Hellyys on tehokkain lääke lapsillesi

· lokakuu 21, 2016
Halaukset antavat lapsillesi varmuutta sekä välittävät heille rakkautesi. Siksi halaaminen onkin tärkeä osa sitä, että varmistat lastesi tunteita koskevan vahvuuden ja terveyden tulevaisuudessa.

Vain harva asia on yhtä lohduttava ja tunteiden tasolla myönteinen kuin halaus.

Monet parhaista muistoistasi ja kaikkein intensiivisimmistä hetkistäsi liittyvät luultavasti rakastamiesi ihmisten halaamiseen, vaikka usein ne kestävät vain muutaman sekunnin.

Halausten ja pusujen voima etenkin lapsiasi kohtaan menee paljon pidemmälle kuin vain fyysiselle tasolle. Nämä eleet ovat nimittäin sellaisia, että ne auttavat lasta kasvamaan sekä kehittävät hänen itsetuntoaan. Ne lisäävät varmuutta olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.

Halaus on terveellinen asia, ja tämän tyypin lääkitseminen on niin “edullista”, että sitä kannattaisi tehdä joka päivä etenkin pieniä perheenjäseniä koskien.

Halaukset ja pusut ovat lääkettä aivoille

Scientific American -lehden julkaiseman artikkelin mukaan yksi kaikkein huolestuttavimmista vaikutuksista, joita lapsen orvoksi jäämisestä seuraa, on kosketuksen ja muiden tunnetason eleiden pois jääminen.

Vaikka tällaisista lapsista saatetaankin pitää muuten hyvää huolta, ja heidät saatetaan vaikkapa ruokkia kunnolla, eivät he saa tarpeeksi vuorovaikutusta kehittyäkseen kunnolla aivojen pienten ”kipinöiden” osalta – nämä auttavat ihmistä kasvamaan siten, että hän tuntee olonsa turvallisemmaksi.

Varhaislapsuus on tärkeä ajanjakso ihmisen elämässä

Vastasyntyneen lapsen aivot ovat sellaisessa vaiheessa, että ne janoavat kokemuksia, stimulaatiota ja tunteita. Näiden avulla elimistö voi luoda uusia yhteyksiä hermostossa, ja niin lisätään massaa sekä saadaan aikaan voimakkaampia rakenteita ihmisen aivoissa.

Kun stressi, pelko tai epävarmuus ovat korkealla, eräät osat aivoissa tulevat muuttuvat pienemmiksi kooltaan, kuten esimerkiksi hippokampus (tämä osa liittyy muistiin ja tunteisiin).

On todettu, että sellaiset lapset, jotka kasvavat immunosuppressiivisissa ympäristöissä sekä saavat liian vähän hellyyttä ja fyysistä kontaktia, voivat kärsiä stressistä, hyperaktiivisuudesta, huonosta itsetunnosta ja he voivat jopa osoittaa aggressiivista käytöstä.

Development and Psychopathology -lehden julkaiseman tutkimuksen mukaan useissa romanialaisissa orpokodeissa 80-luvulla asuneet lapset kärsivät runsaasta tunnepohjaisesta stressistä. Näiden lasten stressi aiheutui vakavasta tunnetasolla koetusta puutteesta, jota heille kyseisissä orpokodeissa aiheutui. Tämän seurauksena lapsilla oli runsas kortisolin määrä verenkierrossa, ja etenkin aivoissa.

Stressin vaikutus oli mahdollisesti negatiivinen, jos vastasyntyneet viettivät elämänsä ensimmäiset kahdeksan kuukautta tässä tilanteessa. Jos kuitenkin vain kaksi tai kolme kuukautta kului näin, ja jos heidät sitten adoptoi rakastava ja huolehtiva perhe, vaikutus pystyttiin peruuttamaan.

Tutkimuksen mukaan on niin, että jos vastasyntynyt kärsii korkeasta tunnetason stressistä ensimmäisen kahdeksan kuukautensa ajan, yleisesti ottaen hänelle kehittyy paljon alempi älykkyysosamäärä. Hänellä ilmenee myös runsaampaa ahdistukseen liittyvää käytöstä.

Halaukset ja pusut ovat viestintää, joka tulee ymmärretyksi kaikilla kielillä

Vauva

Ei ole mitään niin vaistonvaraista, voimakasta ja parantavaa kuin jonkun rakastamasi ihmisen syleily. Ja vastasyntyneille ja lapsille on vieläkin tärkeämpää tehdä näitä asioita. Seuraavassa on syitä siihen, miksi nämä eleet ovat niin olennaisia.

  • Positiiviset kiintymyksenosoitukset, kuten koskettaminen, pusut ja halaukset, auttavat vähentämään stressiä sekä edistävät hermostollisten yhteyksien muodostumista vastasyntyneillä lapsilla.
  • Muista kuitenkin se, että halauksilla on toinenkin voima, sillä ne myös luovat siteitä ihmisten välille.
  • Jotta voisit luoda siteen omaan lapseesi, halaa häntä jo siitä lähtien, kun hän on hyvin pieni. On tietysti mahdollista, että kun lapsesi kasvaa, hän alkaa torjumaan tämän eleen, mutta on tärkeää, että silti halaat häntä edistääksesi suurempaa kiintymystä.
  • Asiantuntijat suosittelevat, että ainakin siihen asti kun lapset ovat neljän tai viiden vuoden vanhoja, heidät herätettäisiin pusulla tai halauksella. Ei ole mitään parempaa kuin päivän aloittaminen ja lopettaminen tällä kiintymystä niin mahtavasti osoittavalla eleellä.
  • Kun lapsesi kasvaa, halaukset voivat olla hyvin terapeuttisia silloin kun hän on vihainen tai peloissaan. Vaikka ei koskaan tarvitsekaan olla jotakin aivan tiettyä syytä halaukseen, on sellaisia tilanteita, jolloin siitä saa suuresti kaivattua turvallisuuden tunnetta.
Isä ja tyttö halaavat

Vaikka varmasti joskus käy niin, että olet väsynyt vanhempana olon tuomasta suuresta työtaakasta (ja etenkin silloin, jos olet toisessakin täysipäiväisessä työssä ja joudut hoitamaan jatkuvasti eteesi tulevia asioita), on tärkeää muistaa, ettei lapsen tunteiden hoitamista tulisi koskaan jättää tekemättä.

Lapsi ei tarvitse vain ruokaa, vaatteita ja koulutusta. Hän tarvitsee myös myönteisiä sanoja ja sinun apuasi omien pelkojensa ja huoltensa käsittelyyn. Hän tarvitsee sitä, että olet hänen tunteensa käsittävän maailman vartija, joka ymmärtää hänen kiukunpuuskiaan ja ahdistustaan.

Lapset ovat myös hyvin tietoisia siitä, kun halaus tai hyväily on vilpitön, ja milloin se on kiireessä annettu. Anna siis tälle eleelle sen ansaitsema tarpeellinen aika.

Mikään kiintymystä osoittava ele ei ole yhtä tärkeä kuin vanhemman ja lapsen yhdessäolo, ja tämä tarkoittaa sitä, että sinun täytyy kehittyä osaavaksi näiden maagisten hetkien luojana. Kyseessä ovat hetket, jotka jäävät ikuisesti lapsesi mieleen.

Mieti siis, oletko jo halannut lapsiasi tänään? Älä odota vaan halaa nyt, ja tee se vaikka lapsesi olisivat jo teini-iässä!