Modernien ”nestemäisten” ihmissuhteiden hauraat siteet

helmikuu 1, 2017
Niin kutsutut "nestemäiset" ihmissuhteet ovat heikkoja. Tällöin siteitä luodaan, mutta ne hajoavat nopeasti - suhteet rikkoutuvat minkä tahansa konfliktin tai tekosyyn myötä.

Niin kutsutut nestemäiset ihmissuhteet voivat koskea parisuhdetta, ystävyyksiä tai jopa perhettä. Mitä tällaisilla suhteilla tarkoitetaan? Ne kestävät vain jonkin aikaa, ja ne päättyvät aikaisemmin ja helpommin kuin suunniteltiin.

Tuntuu siltä, että yhteiskuntamme on muuttunut, ja me ihmiset olemme muuttuneet sen mukana. Aikaisemmin ihmissuhteiden siteet olivat vahvempia, ja siten ne olivat vakaampia. Ilman että edes itse asiaa tajuaisimme, me olemme nyt mukana nestemäisissä ihmissuhteissa, jotka hajoavat ennemmin tai myöhemmin.

Tällä kertaa haluamme siis tarkastella näitä moderniin yhteiskuntaan kuuluvia pinnallisia tai nestemäisiä ihmissuhteita – miksi niitä voidaan katsoa negatiivisesta näkökulmasta? Jatka lukemista!

Pinnalliset ihmissuhteet ja yhteiskunta

Pettäminen, petokset, ongelmat tunnetason riippuvuuden kanssa – kaikki nämä olosuhteet voivat muuttaa suhteen myrkylliseksi tai tuhota sen. Kaikissa näissä tilanteissa lopputulos on myös huono.

Nestemäiset ihmissuhteet

Ne siteet, jotka muodostamme toisten kanssa, tulevat pinnallisissa suhteissa ennemmin tai myöhemmin rikotuiksi ja muuttuvat vain muistoiksi. Suurin ongelma tässä on se, että kun nämä siteet rikotaan, joudumme katsomaan karua todellisuutta: olemme täysin yksin.

Kuinka sitten suhteistamme tuli näin pinnallisia? Nykypäivän ihmisiä kannustetaan täyttämään tarpeensa niin nopeasti kuin vain mahdollista. Mutta kun tarve on tyydytetty, tulee jokin muu tarve. Kyseessä voi olla pinnallisuus tai itsekkyys, mutta moni ihminen elää tällaista todellisuutta.

On myös tärkeää huomata, että moni pelkää ajatusta ”ikuisuudesta” ihmissuhteissa. Haluamme nauttia elämästä sekä elää täysillä, ja tunne siitä, että olemme sidottuja toiseen, ei ole kaikkien suunnitelmissa. Moni yrittääkin paeta niitä vastuita, jotka liittyvät naimisiinmenoon tai lasten hankkimiseen.

Käsi katoaa

Ehkäpä näin ajattelevat ihmiset eivät ole vielä valmiita sitoutumaan, tai ehkä he haluavat vapauden olla omia itsejään ilman velvollisuuksia tai vastuita. Kaikella on kuitenkin hintansa, ja monessa tilanteessa suhteet toisiin alkavat olla erittäin heikkoja.

Tiedämmekö, mitä suhteilta haluamme?

Ehkäpä et tunnista itseäsi näistä kuvauksista, mutta yhteiskunta onnistuu työntämään meitä tällaisiin tilanteisiin suoraan ja epäsuorasti. Puolalainen sosiologi ja filosofi Zygmunt Bauman on sanonut, että tunnemme painetta sopeutua nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Meidän odotetaan olevan joustavia ja tottuvan näihin yhteiskunnasa nopeasti tapahtuviin muutoksiin.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy sille, että ihmissuhteista on tullut pinnallisia. Baumanin mukaan me kehitämme ”nestemäisen identiteetin”, johon kuuluu kovetettu ulkokuori, jota käytämme ikään kuin taistelukilpenä. Ulkoapäin tämä kilpi näyttääkin vakaalta ja vahvalta, mutta henkilö joka sen sisällä on, on kuitenkin hauras, heikko ja rikki revitty.

Tyttö korjaa sydäntä

On totta, että kaiken tämän nykypäivän muutoksen keskellä on hyvin vaikeaa pitää ihmissuhteet vakaina. Me tarvitsemme jatkuvuutta ja vakautta, jotta voisimme välttää nestemäisten suhteiden hauraita siteitä. Nyt tämä tuntuu kuitenkin olevan mahdotonta.

Sosiaalinen media on tärkeä tekijä kuvatun kaltaisen uuden ihmissuhteiden muodostamisen tavan synnyssä. Oletko koskaan ollut huolestunut siitä, kuinka monta ystävää sinulla on Facebookissa? Seuraatko ihmisiä Twitterissä, jotta voisit kasvattaa omien seuraajiesi joukkoa?

Kuten voit huomata, määrä on laatua suurempia arvo, ja tämä heijastuu todellisiin ihmissuhteisiisi. Nuoret haluavat elää kevyesti ja vaihtaa nopeasti ystäviä ja suhteita, ja heidän kokemuksensa perheestä menettää merkitystään.

Suhteet, joista tulee yhteyksiä

Itkevä pari

Ne ihmiset, joilla on pinnallisia ihmissuhteita, eivät voi tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia. Muutokset tapahtuvat heidän elämässään nopeasti, ja tämä johtaa täysiin käännöksiin. Siksi nämä ihmiset eivät sitoudu ja he ovat peloissaan omista tunteistaan.

He tietävät, että tunteet aiheuttavat riippuvuutta, eivätkä he halua tätä. He myös tietävät sen, että meressä on monta muutakin kalaa, eikä ole ongelma korvata yhtä ihmistä toisella.

Tämän kaiken vuoksi voidaan sanoa, että yhteydet ovat nykyään osuvampi käsite kuin ihmissuhteet. Emme oikeasti anna itseämme 100-prosenttisesti toiselle, ja tiedämme, että suhteemme päättyvät ennemmin tai myöhemmin.

Sydänkivileijat

Kuinka tästä tilanteesta sitten pääsee pois? Voimmeko palata vakaisiin ihmissuhteisiin? On tärkeää muistaa, että kaikki eivät elä tämän ”modernin nestemäisen” mallin mukaan. Mutta jos kuitenkin näet itsesi tässä kuvauksessa ja haluat muuttaa tilanteen, meillä on antaa seuraavat kolme neuvoa:

  1. Vahvista omaa identiteettiäsi: Ota yhteys syvimpään ”omaan itseesi” ja löydä se, mitä todella haluat ja tarvitset. Tällä tavalla voit olla aito.
  2. Muuta näkökulmaasi: Kysy itseltäsi, arvostatko määrää laadun sijasta. Tämä tulee muuttamaan näkökulmaasi.
  3. Opettele sitoutumaan: Sitoutuminen ja vastuu eivät välttämättä ole negatiivisia asioita, joten sinun kannattaisi olla valmis ottamaan riskejä ja antaa itsesi toiselle täydellisesti. Älä siis ole niin huolissasi – älä pelkää niin suuresti. Vain ne, jotka ottavat riskejä, voivat voittaa.

Onko sinulla itselläsi nestemäisiä ihmissuhteita? Mitä olet asiasta mieltä? Vaikka nämä suhteet vaikuttavatkin täysin negatiivisilta, itse tekemillämme valinnoilla voi olla positiivisia ja negatiivisia seurauksia. Valinta siitä, onko elämässäsi vakaita ihmissuhteita vai hauraita siteitä, on omissa käsissäsi.

UUTISIA VERKOSSA