Joskus yksinolo on hinta, jonka maksat vapaudesta

lokakuu 10, 2016
Älä anna sosiaalisten paineiden haurastuttaa itseäsi ja asenteitasi. Yksin oleminen ei ole aina negatiivinen asia, vaan se tulisi nähdä mahdollisuutena henkilökohtaiseen kasvuun.

Usein sanotaankin, että yksinolo opettaa sinulle enemmän itsestäsi kuin kenenkään muun läsnäolo. Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, jotka kaipaavat kommunikointia ja kanssakäymistä kasvaakseen, oppiakseen ja elääkseen tervettä elämää. Mutta on tärkeää pysyä tasapainossa ja varata aikaa myös yksinololle.

Yksinolon hetket ovat ehdottoman tärkeitä mielenterveyden kannalta: yksinäiset hetket ovat rauhallisia ja tyyniä, ja niiden aikana voi hakea kontaktia sisäiseen elämään. Elämässä on myös olemassa sellaisia vaiheita, jolloin kaikki tuntuu kiireiseltä ja ruuhkaiselta, ja voi tuntua siltä, että hukut asioiden tai ihmisten alle.

Jos huomaat tulleesi tilanteeseen, jossa olet menettänyt kontrollin, tai oman kykysi valita mitä polkua lähdet kulkemaan johtuen ympäristön paineista, on aika toimia.

Joskus yksinäisyys on hinta jonka maksat vapaudesta, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla negatiivinen asia. Tutustutaan yksinoloon ja sen hyötyihin lähemmin.

Kun yksin oleminen on ainoa vaihtoehto

Mietitään yksinoloa tämän tosielämän esimerkin avulla: nyky-Kiina on nopeasti muuttuva ja kehittyvä maa, jossa vanhoilliset perinteet ja traditiot elävät kuitenkin yhä vahvoina. Kiinassa naisten odotetaan yhä menevän naimisiin nuorina, ja jos nainen on edelleen sinkku yli 25-vuotiaana, kutsutaan häntä ”ylijääneeksi naiseksi”, eli kiinaksi sheng-nu. Tämä esimerkki soveltuu hyvin keskusteluun vapauden hinnasta.

  • Nainen tai hänen vanhempansa voivat kokea, että kumppanittomuus on suuri häpeä naiselle ja hänen perheelleen. Nykyisin Kiinassa elääkin vahvana ”nuorten naimattomien naisten markkinat”, joiden tarkoitus on löytää sinkkunaisille aviomies. Tämä ilmiö on pyrkimys normalisoida sinkkunaiset ja sopeuttaa heidät vanhoillisiin katsomuksiin siitä, millaista elämää heidän kuuluisi elää.
  • Kiinassa vallitsi aikoinaan yhden lapsen sääntö, jonka mukaan perheet saivat hankkia vain yhden lapsen. Tämä ei pidä enää paikkaansa, sillä Kiina kannustaa nykyään kansalaisiaan lisääntymään. Jos nainen ei ole naimisissa, tai täytä ”luonnollista tarkoitustaan” eli äitiyttä, se luo julman ja tuhoavan paineen nuorten naisten elämään.
  • Onneksi monet näistä nuorista naisista ovat reagoineet yhteiskunnan paineisiin kehittävästi. He eivät alistu paineiden ja vaatimusten alle, vaan muokkaavat itse omaa elämäänsä. Muutos alkaa perheiden sisällä ja sitä kautta se voi levitä koko yhteiskuntaan.

Nämä naiset ymmärtävät, että yksinolo on se hinta, jonka he maksavat päätöksistään. He saattavat kokea paljon pettymystä ja ymmärtämättömyyttä perheenjäseniltään ja muilta ihmisiltä, mutta tärkeintä heille on vapaus. He eivät etsi väkisin kumppania, vaan haluavat löytää oman tiensä, jonka varrelle sopii kenties myös kumppanuus toisen ihmisen kanssa, kunhan aika on oikea.

Itkevä nainen

Kun yhteisön paine lakkauttaa vapauden

Yksinoloa ei aina nähdä hyvässä valossa. Kiina ei ole maailman ainoa paikka, jossa sinkkuus ja naimattomuus nähdään negatiivisena asiana. Nykydeittailuun ja sinkkuuteen liittyy runsaasti olettamuksia ja stereotypioita.

  • Kun romanttinen parisuhde päättyy, kuulet varmasti muilta ihmisiltä seuraavat sanat: ”Älä huoli, löydät jonkun uuden pian.” Tällaiset sanat perustuvat olettamukseen, että yksinolo on tila, josta tulee jatkuvasti pyrkiä eroon.
  • On myös yleistä, että perheenjäsenet eivät ymmärrä, miksi asut yksin, miksi haluat matkustaa yksin tai miksi haluat viettää aikaa yksin kotosalla ilman muiden seuraa.

Yksinolo voidaan yhä kokea negatiivisena asiana.

Sydämen muotoinen kuoppa

Yksin oleminen ei ole vaarallista

Kirjailija ja runoilija Charles Bukowski teki yhden asian selväksi kirjoituksissaan: yksinolo on joskus todellinen lahja.

Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että sinun tulee erakoitua loppuelämäksesi ja katkaista siteet ympäristöösi, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Rakkaus, nauru, ilo ja yhdessä tekeminen ovat tärkeä osa ihmiselämää, eikä siitä tule pyrkiä eroon.

  • Tämä tarkoittaa sitä, että voit valikoida erilaisten rientojen välillä ja tehdä itsestäsi oman prioriteettisi. Kun asetat itsesi etusijalle, on se terapeuttista ja hyödyllistä. Yksin oleminen on ulottuvuus, joka tulee kokea säännöllisin väliajoin. Yksinoloa ei tule pelätä.
  • Harvard Business Review -julkaisussa esiintyneen tutkimuksen mukaan yksinoloa on vasta hiljattain alettu pitämään strategiana, jolla voi kehittää kognitiivisia toimintoja ja löytää sisäisen, emotionaalisen balanssin.
  • Sellaiset ihmiset, jotka pystyvät ottamaan etäisyyttä ympärillään vallitsevaan meteliin, tuomitsemiseen ja muiden ihmisten oletuksiin, ovat vapaampia, luovempia ja avoimempia uusille asioille.
Tyttö ja perhoset

On korkea aika rikkoa yksinoloon liittyvät myytit ja stereotypiat. Yksinolon valitseminen on rohkea teko.

Ihmiset jotka luovuttavat ja antavat periksi yhteiskunnan vaatimuksille, joutuvat jatkamaan matkaansa epäonnessa ja turhautumisessa.

Jos haluat olla vapaa, tulee sinun olla yksin. Yksinolo ei ole vaarallinen tai pelottava asia, sillä sen kautta voit hoitaa itseluottamustasi ja valita, minkä polun haluat kuljettavaksesi.

Yksinolo vaatii rohkeutta, mutta se on sen arvoista.

UUTISIA VERKOSSA