kodin hoitamiseen.
  • Naiset, joilla on 3 lasta omistavat myös enemmän aikaa lasten ja kodin huomiointiin, paljon enemmän kuin heidän miehensä.
  • Loput naisista joilla on kumppani, omistavat keskimäärin 7 tuntia viikossa enemmän kuin heidän aviomiehensä tai kumppaninsa päivittäisiin kodinhoidon askareisiin ja lastenhoitoon, mikäli heillä on lapsia.

Ei myöskään ole yllättävää tietää, että aikaisemmin nämä erot olivat paljon jyrkempiä. Esimerkiksi vuonna 1967 keskiverto määrä jonka naiset omistivat kodin askareille oli noin 26 tuntia, kun mies omisti vain 6.

Eriarvoisuus elättien hoidossa

talo mullan päällä

Tämä on yksi oleellisimmista faktoista: pariskunta saattaa jakaa täydellisesti nuorempien lasten hoidon ja kasvatuksen, mutta mitä tulee muiden elättien, joko vanhusten tai muiden perheenjäsenten joilla on suurempia fyysisiä rajoitteita, huomioimiseen, vastuun on tapana laskeutua naisen harteille.

Eli tässä näemme perinteen ja systeemin jossa naiset näyttelevät roolia jota he aina ovat näytelleet, kodin yksityisessä piirissä, he ovat niitä jotka pitävät huolta ja antavat huomiota perheenjäsenille, kodin töiden lomassa.

Osoitetaanpa uudelleen, että tietysti joka perheellä on omat dynamiikkansa. On tuhansia miehiä, partnereita ja aviomiehiä jotka ottavat vastuuta töistä. Kuitenkin tämän Michiganin yliopiston tutkimuksen mukaan nämä erot on yhä huomattava ja huomioitava.

Tietoisuuden muuttaminen ja tasa-arvosta kouluttaminen

Olemme liikkuneet vähän eteenpäin siitä, kun isoäitimme ja äitimme ymmärsivät että heidän vastuunsa oli hoivata ja hoitaa kodin töitä.

On kuitenkin olemassa muitakin asioita joita meidän tulee pitää mielessä: kukin pari saavuttaa sopimukset tilanteestaan ja erityisistä tarpeistaan riippuen itse.

  • Kodin askareet ovat kummankin osapuolen vastuulla, mikäli kumpikin jäsen käy töissä. Tasapuolinen tilanne, tasapuolinen panostus.
  • Mikäli sopimus on saavutettu jossa toinen puoliso päättää pysyä kotona ja hoitaa lapsia, antaen toisen kumppanin tuoda kotiin rahaa (esimerkiksi mikäli hänen työnsä on parempipalkkainen), on päätös kunnioitettava.
  • Epätasa-arvo esiintyy siis silloin, kun kummallakin puolisolla on tasapuoliset henkilökohtaiset olot, mutta vain toinen sijoittaa ja omistaa aikansa kotitöihin, kun taas toinen ”pitää itsestäänselvänä” että nämä ovat mitkä heidän roolinsa ovat.
  • Tämä ei ole oikein. Sinun täytyy muuttaa tietoisuuttasi ja sijoittaa sukupuolten tasa-arvoon, tasa-arvoon vastuissa sekä mahdollisuuksissa.

Ihmiset pyöräilemässä

Tämä saavutetaan vain kunnioittavalla koulutuksella, jossa lapsia opetetaan nuoresta iästä lähtien että olemme kaikki saman tiimin jäseniä. Miehillä ja naisilla on samat oikeudet, ja me kaikki olemme ihmisiä joilla on tarpeita ja velvollisuuksia.